Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Huang Ujangas

Huang Ujangas

Huang Ujangas – namų, statybos bei šeimos dievas. Jis priklauso gašinams (kor. 가신, gashin) – dievams, egzistuojantiems korėjiečių šamanizmo tradicijoje. Tikima, jog gašinai saugo ir prižiūri tam tikras namų dalis. Istorijos bėgyje Huang Ujango koncepcija buvo sutapatinta su vyriausiojo namų sergėtojo Songdžiu (kor. 성주, Seongju) vaizdiniu.

Huang Ujango kilmės mitas
Huang Ujango mitas iki mūsų dienų išliko Songdžiupuri (kor. 성주풀이, seongju-puri) formoje, t.y. šamaniško mito arba epinės dainos formoje, kurioje buvo užrašyta namų sergėtojo Songdžiu ir jo žmonos Džisin istorija. Išskiriamos dvi Songdžiupuri versijos. Pirmoji versija yra kilusi iš Ansimguko – teritorijos esančios dabartinėse Busano apylinkėse, antroji Huang Ujango versija yra kilusi iš šiaurinės Gjongi provincijos dalies. Ši epinė daina yra dalis šamaniško ritualo, kuris yra atliekamas švenčiant naujo namo statybų pabaigą arba žmonėms įsikuriant naujame būste (Encyclopedia of Korean Folk Beliefs 2015, p. 183). Nors šio mito detalės skirtingose Songdžiupuri versijose yra nevienodos, tačiau pats mito siužetas yra panašus. Mitas pasakoja apie vyrą ir žmoną, kurie įveikę įvairius sunkumus tapo dievais. Taip pat, abiejose mito versijose veikėjai yra tie patys: Huang Ujangas, jo žmona, dangiškasis pasiuntinys bei antagonistas Sodžinangas.

Huang Ujango vaizdinys
Kaip teigiama Songdžiupuri mite, Huang Ujango tėvais buvo didysis dailidė iš dangaus karalystės ir ponia Džital iš žemės karalystės. Jie saugojo berniuką kaip savo akį ir suteikė jam Huang Ujango vardą, nes šis gimė Huangsano srityje (Choi 2008, p. 264). Kituose šaltiniuose jo vardas yra kildinamas iš Huang kalno pavadinimo (Grayson 2012, p. 268). Gjongi provincijoje gyvenusios šamanės I Songnjo versijoje, Huang Ujangas yra apibūdinamas kaip gražus ir iškalbingas vyras, turintis puikią stovėseną. Suaugęs Huang Ujangas gerai išmanė dangaus ir žemės dėsnius, turėjo metamorfozės galią ir galėjo tapti nematomu. (Seo 2000, p. 63). Choi teigia, kad: „Huang Ujangas tris kartus persivertė per galvą ir transformavosi į mėlyną paukštį” (Choi 2008, p. 272). Taip pat teigiama, kad Huang Ujangas turėjo nedidelę aiškiaregystės galią, leidžiančią jam susapnuoti ateities įvykius.

Huang Ujango mito siužetas:
Mitas teigia, kad vieną kartą Huang Ujangui susapnavus blogą sapną stiprūs vėjai iš Rytų nusiaubė dangaus karalystę. Huang Ujangas buvo vienintelis nagingas asmuo, kuris galėjo padėti atkurti nusiaubtąją dangiškąją sferą. Iš dangaus karalystės buvo atsiųstas pasiuntinys, kuris perdavė Huang Ujangui žinią, kuri teigė, kad trijų dienų bėgyje turi būti pradėti karalystės atkūrimo darbai. Huang Ujangas neramiai sutiko pasiuntinio perduotą žinią, nes neturėjo tokiam darbui tinkamų įrankių. Šioje bėdoje jam pagelbėjo žmona, kuri sudeginusi maldos popieriuką iš dangiškosios erdvės gavo medžiagų, tinkamų įrankių gamybai. Jas panaudojusi, ši Huang Ujangui pagamino reikalingus darbo įrankius.

Išsprendęs šią dilemą Huang Ujangas sėdo ant asilo ir iškeliavo į dangaus karalystę. Pakeliui jis sutiko Sodžinangą, kuris išpranašavo, jog Huang Ujangas negrįš namo, nebent jis apsikeis su Sodžinangu savo turimu asilu bei dėvimais drabužiais. Atlikęs mainus Huang Ujangas pajudėjo link savo kelionės tikslo, tačiau tuo metu Sodžinangas, apsirengęs Huang Ujango drabužiais, išjojo pavogti jo žmonos. Apsimetęs Huang Ujangu Sodžinangas bandė apgauti jo žmoną, tačiau ši supratusi, jog tai ne jos vyras, užrakino namų vartus. Burtų pagalba Sodžinangas sugriovė namų vartus, pagrobė Huang Ujango žmoną ir iškeliavo su ja į Sodžino laukus.

Huang Ujangas pradėjo sapnuoti blogus sapnus, todėl paprašė dangiškojo pranašo jam juos paaiškinti. Supratęs kas vyksta, Huang Ujangas ėmė sparčiai darbuotis. Choi teigia, kad Huang Ujangas: „Per metus atliko trijų metų darbą, vienerių metų darbą – per mėnesį, o mėnesio darbą – per vieną dieną” (Choi 2008, p. 270). Sugrįžęs namo, Huang Ujangas rado savo apleistus namus. Tą naktį karksinčios varnos padėjo jam suprasti, kad šios stengiasi jam perduoti svarbią žinią. Netrukus, jis surado žmonos liemenę ir krauju parašytą raštelį. Sužinojęs kur yra jo žmona, Huang Ujangas nedelsdamas išskubėjo į Sodžino laukus. Pagrobtąjai žmonai nakties metu išėjus pasisemti vandens, sutuoktiniai dar kartą susitiko. Huang Ujangas pasivertęs mėlynu paukščiu, pasislėpė po jos suknele.

Atėjus metui, kai Sodžinangas turėjo sugulti su Huang Ujango žmona, pastarasis išlindo iš po jos suknelės, atsivertė į savo žmogiškąjį pavidalą, primušė Sodžinangą ir pavertė jį velnio stulpu, ant kurio spjaudo praeiviai. Sugrįžę namo Huang Ujangas ir jo žmona toliau laimingai leido savo dienas kartu, o šiems iškeliavus anapilin, tapo atitinkamai namų dievu ir žemės deive (Seo 2000, p. 69).

Naudota literatūra

    1. Choi, W., 2008. An Illustrated Guide to Korean Mythology, Global Oriental, Folkstonas. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 balandžio 21].
    2. Grayson, J., H., 2012. Myths and Legends from Korea: An Annotated Compendium of Ancient and Modern Materials, Routledge: Oxford and New York.
    3. National Folk Museum of Korea, 2015, Encyclopedia of Korean Folk Beliefs: Encyclopedia of Korean Folklore and Traditional Culture Vol. II, Gil-Job-Ie Media: Seoul.
    4. Seo, D., 2000. Myths of Korea, Jimoondang International: Seoul.

Redagavo Andrius Bimbiras

2 votes