Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Habekas

Habekas

Habekas (하백 Habaek), dar kitaip žinomas kaip Amnokgangas (압록강 Amnok-gang) – Korėjos mitologijoje buvo vandens dievas, kuris gyveno Jalu upėje (kin. 鸭绿江 Yālù Jiāng, kor. 압록강 Amnok-gang). Ši upė teka į pietvakarius ir per visą savo ilgį sudaro Kinijos-Korėjos tarpvalstybinę sieną. Sakoma, kad ši dievybė yra viena iš Korėjos karališkosios šeimos protėvių.

Hebo (kin. 河伯 Hebo) kinų mitologijoje yra vadinama Geltonosios upės dievybė. Dažnai dėl dievybių galių panašumo ir istorinių aplinkybių Habekas bei Hebo yra lyginami, neretai tapatinami kaip viena ir ta pati dievybė. Kadangi skirtingi šaltiniai ją kildina iš skirtingų mitologijų, istorikai neturi vieningos nuomonės dėl mitologinės būtybės atsiradimo.

Mitai

Habekas turėjo tris dukras: Juhua (유화 Yuhwa), Huonhua (훤화 Hweonhwa), ir Uihua (위화 Wuihwa), kurios buvo neįtikėtino grožio. Vieną dieną, kuomet trys seserys vaikščiojo po savo karalystę, jas pastebėjo saulės dievas Hemosu (해모수 Haemosu). Hemosu mėgdavo medžioti ir tuo metu dėl reto seserų grožio jis negalėjo atitraukti akių, tad ir nusprendė vieną iš merginų padaryti savo žmona. Trys seserys pastebėjo, kad Hemosu jas stebi,  akimirskniu šoko į vandenį ir nuplaukė tolyn.  Saulės dievas pasinaudodamas savo galiom nusprendė pastatyti pilį ir tokiu būdu pritraukti seseris ir jas pagrobti. Akimirksniu buvo pastatyti dideli ir prabangūs rūmai.

Seserys pamačiusios ką padarė Hemosu tuojau pat įžengė į rūmus. Praradusios tikrovės bei laiko nuovoką seserys linksminosi, valgė bei gėrė. Po kurio laiko merginos pastebėjo, kad yra užrakintos rūmuose. Nors jaunesniosios seserys paspruko, tačiau vyriausioji, Juhua, liko užrakinta.

Jaunesniosios seserys viską papasakojo savo tėvui Habekui, kuris išgirdęs šią istoriją nesulaikė pykčio ir išsiuntė žinutę su grasinimais ir pasipiktinu į Hemosu rūmus: „Kas tu toks esi, kad drįsti laikyti mano dukterį prieš jos valią?“.

Perskaitęs žinutę saulės dievas puolė aiškinti, kad nori vesti Habeko vyriausią dukterį Juhua. Tačiau toks Hemosu pareiškimas dar labiau supykdė Habeką, kadangi, anot jo, yra negarbinga ir gėdinga pagrobti merginą ir laikyti ją nelaisvėje. Saulės dievas suprato, kad pasielgė negarbingai ir nusprendė išlaisvinti Juhua, tačiau mergina atsisakė grįžti namo, kadangi isimylėjo Hemosu. Nepaisant to, Juhua pasiūlė saulės dievui asmeniškai susitikti su jos tėvu ir aptarti klausimą dėl vestuvių.

Kuomet dvi dievybės susitiko, Habekas norėjo išbandyti Hemosu jėgas, – ar jis iš tikrųjų esąs toks galingas. Priešingu atveju vestuvės su Juhua negalėtų įvykti. Prasidėjus kovai, Habekas transformavosi į karpį, o pamatęs tai Hemosu pavirto į ūdrą ir pagavo jį. Tada vandens dievas pavirto į elną, o Hemosu tapo vilku ir jį persekiojo. Galiausiai Habekas pavirto į putpelę ir nuskrido, tačiau Hemosu pavirto sakalu, ir eilinį kartą pagavo Habeką. Kai kuriuose šaltiniuose yra teigiama, kad „Po sunkios dvikovos Habekas suprato, kad nėra pakankamai stiprus, jog galėtų konkuruoti su saulės dievu“ (Jung 2014, p. 33).

Habekas, vis dėlto turėjo abejonių dėl Hemosu. Jis negalėjo suprasti, kodėl štai toks galingas dievas norėjo vesti paprastą vandens dievo dukrą. Po ilgų apmastymų Habekas surengė vestuves ir prigirdė Hemosu, ir tas kuriam laikui prarado blaivų protą. Pasinaudojęs tokia situacija Habekas nusprendė savo dukterį ir Hemosu surišti ir padėti į odinį maišą. Habekas bandė juos pasodinti į drakonų tempiamą vežimą ir tokiu būdu juos išsiusti į dangų, tačiau vos tik vežimas pajudėjo Hemosu atsibudo. Supratęs kas vyksta, saulės dievas ištraukė iš Juhua plaukų segtuką ir su jo pagalba praplėšė odinį maišą ir paspruko palikdamas Juhua danguje.

Vandens dievą tai gerokai įsiutino, ir jis įsakė išmesti savo dukterį į vandenį, bet prieš tai ištempti jos lūpas ir jas susiūti, kad tokiu būdu jį būtų panaši į žuvį. Galiausiai Juhua pagavo žvejys, kuris dirbo karaliaus rūmuose. Ten jos lūpas supjaustė tris kartus ir tokiu būdu panaikino tėvo burtus, kol mergina prakalbo.

Bėgant laikui mergina apsigyveno rūmuose ir vieną saulėtą dieną Hemosu atėjo pas ją saulės spindulių pavidalu ir apvaisino Juhuą. Sakoma, kad jų vaikas pradėjo kurti Gogurjo (고고려 Goguryeo), vieną iš trijų Korėjos karalysčių.

Naudo literatūra

  1. Gods and Myths, n.d., „Habaek and Haemosu: Korean Water Deity Mythology“. Prieiga per internetą: Čia [ žiūrėta 2018m. Balandžio 29d.].
  2. Grayson, J. 2001, Myths and Legends from Korea, Routlegde, New York. 
  3. Hwang,P. 2006, Korean Myths and Folk Legends, Jain Publishing Company , California. 
  4. Jung, H. 2014, Encyclopedia of Korean Folk Literature, The National Folk Museum of Korea, Seoul. 
  5. La Shure, Ch. 2000, „Habaek“ , Encyclopedia Mythica. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018m. Balandžio 29d.].
  6. Strider, M. 2002, „Korean Mythology“, Unsolved Mysteries. Prieiga per internetą Čia [žiūrėta 2018m. Balandžio 29d.].
0 votes