Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Sansa

Sansa

Sansa (kor. 산사, 한국의 산지승원, Sansa, Hangug-ui sanjiseung-won) – tai septyni budistų kalnų vienuolynai-šventyklos, esantys Korėjos pusiasalio pietinėse provincijose bei 2018 m. įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą (UNESCO World Heritage list, 2018). Šios septynios, į sąrašą įtrauktos, šventyklos yra: Tongdosa (kor. 통도사, Tongdosa), Busoksa (kor. 부석사, Buseoksa), Bongdžongsa (kor. 봉정사, Bongjeongsa), Bobdžusa (kor. 법주사, Beopjusa), Magoksa (kor. 마곡사, Magoksa), Sonamsa (kor. 선암사, Seonam-sa), Dehungsa (kor. 대흥사, Daeheungsa) (Koreansansa.net). Visos šios šventyklos buvo pastatytos tarp VII ir IX a. bei klestėjo Gorjo (kor. 고려, Goryeo) dinastijos (918-1392 m.) laikotarpiu. Nors šie vienuolynai turi sąsajų su daugeliu skirtingų budistinių atšakų mokymais, tačiau, šias šventyklas sieja bendros, korėjietiškiems vienuolynams būdingos, erdvės bei jų išdėstymas. Šių pastatų erdves sudaro atviras kiemas, vadinamas madangu (kor. 마당, Madang) apsuptas keturių pagrindinių pastatų (Deungdžonas (kor. 대웅전, Daeungjeon, liet. „Budos salė“), paviljonas, paskaitų salė, vadinama bobdangu (kor. 법당, Beopdang) bei vienuolių gyvenamasis namas) – ir visa tai yra išdėstyta natūralioje kalnų topografijoje (Cultural Heritage Administration, 2018).

Tongdo šventykla (Tiesos šventykla)

Tongdo šventykla yra viena iš trijų Pietų Korėjos „šventyklų-brangenybių“ (angl. Jewel Temples). Ši šventykla taip pat žinoma kaip Bulbo šventykla (kor. 불보사찰, Boolbosachal, liet. „fejerverkų šventykla“), kadangi joje saugomas Budos džinšinsaris (kor. 진신사리, jinsinsari, liet. „teisingas“), kuris yra Budos kūno dalis (Cin Woo Lee, CNN, 2020). Ši gerai žinoma šventykla yra Vinajos (sanskritas विनय, Vinaya) budizmo centras. Jos plotas yra 7,87 ha, o saugoma zona – 84,14 ha. Šventyklą 646 m. įkūrė Vinajos budizmą Korėjai pristatęs meistras Džadžangas (kor. 자장, Jajang). Ši šventykla taip pat yra neįprasta tuo, kad jos šventovėse nėra garbinamas Budos atvaizdas, tačiau yra eksponuojamos Budos relikvijos. Šventykloje yra praktikuojamos visos trys vienuolių mokymo formos (meditacija, doktrinos studijos ir vienuolių disciplina) (ICOMOS, 2017).

Busoko šventykla (Plūduriojančio akmens šventykla)

Busoko šventykla yra viena iš 10 didžiausių Pietų Korėjos šventyklų (Cin Woo Lee, CNN, 2020). Ji buvo įkurta didžiojo meistro Uisango (kor. 의상, Uisang) 676 metais. Busoksa yra istorinis ir dabartinis Amitabos (sanskritas अमिताभ, Amitabha) (amžino gyvenimo bei meilės Buda) garbinimo centras. Jis apima 7,08 ha plotą, saugoma zona – 4709 ha. XIII a. pristatyta Amžino gyvenimo salė, esanti Busoko šventyklos teritorijoje, yra vienas seniausių Korėjos pastatų ir svarbus Rytų Azijos medinės architektūros pavyzdys (ICOMOS, 2017).

Bongdžong šventykla (Fenikso gyvenamoji šventykla)

677 m. įsteigta Nungino (kor. 는긴, Neungin), didžiojo meistro Uisango mokinio, Bongdžong šventykla sujungia ir Šakjamunio (sanskritas सिद्धार्थ शाक्यमुनि, Sakyamuni) (istorinis Buda), ir Tyrosios žemės budizmo atšakas. Šios šventyklos plotas yra 5,30 ha, saugoma zona – 75,05 ha. Dabartinę formą šventykla pasiekė XVII a., kai buvo pastatyta Begalinės jūros asamblėja ir Amžinybės paviljonas. Šventykloje yra meditacijos salė ir Avatamsaka (sanskritas महावैपुल्यबुद्धावतंसकसूत्र, Avatamsaka) paskaitų salė. Bongdžong šventykla turi du pagrindinius kiemus ir dvi pagrindines sales, datuojamas XIII a. ir XIV a. Daržovių sodus šventyklos teritorijoje prižiūri ir puoselėja vienuoliai ir tikintieji pasauliečiai (ICOMOS, 2017).

