Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Apie

Rytų Azijos žinynas – tai Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro projektas, skirtas plėsti žinias apie Rytų Aziją. Projekto esmė yra pateikti tikslią encikopedinę informaciją apie šio regiono socialinius, kultūrinius, politinius bei istorinius reiškinius, sąvokas, asmenybes. Visi čia esantys straipsniai yra parengti Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų specialybės studentų, remiantis ir naudojantis enciklopedinio straipsnio rašymo reikalavimais.

Azija bendrai ir rytinė jos dalis konkrečiai (Kinija, Japonija, Korėjos) pastaruoju metu sulaukia vis daugiau dėmesio visuomenėje, tačiau didžioji dalis informacijos yra neformalaus, pramoginio pobūdžio (keliautojų užrašai bei atsiminimai, tinklaraščiai, publicistiniai straipsniai, kt.). Norint gauti tikslesnės, patikimesnės informacijos, reikia paskirti laiko ir ieškoti jos bibliotekose, specialiose internetinėse duomenų bazėse, kurios įprastam vartotojui dažnai būna ribotos ar visai neprieinamos. Studentai, mokslininkai bei kiti akademinės bendruomenės nariai turi didesnes medžiagos prieinamumo galimybes. Specialių žinių turėjimas apie regioną bei Azijos kalbų mokėjimas jiems suteikia prieigą prie nuoseklesnės ir tikslesnės informacijos, kuri plačiosios visuomenės dažniausiai yra nepanaudojama.

Tikimasi, jog žinyne kaupiama informacija ne tik leis studentams dalintis savo žiniomis tarpusavyje, bet ir taps plačiai naudojamu parankiniu šaltiniu visiems, besidomintiems Rytų Azija, skatins susidomėjimą ja.