Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Mahakala

Mahakala

Mahakala (skr. महाकाल Mahākāla, liet. „didysis juodasis“, „didysis tamsusis“) viena iš dievybių saugotojų budizme, induizme ir sikhizme. Ypač svarbi tantrinio (ezoterinio) budizmo atmainose.

Japonijoje, kur jo kultas yra labai populiarus, ši dievybė žinoma kaip Daikoku (大黑天 Daikoku-ten), ir yra garbinamas kaip vienas septynių laimės dievų. Tibeto budizme jis žinomas kaip Nagpo Chenpo (tib. ནག་པོ་ཆེན་པོ།).

Pagrindinės šios dievybės funkcijos yra išminties ir tvarkos saugojimas, kliūčių į laimę naikinimas. Jis taip pat žinomas kaip griovimo, galios ir laiko dievas. Mahakalai skirtame tekste pavadinimu Martandabhairava Tantra rašoma: „Šlovė Tau, mokslo žvaigžde, <…> Šlovė Tau, tamsusis spinduly, <…> Šlovė Tau, laikančiam laiką…“. Šios dievybės svarbą rodo ir tai, kad tekste jis tapatinamas su pačiu Šiva (Magee n.d.).

Mitologijoje idėjoms reikšti viena svarbiausių priemonių yra simbolizmas. Tai gali būti skaičiai, tam tikri objektai, spalvos ir t.t. Visos budizmo dievybės apipintos detalėmis (simboliais), kuriomis remiantis sukuriamas būtybės paveikslas.

Mahakalos kūno spalva dažniausiai juoda arba tamsiai mėlyna. Ji būdinga visoms dharmapala (teisingumo gynėjų) rūšiems dievybėms. Mahakala yra viena iš aštuonių stipriausių dharmapala, kurios sudaro grupę vadinamą „Aštuoni baisieji“. Šios bauginančios formos yra jau nušvitusių budų apsireiškimai, kuriais siekiama pamokyti ir transformuoti pasaulį.

Ant dievybės galvos visada matomos penkios kaukolės. Jos simbolizuoja penkias ydas (pyktis, troškimas, išdidumas, pavydas, neišprusimas) paverstas į dorybes, taip suteikiant jam visišką išmintį. Taip pat Mahakalai ant kaklo kabo penkiasdešimties kaukolių grandinėlė (Rinpoche 2006) vadinama Mundamala (मुण्डमाला muṇḍamālā). Šis dievų papuošalas turi kelias reikšmes: 1) įveiktų piktų būtybių galvos, rodančios dievybės galią; 2) nepavaldumas laikui ir mirčiai; 3) tarnavimas gėrio vardan (Lama 1992).

Mahakala dažnai vaizduojamas su daugybe rankų. Kadangi jis turi ne vieną apsireiškimo formą, tad ir rankų skaičius (dvi, keturios, šešios, aštuonios, dvylika arba šešiolika) skiriasi. Nepaisant to, dažniausiai matomas šešiarankis Mahakala. Šeši – tai šešių tobulybių, – meditacijos, išminties, dorovingumo, kantrumo, dosnumo ir darbštumo, – simbolis. Vienoje rankoje aršioji dievybė laiko peilį, kuriuo naikina kliūtis ir prisirišimą prie savo ego t.y. troškimų ir žemiškojo pasaulio, kitoje – dubenėlį su krauju, rodantį piktųjų pavergimą (Trainor 2004). Taip pat Mahakala turi trišakį arba ietį, kuris trasformuoja 3 nuodėmes – neišprusimą, išdidumą ir pyktį, kurios laikomos visų kančių šaltiniu (Lama 1992). Dvejos pagrindinės rankos sudėtos į lotuso pozą, simbolizuojančią tyrumą.

Bėgant laikui, maišantis religijoms bei joms keliaujant į kitas šalis, Mahakala įgavo kiek kitokią rolę. Pavyzdžiui, Japonijoje, XIV a. dokumentuose aprašomas juodosios magijos ritualas, atnešantis pinigus. Pasak jo, reikia ant akmens užrašyti sanskrito raidę „ma“ ir tūkstantį kartų kartoti Mahakalos mantrą. Po to, vidurnaktį mesti akmenį į turtingo žmogaus namus ir pinigai susiras besišaukiantį (Chaudhuri 2003).

Naudota literatūra

  1. Chaudhuri, S. K. 2003, Hindu Gods and Godesses of Japan, Vedams eBooks.
  2. Lama, L. 1992, „Legend of Mahakala“, Buddhist Himalaya: A Journal of Nagarjuna Institute of Exact Methods, 4 (1;2). Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta: 28 balandžio 2018].
  3. Magee, M. Shri Mahakala Deva, [internete]. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 28 balandžio 2018].
  4. Rinpoche, T. T. 2006, Faces of Enlightment, Kechara Media & Publications, Selangor.
  5. Trainor, K. 2004, Buddhism: the illustrated guide, Oxford University Press.
0 votes