Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Suvono Hvasiongo tvirtovė

Suvono Hvasiongo tvirtovė

Suvono Hvasiongo tvirtovė (kor. 수원 화성, rom. Suwon Hwaseong), yra Čiosono dinastijos laikotarpiu (kor. 조선, rom. Chosun) (XIV a. – XIX a.), iš akmens bei plytų, sumūryta gynybinė tvirtovė, esanti pačiame Suvono miesto centre, Kiongido provincijoje (kor. 경기도, rom. Gyeonggi-do), Pietų Korėjoje. Ji buvo pastatyta valdant karaliui Džiongdžio (kor. 정조, rom. Jeongjo) (1752 m. spalio 28 d.  – 1800 m. rugpjūčio 18 d.). Tvirtovė buvo skirta ne tik gynybinių funkcijų atlikimui, bet ir tarnavo kaip karaliaus Džiongdžio tėvo, Princo Sado, palaikų saugojimo vieta. Tvirtovės sienų struktūra, kuri yra 5.74 km ilgio bei užima 130 hektarų plotą , seka pagal nelygią Suvono miesto centro topografiją. Pagrindinė Suvono upė, Suvončionas (kor. 수원천, rom. Suwoncheon) teka per patį tvirtovės centrą.

Tvirtovės istorija

Hvasiongo tvirtovės statybos darbai truko du su puse metų ir buvo atlikti 1794 -1796 metų laikotarpiu. Jos architektu buvo Džiongas Jakyongas (kor. 전약용, rom. Jeong Yak-yong), kuris vėliau tapo žinomu Šilhak (kor. 실학, rom. Silhak) judėjimo lyderiu. Šilhak judėjimas (liet. „praktinis mokymas“) siekė sujungti švietimo ir industrijos sferas. Būdamas vienu iš šio architektūrinio judėjimo lyderių, Džiongas pastatė šią tvirtovę remdamasis naujausiais Šilhak principais: jos konstrukcijai, kaip statybinę medžiagą panaudojo plytas, o pačią pilį pastatė mechaninių kranų pagalba. Hvasiongo tvirtovės statybą taip pat paskatino Korėjos fronto subyrėjimas, kurį sekė Japonijos invazija į Korėją (1592 – 1598 m.). XVI amžiuje tvirtovių statybų modelis buvo paprastas: aplink miestą ar miestelį buvo pastatoma viena pagrindinė gynybinė siena bei įrengiama atskira tvirtovė šalia esančiuose kalnuose. Tvirtovėje žmonėms būdavo galima prisiglausti užpuolimo atveju. Statydami tvirtovę darbininkai iš viso pradirbo 700  tūkstančių valandų. Jų darbas Čiosonų dinastijai kainavo vidutiniškai 1,500 ryžių maišų per dieną, papildomai mokant darbininkams atlygį. Anksčiau už pastatų statybą dinastija nemokėdavo jokio užmokesčio, tačiau statant Hvasiongo tvirtovę buvo padaryta išimtis. Suvonas buvo Korėjai strategiškai svarbioje vietoje, nes jungė Seulą su Geltonąja jūra bei Kinija. Dėl šių priežasčių karalius Džiongdžio norėjo perkelti sostinę būtent į pastarąjį miestą ir tikėjo jo suklestėjimo potencialu. Norėdamas paspartinti miesto plėtros apimtis, karalius Džiongdžio įsakė naujakuriams persikelti į Suvoną, mainais siūlydamas žemas kainas bei atleisdamas juos nuo mokesčių 10-iai metų. 1800 metais, po karaliaus Džiongdžio mirties, buvo išleisti Hvasiongio tvirtovės konstrukcijos raštai, vadinami „Hvasiongo siongo-jiokuigvė“ (kor. 화성 성역의궤, rom. Hwaseong Seong-yeokuigwe). 10-ies skyrių raštai pravertė rekonstruojant tvirtovę 1970 metais.

Architektūrinės ypatybės

Tvirtovė turi keturis vartus, kurie yra išdėstyti pagal keturias pasaulio kryptis: Vakarų vartai (kor. 화서문, rom. Hwaseomun), Šiaurės vartai (kor. 장안문, rom. Janganmun), Pietų vartai (kor. 팔달문, rom. Paldalmun), Rytų vartai (kor. 창뇽문, rom. Changnyeongmun). Šiaurės ir Pietų vartai yra didesni, o savo stogo, akmens ir medžio dizainu primena Namdėmuno (kor. 남대문, rom. Namdaemun) vartus Seule. Šiaurės ir Pietų vartus dengia dviejų aukštų paviljonai, o Vakarų bei Rytų vartus – vieno aukšto paviljonai. Šiaurinių vartų unikalus dizainas pabrėžia karaliaus Džiongdžio norą Suvoną paversti Pietų Korėjos sostine. Visus keturis vartus sujungia siena, kurios viduje buvo įrengti kambariai, skirti apsistoti už tvirtovės apsaugą atsakingiems kariams. Tvirtovės kompleksas pasižymi gynybinės paskirties įrengimų gausa: apžiūros, komandiniais, lankininkų bokštais, šaunamųjų ginklų bastionais, užtvanka, slaptais vartais ir bunkeriais. Tarp tvirtovės sienų svarbią vietą užėmė rūmai (kor. 행궁, rom. Haenggung), kuriuose dažnai apsistodavo karalius Džiongžio. Karaliui reziduojant Seule, šie tvirtovės rūmai buvo naudojami jo paskirtų valdininkų. Šiuose rūmuose taip pat buvo paminėtas 60-asis karaliaus motinos, princesės Hong, gimtadienis. Juose taip pat rengtos šventės senjorams bei nacionaliniai egzaminai. Rūmų statyba buvo baigta 1789-aisiais, o 1794 – 1796 metų laikotarpiu, atlikus rūmų plėtros darbus, jie tapo didžiausiais sujungtaisiais rūmais visoje Korėjoje. Šalia sujungtųjų vartų stovi Hvariongdžiono (kor. 화령전, rom. Hwaryeongjeon) šventykla, skirta karaliaus Džiongdžio portretui. Ši šventykla buvo pastatyta laikantis griežtų karaliaus nurodymų. Skirtingai nei kitose tokio tipo šventyklose, Hvariongdžione tėra išlikęs karaliaus Džiongdžio portretas, kuris buvo garbinamas karaliui dar esant gyvam. Hvasiongo tvirtovės pastatymas padarė didelę įtaką tolimesnei Korėjos architektūrinei plėtrai. Tvirtovė pastatyta, panaudojant tiek Rytų, tiek Vakarų architektūrinės stilistikos naujoves. XVIII amžiuje Rytų civilizacijoms tai nebuvo būdinga, todėl šis bruožas daro tvirtovę išskirtine: ji simbolizuoja ankstyvą Rytų ir Vakarų kultūrų susiliejimą. Tvirtovė taip pat buvo daugiafunkcinė struktūra, kuri tapo unikaliu architektūriniu statiniu tuometiniame Japonijos ir Kinijos kontekste. XVIII a. Hvasiongo tvirtovė buvo puikus spartaus Korėjos socialinio bei industrinio augimo pavyzdys.

