Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Triados

Triados

Triados (三合会 Sānhéhuì) yra bendras pavadinimas visoms slaptoms kriminalinėms organizacijoms kurios dabar pagrinde veikia Honkonge, Makao, Taivane, tačiau egzistuoja ir kitose šalyse kur gyvena kinų bendruomenės. Kinijoje triadų likę nedaug, dėl praeityje įvestų ir įvykdytų Mao Dzedungo (毛泽东Máozédōng) reformų. Triadų pradžia siekia XVIII a. antrą pusę, o moderniųjų triadų atsiradimas – nuo 1911 metų.  Nemaža dalis triadų grupuočių vykdo savo veiklą iki šių dienų. Pagrindinės veiklos – užpuolimai, reketas, prostitucija, nelegalūs azartiniai žaidimai, meno gaminių ar pinigų falsifikavimas, prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, prekyba ginklais, korupcija. (Hays, 2008 m.)

Atsiradimo legenda

Kinijoje dar prieš susiformuojant Tiandihui (天地会 Tiāndìhuì) pradeda sklisti legenda apie 5 vienuolius. 1671 metais Čing (清 Qīng) dinastijos imperatorius Kangši (康熙 Kāngxī) sužino, jog vietiniai barbarai ruošiasi pulti Kiniją ir nuversti imperiją. Jo valdoma armija nebuvo pakankamai stipri, jog atremtų ataką, todėl imperatorius yra priverstas prašyti pagalbos iš Šaulinio šventykloje gyvenančių vienuolių kurie laisvu laiku praktikuoja naujus kovos menus. Vienuoliai sutinka padėti ir barbarų ataka yra atremiama neprarandant nė vieno kario. Imperatorius Kangši, norėdamas atsidėkoti vienuoliams, pasiūlo jiems turtus ir visa ko jie geidžia, tačiau vienuoliai viso to atsisako ir grįžta į vienuolyną toliau praktikuoti naujų kovos menų. Imperatoriaus patarėjai paaiškina imperatoriui, jog tai yra nepagarbos gestas iš vienuolių ir juos reikia sunaikinti, kadangi neaišku kaip jie gali panaudoti savo jėgą. Imperatorius išsiunčia dalį savo karių kartu su užnuodytomis vaišėmis į Šaolinio šventyklą. Kariai suorganizuoja vakarėlį, nugirdo ir apnuodyja vienuolius, o naktį padega šventyklą. Šventykla sudeginama kartu su ten miegančiais apnuodytais vienuoliais, tačiau penki jų sėkmingai pabėga. Keliaudami savaites ir besislapstydami nuo ieškančių karių, vienuoliai sustoja pailsėti prie upės ir ten randa smilkalynę ant kurios užrašyta „Priešintis Čing, sugražinti Ming“ (反清复明 Fǎn qīngfùmíng). Tai jie priima kaip užduotį iš dangaus ir pradeda rinkti bendruomenes šio tikslo įvykdymui. (Bolton, 2000 m. p. 8-9) Visa ši legenda yra labai patogi triadų formavimuisi, kadangi smilkalynės atradimas, rodo, kad viskas daroma dievų paliepimu. Nors ši legenda yra pasakojama ilgą laiką ir yra daugybė jos variacijų, ekspertai ja nelinkę tikėti ir  jos nepriima kaip triados atsiradimo istorijos. (Ajasepela Erabib, 2015 m.)

Tiandihui ir triadų gimimas

Tikrosiomis triados šaknimis yra laikoma Tiandihui ir jos susibūrimas. Tiandihui, dangaus ir žemės sąjungos, pavadinimas kilo iš tradicinės kinų pasaulėžiūros – dangus viršuje, žemė apačioje, žmogus viduryje. Norint parodyti lygybę, kaip simboliu buvo pasirinktas trikampis. Tai buvo brolija kuri susikūrė 1761 metais Fudziane (福建 Fújiàn). Tuomet vyravo bedarbystė, tad vietiniai valstiečiai būdavo apvogiami, puldinėjami plėšikų ar net žudomi. Būtent dėl tokių priežasčių buvo nuspręsta burtis į bendruomenes, kad apsaugoti vienas kitą ir ginti savo teises. Viena iš tokių bendruomenių buvo Tiandihui. Sąjungos nariai, pamatę, jog jų skaičius sparčiai didėja ir jie jau sudaro rimtą galią, pradėjo plėšikauti ir patys tapo tais, prieš kuriuos kovodami susikūrė. 1787m. Imperatoriaus Čianglongo (乾隆 Qiánlóng) įsakymu dėl kriminalinės veiklos plitimo ir nepasitenkimu dėl šalyje sklandančios legendos apie 5 vienuolius, buvo įsakyta sunaikinta Tiandihui. To pasekoje, brolijos nariai savo pagrindiniu tikslu iškėlė Čing dinastijos nuvertimą. Tiandihui teigė, jog jų bendruomenė yra Ming dinastijos pasekėjų ir penkių likusių vienuolių sąjunga. Sąjungos tikslas buvo „Priešintis Čing, sugražinti Ming“. (Bolton, 2000, p. 28-29) Sąjunga sparčiai plito po Kiniją, o XIX a. antroje pusėje prasidėjo ir plitimas į kitus kraštus, kur egzistavo kinų gyventojų bendruomenės – Jungtinės Amerikos Valstijos, Australija, Kanada. Tiandihui buvo persekiojama valdžios, todėl privalėjo slėptis ir dažnai būdavo remiama vietinių gyventojų.1911 metais žlugus Čing dinastijai tuo pačiu dingo ir pagrindinė Tiandihui veikla. Dalis buvusių narių nesugebėjo socializuotis, integruotis į visuomenę, kadangi iki tol gyveno iš vietinių žmonių gerovės ir aukų. To pasekoje kūrėsi grupės, kurios užsiiminėjo nelegalia veikla dėl išgyvenimo – moderniosios triados. (Paoli, 2014 m. p. 220-233)

