Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Unjo

Unjo

Unjo (kor. 웅녀, Ungnyeo, liet. „Moteris meška“) – Korėjos įkūrėjo, Danguno (kor. 단군, Dangun) motina meška, kuri pavirto į žmogų. Apie šią mitinę būtybę yra pasakojama „Trijų karalysčių istorinių įvykių, legendų ir pasakų“ knygos (kor. 삼국유사, Samguk Yusa) Danguno mite.

Danguno mitas

Mite pasakojama, jog Huanungas (kor. 환웅, Hwanung), Huanino (kor. 환인, Hwanin) sūnus, nusileidęs iš Dangaus karalystės, ant kalno įkūrė miestą. Netoli gyveno tigras ir meška. Abu žvėrys norėjo tapti žmonėmis, todėl nuvyko pas Huanungą prašyti pagalbos. Išgirdęs tigro ir meškos norus, valdovas sutiko jiems padėti su sąlyga, kad jie mainais įvykdys jo pavestą užduotį. Tigras ir meška turėjo praleisti šimtą dienų urve. Būdami viduje jie galėjo misti tik česnakais ir karčiomis pelyno žolelėmis. Po dvidešimties dienų tigras pasidavė, o meška sėkmingai įveikė užduotį. Huanungas išpildė duotą pažadą ir pavertė mešką į moterį. Iš pradžių Unjo jautėsi laiminga, tačiau laikui bėgant meška jautėsi vis labiau vieniša, kol galiausiai visiškai prarado gyvenimo teikiamą džiaugsmą. Po šventuoju medžiu ji paprašė Huaningo, kad šis suteiktų jai galimybę pagimdyti kūdikį. Valdovui pagailo meškos, tad pasivertęs į žmogų šis ją vedė. Neilgai trukus Unjo pagimdė sūnų, kurį pavadino Dangunu. Jos sūnus tapo pirmosios Korėjos karalystės – Godžiosono (kor. 고조선, Gojoseon) įkūrėju ir valdovu, kuris po ilgų valdymo metų pavirto į kalnų dvasią (Wu 2016).

Unjo simbolizmas

Unjo yra vaizduojama kaip moteris, o ne vyras dėl to, kad meška Korėjos mitologijoje yra laikoma žemės ir vaisingumo simboliu. Danguno mite Unjo simbolizuoja motiną žemę, o Huanungas – tėvą dangų. Dangaus ir žemės susijungimo dėka gimsta Korėjos įkūrėjas Dangunas.

Manoma, kad šis mitas taip pat gali simbolizuoti Šinši ir meškos totemo genties sąjungą. Tikima, kad ši gentis aukštino saulę, užsiėmė žembdirbyste, o vėliau ėmė garbinti „žemės motinas“ – meškas (Encyclopedia of Korean Folk Literature 2014).

Kim Yolgyu (kor. 김열규, Kim Yolgyu) teigia, jog Unjo taip pat yra žmogaus tapimo suaugusiuoju, žmogaus, kuris pasitraukia nuo gamtos prie kultūros, žmogaus, kuris pereina nuo chaoso prie tvarkos reprezentacija (Kim, Y., 2005).

Vis dėlto, Unjo Korėjos visuomenės narių tarpe yra laikoma tobulos moters pavyzdžiu. Unjo vaizdinys skatina moteris būti kantriomis, paklusniomis, pasišventusiomis savo vyro labui. Jis ragina moteris nebijoti pasiaukoti savo šeimos labui kaip tai darė moteris meška Unjo.

Naudota literatūra

  1. 2014. Encyclopedia of Korean Folk Literature, vol. 3. Seoul: The National Folk Museum of Korea.
  2. Kim, Y., 2005. Uncovering the Codes – Fifteen Keywords in Korean Culture. California: Jain Publishing Company.
  3. Kim, V., 2014. Dangun, Father of Korea: Korea’s foundation tale lends itself to many interpretations. Korea.net. [internete] 2014 rugpjūčio 14 d. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2019 m. balandžio 30 d.].
  4. Seo, D. Myth of Dangun. Encyclopedia of Korean Folk Culture. [internete] 2019 birželio 7. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2019 metų balandžio 30 d.].
  5. Wu, M., 2016. The Legendary Founder of Korea, Dangun Wanggeom. Ancient-origins.net. [internete] 2016 vasario 17. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2019 metų balandžio 30 d.].

Redagavo Andrius Bimbiras

1 vote