Bobždu šventykla (Darmos (sanskritas धर्म, Dharma) buveinės šventykla)

Bobždu, kuri buvo sudaryta iš daugiau nei 60 pastatų ir 70 ermitažų, buvo didelė, reikšminga šventykla prieš sudegant japonų invazijos į Pietų Korėją metu, 1592 m. Šiuo metu šventykloje yra 30 pastatų ir daug kultūros paveldo, įskaitant aukščiausią Pietų Korėjoje esančią medinę pagodą (penkių aukštų, 22,7 m), kuri taip pat yra nacionalinis lobis. (Cin Woo Lee, CNN, 2020). VIII a. vid. įkurta Vinajos budizmo meistro Džinpjo (kor. 진표, Jinpyo) ir jo mokinio Jongšimo (kor. 영심, Yeongsim), Bobždu šventykla užima 11,22 ha plotą, o jos saugoma zona – 190,03 ha. Po Japonijos invazijos į Korėją greitai atkurta, Bobždu šventykla jau XVII a. įgijo dabartinį mastą ir iki šiol demonstruoja glaudžią Džosono (kor. 고선, Joseon) dinastijos (1392-1897 m.) karališkojo dvaro ir budizmo sąveiką (ICOMOS, 2017).

Magoko šventykla (Kanapių slėnio šventykla)

IX a. pab. įkurta Magoko šventykla yra Šakjamunio garbinimo tvirtovė, jos plotas yra 3,91 ha, o saugoma zona – 62,66 ha. Yra dvi pagrindinės sritys, atskirtos upeliu. Po Japonijos invazijos į Korėją padarytos žalos, Magoko šventykla savo dabartinę erdvinę kompoziciją įgijo XVIII a. (ICOMOS, 2017).

Sonamo šventykla (Amžino akmens šventykla)

Ši Sono (kor. 선, Seon) budizmo atšakos šventykla, įkurta IX a. pab., užima 9,67 ha plotą, o jos saugoma zona – 246,16 ha. Šventykla skirta Šakjamunio garbinimui, ji padalinta į keturias atskiras zonas. Sonamo šventykla yra keletą kartų rekonstruota po japonų invazijos į Korėją ir vėlesnių gaisrų (ICOMOS, 2017). Šventykla taip pat žinoma dėl netoliese augančios laukinės arbatos. Laukinė „Seonamsa“ arbata, auganti kedrų ir ąžuolų pavėsyje, pasižymi žemišku, giliu skoniu (Cin Woo Lee, CNN, 2020).

Dehungo šventykla (Didžiojo pakilimo šventykla)

Dehungo šventykla pasižymi vaizdingais tankių miškų peizažais, sidabrinės žolės laukais ir vaizdu į Pietų Korėjos vakarinės ir pietinės pakrantės salyną. Istorikai nesutaria, kada šventykla buvo iš tikrųjų pastatyta, tačiau dažniausiai priimtina teorija nurodo, kad šventykla pastatyta prieš Šilos susivienijimo laikotarpį (676 m.) (Cin Woo Lee, CNN, 2020). Ši Sono budizmo šventykla, skirta Šakjamunio garbinimui, užima 10,38 ha plotą ir 617,98 ha saugomą zoną. Joje vyksta konfucianistinės ir budistinės apeigos. (ICOMOS, 2017).

Šaltiniai

  1. Cin Woo Lee, 2020. CNN Travel. [internete] 33 of South Korea‘s most beautiful temples. Prieiga per internetą: <https://edition.cnn.com/travel/article/south-korea-beautiful-temples/index.html> [žiūrėta 2021 m. spalio 17 d.]
  2. Cultural Heritage Administration, 2018. World Heritage – Republic of Korea. [internete] Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea. Prieiga per internetą: <https://english.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do?ctgryLrcls=CTGRY209&nttId=73069&bbsId=BBSMSTR_1205&uniq=0&mn=EN_03_01> [žiūrėta 2021 m. spalio 17 d.]
  3. ICOMOS, 2018. [internete] Sansa, Buddhist Mountain, Monasteries in Korea (Republic of Korea), No 1562.  Prieiga per internetą: <https://whc.unesco.org/en/list/1562/documents/> [žiūrėta 2021 m. spalio 17 d.]
  4. Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea, 2018. 산사, 한국의 산지 승원 [internete] Prieiga per internetą: <http://www.koreansansa.net/eng/main.do> [žiūrėta 2021 m. spalio 17 d.]
  5. UNESCO World Heritage list, 2018. [internete] Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea. Prieiga per internetą: <https://whc.unesco.org/en/list/1562/> [žiūrėta 2021 m. spalio 17 d.].
0 votes