Triadų hierarchija

Privalėdami išsaugoti savo slaptą tapatybę ir negalėdami atskleisti paslapčių pašaliniams, triadų nariai turi laikytis griežtų nuostatų ir esančios santvarkos organizacijos viduje. Aiškiai apibrėžta hierachija triadoje leisdavo lengvai ją kontroliuoti. Kiekvienas lygmuo turėjo savo pavadinimą ir papildomą pavadinimą sudarytą iš skaičių. Skaitmenų kodas buvo paimtas pasinaudojant viena iš seniausių kinų kultūros rašytinių klasikų – „Permainų knyga“ (易经 Yì jīng) . Viskam vadovauja „Kalnas“ ar kitaip „Drakono galva“  (山主 Shān zhǔ). Po juo eina „Drakono galvos pavaduotojas“ (副山主 Fù shān zhǔ ), kuris vykdo privačius „Drakono galvos“ paliepimus ir pagrinde bendrauja su žemesniais lygiais tam, kad „Drakono galvos“ tapatybė būtų nežinoma žemesniems lygiams. „Avangardas“ (先鋒 Xiānfēng) padeda „Smilkalų meistrui“ (香主 Xiāng zhǔ ) priimant naujus narius į organizaciją. „Baltoji vėduoklė“ (白紙扇 Báizhǐ shàn ) prižiūri ir pataria ties finansiniais klausimais, „Raudonoji lazda“ (紅棍 Hóng gùn ) stebi ir organizuoja kovines operacijas. „Šiaudinis sandalas“ (草鞋 Cǎoxié ) turi ryšininko vaidmenį ir tarpininkauja esant reikalui. Visi likę nariai vadinami „Keturiasdešimt devintais“ (四九仔 Sìjiǔ zǐ). Organizacija yra suskirsta keturiais lygmenimis ir galima bendrauti tik vieno lygio atstumu. T.y. „keturiasdešimt devinti“ negali tiesiogiai bendrauti su „Smilkalų meistrais“. Esminis skirtumas tarp triadų ir kitų šalių kriminalinių organizacijų yra žemesniųjų rangų laisvė. „Keturiasdešimt devintiesiems“ nereikia leidimo iš aukštesniųjų, kad galėtų vykdyti veiklą, tačiau privalu paklusti jei yra užduotis iš aukšesniųjų. (Ajasepela Erabib, 2015 m.)

Šventinimas ir prisijungimas

Šventinimo ceremonija simbolizuoja prisijungimą prie antrosios šeimos. Įprastai visa ceremonija yra aukojama Guan Ju (关羽 Guānyǔ) už jo veiklą prisidedant prie Han dinastijos žlugimo.  Viskas prasideda kuomet naujokas pralenda pro du sukryžiuotus kardus, tai simbolizuoja brolybę ir pasiryžimą kovoti vienam dėl kito. Vėliau paskerdžiamas gyvūnas, jo kraujas ištraukiamas, sumaišomas su vynu ir smilkalų pelenais. Naujokas privalo įsipjauti pirštą ir į mišinį įleisti savo kraujo. Prisižadėjęs, jog neišduos brolijos paslapčių ir laikysis 36 įsakymų, naujokas išgeria taurę su krauju, vynu ir pelenais, iškelia tris pirštus į viršų, taip simbolizuodamas priesaiką ir tampa „Keturiasdešimt devintuoju“. (Hays, 2008m.)

