Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Genpei karas

Genpei karas

Genpei karas (源平合戦 genpei kassen), trukęs nuo 1180 iki 1185 m., buvo Heiano laikotarpio karinis konfliktas tarp Minamotų ir Tairų klanų, baigęsis Tairų klano pralaimėjimu ir Kamakuros šiogunato įkūrimu 1192 m. Karo pavadinimas kilęs nuo Minamoto ir Taira klanų pavadinimų hieroglifų alternatyvaus skaitymo. Japoniškai dar žinomas Džišio Džiuei karo (治承寿永の乱, Jishō-Juei no ran) pavadinimu, nes tai to meto imperatorių valdymo erų pavadinimai.

Priežastys

Karas buvo kelis dešimtmečius trukusios kovos dėl įtakos imperatoriaus rūmuose tarp Taira ir Minamoto klanų pasekmė. Per Hogen ir Heidži sukilimus Minamoto nesėkmingai bandė iš Taira klano atgauti valdžią, bet nepavyko. Taira klanas pradėjo egzekucijas, kad pašalintų savo konkurentus. 1177 m. santykiai tarp Taira klano ir imperatoriaus Go-Širakava (後白河天皇 Go-Shirikawa) tapo įtempti. Taira no Kijomori (平 清盛, Taira no Kiyomori ) įveikė buvusį imperatorių ir panaikino Insei sistemą. 1180 m. Taira no Kijomori pasodino savo anūką Antoku (tuo metu 2 metų) į sostą, kai imperatorius Takakura atsistatydino. Taip pat Kijomori laikinai perkėlė imperatorių, o tuo pačiu ir sostinę į Fukuharą, kur pats gyveno. Imperatoriaus Go-Širakavos sūnus ir Minamoto giminaitis princas Močihito manė, kad sostas turi priklausyti jam ir padedamas Minamoto no Jorimasa sukvietė Minamoto karius ir Biodoino vienuolius. Šis sumanymas baigėsi Udži mūšio pralaimėjimu, Močihito ir Jorimasa mirtimi. Taira sužinojo, kad Močihito ruošia kariuomenę ir nusprendė jį suimti. Šis pasislėpė Miidera vienuolyne, bet ten buvo nesaugu ir jis turėjo persikelti į Biodoiną. Tuomet įvyko mūšis ant tilto per Udži upelį, po kurio Jorimasa nusižudė Biodoine, o netrukus buvo pagautas ir nužudytas Močihito.

Pradžia ir eiga

Minamoto no Joritomo tapo klano vadu ir pradėjo keliauti po Japoniją ieškodamas sąjungininkų. Iš Idzu žemės jis išvyko link Hakonės perėjos ir buvo Taira klano nugalėtas Išibašijamos mūšyje. Nepaisant to, Joritomo pasiekė Kajaus ir Kodzukės žemes, kur gyveno Takeda klanas. Sąjungininkai padėjo Minamoto atremti Taira armiją. Tuo metu, keršydamas vienuoliams Taira no Kijomori apgulė Narą ir sudegino beveik visą miestą. 1181 m. Taira no Šigehira nugalėjo Minamoto no Jukiie Sunomatagavos mūšyje, bet Taira klanas neišnaudojo pergalės. Taira no Kijomori mirė tų metų pavasarį, o Japonijoje kilo badas, kuris tęsėsi ir kitais metais. Taira nesėkmingai puolė Minamoto no Jošinaka, Joritomo pusbrolį, kuris ruošė karius šiaurėje, bet nesėkmingai. Karas nutrūko dviem metams ir atsinaujino 1183 m. pavasarį. Genpei karo metu iš viso vyko 19 mūšių:

 1. Pirmasis Udži mūšis (1180 m.) – laikomas pirmuoju Genpei karo mūšiu. Jo metu Biodoino vienuoliai kovojo išvien su Minamoto no Jorimasa (Minamoto no Yorimasa).
 2. Naros apgultis (1180 m.) – Taira padegė šventyklas ir vienuolynus, siekdami nutraukti varžovų aprūpinimą.
 3. Išibašijamos mūšis (1180 m.) – Minamoto no Joritomo pirmoji kova prieš Taira klaną. Kova baigėsi Minamoto no Joritomo pralaimėjimu.
 4. Fudžigavos mūšis (1180 m.) – Taira klanas iš pasalų užpuolamas Minamoto ir nesikaudamas atsitraukia.
 5. Sunomatagavos mūšis (1181 m.) – Minamoto no Jukiie naktinė ataka nepavyko, Taira klano pergalė.
 6. Jahagigavos mūšis (1181 m.) – Minamoto no Jukiie bandė nugalėti jį besivejančius Tairas, bet pralaimi. Tairos atsitraukia, nes susirgo vadas.
 7. Hiučio apgultis (1183 m.) – Taira užima Minamoto tvirtovę, bet dauguma priešų pabėga.
 8. Kurikaros mūšis (1183 m.) – Minamoto no Jošinaka nugali žymiai didesnę Taira armiją, karas pasisuka Minamoto naudai.
 9. Šinoharos mūšis (1183 m.) – Jošinaka sėkmingai vejasi Taira būrius po Kurikaros mūšio.
 10. Midzušimos mūšis (1183 m.) – Taira užkerta kelią į Jašimą keliaujantiems Minamoto būriams.
 11. Fukuriudžio apgultis (1183 m.) – Minamoto sėkmingai užima Taira tvirtovę.
 12. Murojamos mūšis (1183 m.) – Taira no Tomomori nugali Minamoto no Jukiie.
 13. Hodžiudžidono apgultis (1184 m.) – Jošinaka padega Hodžiudži-dono ir pagrobia imperatorių Go-Širakavą.
 14. Antrasis Udži mūšis (1184 m.) – Jošicunė ir Norijoris išveja Jošinaką iš sostinės.
 15. Avadzu mūšis (1184 m.) – Minamoto no Jošinaka įveikiamas ir nužudomas Jošicunės ir Norijorio.
 16. Ičinotanio mūšis (1184 m.) – svarbi Minamoto pergalė, daug garsių Taira karių žuvo.
 17. Kodžimos mūšis (1184 m.) – Minamoto no Norijori nugalėjo iš Ičinotanio bėgančius Tairas.
 18. Jašimos mūšis (1185 m.) – Minamoto klanas be kovos užima Jašimos tvirtovę, Taira klanas pabėga laivais.
 19. Dan No Uros mūšis (1185 m.) – lemiamas jūrų mūšis ir Minamoto klano pergalė.

Pagrindiniai vadai iš Minamoto klano:

 1. Minamoto no Norijori (源範頼, Minamoto no Noriyori), generolas, Joritomo jaunesnis brolis.
 2. Minamoto no Jorimasa (源頼政, Minamoto no Yorimasa), karo pradžios klano vadas.
 3. Minamoto no Joritomo (源頼朝, Minamoto no Yoritomo), klano vadas po Jorimasa mirties.
 4. Minamoto no Jošicune (源義経, Minamoto no Yoshitsune ), Joritomo jaunesnysis brolis, vyriausiasis kalno generolas.
 5. Minamoto no Jukiie (源行家, Minamoto no Yukiie ), generolas, Joritomo dėdė.

Pagrindiniai vadai iš Taira klano:

 1. Taira no Acumori (平敦盛, Taira no Atsumori), 15 metų samurajus, kuris buvo nužudytas Kumagai Naozane, nes dėl savo jaunumo ir nekaltumo tapo gana žymus.
 2. Taira no Kijomori (平清盛, Taira no Kiyomori), karo pradžios klano vadas.
 3. Taira no Koremori (平維盛), Kijomori anūkas.
 4. Taira no Munemori (平宗盛), Kijomori sūnus bei klano vadas.
 5. Taira no Noricune (平教経, Taira no Noritsune), Taira klano samurajus.
 6. Taira no Šigehira (平重衡, Taira no Shigehira), generolas, Kijomori sūnus.
 7. Taira no Tadanori (平忠度), generolas, Kijomori brolis.
 8. Taira no Tokiko (平時子), Kijomori žmona, kuri nusižudė Dan no ura mūšyje, nes nenorėjo būti pagauta.
 9. Taira no Tomomori (平知盛), generolas, Kijomori sūnus.
 10. Taira no Jukimori (平行盛, Taira no Yukimori), generolas, Taira pajėgų vadas Kodžimos mūšyje.

Abu šie klanai turėjo savų sąjungininkų bei vasalų.

Karo pabaiga ir permainos

Kai susivieniję Minamoto paliko Kiotą, Taira klanas telkė savo karius daugybėje vietų aplink vidinę Japonijos jūrą, nes iš šio krašto buvo jis buvo kilęs. Imperatorius siūlė jiems pasiduoti iki septinto mėnesio septintos dienos už paliaubas su Minamoto klanu. Tai buvo blefas, nes imperatorius ir Minamoto planavo užpulti Tairas anksčiau. Nepaisant to, šios derybos suteikė šansą imperatoriui atgauti regalijas ir nukreipti Taira klano vadų dėmesį. Jošicune ir Norijori kariai iš pradžių užpuolė Ičinotanį, vieną svarbesnių Taira stovyklų Honšiu saloje. Tai buvo viena garsiausių Minamoto klano pergalių, tik 3000 Taira karių pabėgo. Tik po šešių mėnesių Minamoto kariai buvo pasiruošę pulti Šikoku salą. Nors Tairos traukėsi, čia buvo jiems draugiška teritorija, o jų kariai buvo geriau pasirengė jūrų mūšiams. Tik praėjus metams po Ičinotanio Minamoto užpuolė Jašimą. Tairos tikėjosi užpuolimo iš jūros ir juos šokiravo Jošicune nedidelis karių būrys su deglais. Pamanę, kad atvyksta didelė armija jie susėdo su imperatoriumi Antoku ir regalijomis į laivus ir apleido Jašimą. Genpei karas baigėsi po mėnesio Dan no Uros mūšiu, vienu svarbiausiu mūšiu Japonijos istorijoje. Kanmono sąsiauryje tarp Honšiu ir Kiušiu salų Minamoto laivynas užpuolė Tairas. Potvyniai suvaidino svarbų vaidmenį mūšyje, nes iš pradžių jie buvo palankesni Tairoms, kurie buvo geresni jūreiviai, vėliau Minamoto. Didelį vaidmenį suvaidino į Minamoto pusę vidury mūšio perėjęs Tagučis. Daug Taira didikų žuvo, taip pat imperatorius Antoku ir Kijomori našlė. Po pergalės Joritomo suformavo karinę valdžia savo asmeninėje bazėje Kamakura ir paskelbė save šiogunu, šis titulas buvo suteikiamas tik vadams už konkrečias kampanijas, kurias skirdavo imperatoriai. Tai buvo Kamakura Šiogunate (1192-1333 m.) pradžia. Dan no Ura mūšis tapo populiarus subjektas Japonijos literatūroje ir teatre, vėlyvame amžiuje. Šis karas ir jo padariniai nustatė raudona ir balta, atitinkamos Taira ir Minamoto spalvos, kaip Japonijos nacionalinės spalvos. Šiandien šios spalvos gali būti matomos nacionalinėje Japonijos vėliavoje, taip pat sumo vėliavose ar kitose tradicinėse veiklose.

 

Šaltiniai

Cartwright, M., 2017. Genpei War. Genpei War – Ancient History Encyclopedia, [internete] rasta:
< http://www.ancient.eu/Genpei_War/> [žiūrėta 2017 balandžio 28].
New World Encyclopedia [internete] rasta:
< http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Gempei_war> [žiūrėta 2017 balandžio 27].

0 votes