„Žalioji gauja“ ir Du Juešengas

Kriminalinės organizacijos užsiima ne vien tik smulkia kriminaline veikla, o yra ir palikę svarbių pėdsakų istorijoje. XX a. pradžioje užsidarius Didžiajam kanalui, Šanchajus tapo vienu iš svarbiausiu uostų prekybai grūdais, o tuo pačiu opijumi. „Žaliajai gaujai“ (青帮 Qīngbāng )  užvaldžius tuometinę opijaus rinką Šanchajuje jų lyderis Du Juešengas (杜月生 Dùyuèshēng ) tapo vis svarbesne figūra mieste. 1927 metais vykusioje „Balandžio 12-osios tragedijos“ (四一二慘案 Sìyī’èr cǎn’àn ) metu  „Žalioji gauja“ kartu su kitomis gaujomis ir su kinų Nacionalistų partijos parama nužudė apie 5 tūkstančius Komunistų partijos civilių ir karių. Už tokią pagalbą Du Juešengui buvo paskirtas generolo laipsnis ir jis gavo prieigą prižiūrėti Kinijos opijaus prevencijos biurą. Gavęs pripažinimą iš savo gaujos ir viso kriminalinio Kinijos pasaulio, o taipogi pripažintas civilių kaip generolas, Du Juešengas valdė visą kriminalinį pasaulį Kinijoje, kadangi visa opijaus rinka priklausė jam. Laikui einant jis buvo pakrikštytas kaip „Šanchajaus krikštatėvis“, tačiau jo dominacija pasibaigė sulig Antruoju Kinijos-Japonijos karu, kuomet jis buvo priverstas palikti Kiniją ir bėgti į Honkongą. Grįžęs jis rado jau įsivyravusią Kinijos Komunistų partiją ir nebebuvo laukiamas. (Jiahui, 2015 m.)

Persikėlimas į Honkongą

Įsivyravus komunizmui Kinijoje ir į valdžią atėjus Mao Dzedungui Kinijoje sparčiai buvo dorojamasi su kriminalinėmis organizacijomis. Jau prieš tai nemaža dalis buvo įsikūrusi artimuose regionuose, dar dalis pabėgo per Antrąji Japonijos-Kinijos karą, o trečioji ir likusioji dalis privalėjo trauktis iš Kinijos, arba būti sunaikintiems. Todėl buvo pasirinktas Honkongas, kuris po karo priklausė Didžiajai Britanijai. Miestas buvo labai patogus kriminalinei veiklai, nes po karo per 6 metus, gyventojų skaičius išaugo nuo 600 tūkst. iki 2 milijonų. Žmonės neturėjo darbo arba buvo priversti dirbti už mažą atlygį, buvo nusivylę susiklosčiusiais karo įvykiais, kupini psichologinių traumų, todėl lengvai buvo patraukiami į triadas. 1950-taisais Honkonge triados narių skaičius viršijo 300 tūkstančių. Taipogi geras sąlygas nusikaltimams sudarė administracinė situacija, kadangi nusikaltus Kinijoje galima kirsti Honkongo sieną ir vietinė policiją neturės jokios galios. Įvykus 1956-ųjų Honkongo maištui kuomet žuvo 59 civiliai, ir virš 500 buvo sužeista, valdžia įvedė daug griežtesnius įstatymus dėl kurių triados tapo šiek tiek mažiau aktyvios. (Gavilan, 2017 m.)

Triada dabar

Iki pat šių dienų triadų įtaka yra jaučiama pasaulyje. 2011 metais buvo atskleista, jog 90% heroino importo/eksporto Vankuveryje valdė gaujos, susįjusios su triadomis. 2013 metais įvardinti skaičiai rodo, kad kasmet į Jungtines Amerikos Valstijas nelegaliai išsiunčiama virš 100 tūkstančių žmonių, neturinčių teisės ten gyventi. (Hays, 2008m.) Nepaisant šių skaičių, narkotikų ir ginklų prekyba, užpuolimai ar prostitucija vykdoma triadų sudaro dalį pasaulinės juodosios rinkos. (Gavilan, 2017 m.)

Bibliografinis aprašas

  1. Ajasepela Erabib, 2015, The Triads Mafia ★ Documentary. YouTube. [vaizdo įrašas internete] Prieiga per internetą:< https://www.youtube.com/watch?v=XK0gsvUAuLU> [žiūrėta lapkričio 29d.].
  2. Bolton, K. 2000, Triad Societies pt. 1. Freemasonry in China.
  3. Gavilan, J. 2017, Powerful, dangerous, what are Chinese triads?. Rappler. Prieiga per internetą: <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/181425-fast-facts-chinese-triads-organized-crimes> [žiūrėta gruodžio 2d.].
  4. Hays, J. 2008, Triads And Organised Crime In China. Facts and details.[internete] Prieiga per internetą: <http://factsanddetails.com/china/cat8/sub50/item300.html> [žiūrėta lapkričio 30d.].
  5. org, 1997-2006, A Rising Threat From the Far East. Prieiga per internetą: <http://www.ipsn.org/asg08107.html> [žiūrėta 2017m. lapkričio 26d.].
  6. Jiahui, S. 2015, Shanghai’s Shadowy ‘Green Gang’ Prieiga per internetą: < http://www.theworldofchinese.com/2015/08/shanghais-shadowy-green-gang> [žiūrėta 2017m. gruodžio 2d.].
  7. Paoli, L. 2014, The Oxford Handbook of Organized Crime, Oxford University, Oxford, p. 220-233.
  8. Triad,. 2012. [filmas] Režisierius Daniel Yee Heng Chan. Hong Kong.
2 votes