Festivaliai bei pasirodymai

Hvasiongo centrinėje atskirtosios tvirtovės aikštėje Hėnggunge (kor. 행궁, rom. Haenggung) dažnai vyksta įvairūs pasirodymai bei festivaliai. Ypatingo lankytojų dėmesio sulaukia karaliaus sargybinių ceremonija. Hvasionge ji pradėta rengti 1790 metais. Jos metu vykdavo karaliaus sargybinių rango pakėlimo ceremonija. Istorija byloja, jog karaliui Džiongdžio 1789 metais perkėlus savo tėvo palaikus į Hvasaną (kor. 화산 rom. Hwasan), esantį Suvone , jis įsakė paaukštintiems sargybiniams prižiūrėti ir saugoti jo tėvo paskutinio poilsio vietą.

Hvasiongo tvirtovės Integralumas, autentiškumas bei rizikos faktoriai

Tvirtovės sienos, vartai ir dauguma kitų gynybinės paskirties pastatų bei įrenginių yra nepažeisti. Nuo Hvahongmuno užtvankos tekanti Suvončiono upė vis dar kerta tvirtovės teritoriją. Keliai, jungiantys pagrindinius tvirtovės vartus, ir toliau funkcionuoja kaip kelių sistemos branduolys. Originalus tvirtovės kompleksas buvo sudarytas iš 48 elementų, tokių kaip užtvankos, gynybiniai bokštai, bastionai, bunkeriai ir pan. Septyni iš jų (viena užtvanka, vienas apžiūros bokštas, vieni slapti vartai, dvi tvirtovės vartų apsaugos platformos ir du bunkeriai) buvo prarasti potvynių bei karo metu. Sienos, jungiančios tvirtovės vartus, ir jos elementai (vartai, bokštai, bastionai) yra autentiški ir išlikę iki mūsų dienų. Vis dėlto, vingiuota tvirtovės siena buvo atverta devyniose miesto vietose, taip siekiant pagerinti transporto eismą. Nors tvirtovės būklė yra gera, jos išlaikymas ir priežiūra reikalauja finansinių bei žmoniškųjų išteklių. Didžiausią riziką Hvasiongo tvirtovės integralumui kelia ugnies pavojus. Įsiplieskus liepsnai, ši galėtų stipriai pažeisti arba visiškai sunaikinti autentiškas medines tvirtovės konstrukcijas. Dar vienas pavojus yra auganti žolė, kuri, jeigu būtų palikta augti be priežiūros, gali potencialiai pažeisti tvirtovės sienų struktūrą. Spartūs urbanizacijos procesai, vykstantys Suvone, kelia grėsmę keturiems pagrindiniais tvirtovės vartams. Intensyvus transporto priemonių eismas šalia tvirtovės gali susilpninti pačių vartų struktūrą. Tvirtovei ganėtinai daug žalos buvo padaryta Korėjos karo metu – jos Šiaurės bei Rytų vartai buvo visiškai sunaikinti. Rekonstrukcijos darbai, prasidėję 1964 metais, tebėra tęsiami, pasinaudojant anksčiau minėtaisiais Hvasiongo tvirtovės konstrukcijos raštais, išleistais 1800 metais.

Tvirtovės apsauga bei priežiūra

Hvasiongo tvirtovė yra įtraukta į Pietų Korėjos saugomų kultūrinių objektų sąrašą bei tuo pačiu apsaugota kultūrinio paveldo apsaugos įstatymu. Tvirtovės Pietų ir Vakarų vartai taip pat yra įtraukti į šį sąrašą bei apsaugoti tuo pačiu įstatymu. 500 metrų atstumu nuo tvirtovės sienų yra įkurta zona, kurioje tik kvalifikuotam personalui yra suteikta teisė vykdyti tvirtovės restauracijos darbus. Suvono miesto kultūrinio paveldo administracija reguliuoja tvirtovės lankytojų skaičių, stebi jos lankymo tendencijas. Nacionaliniu lygiu, kultūrinio paveldo administracija (angl. Cultural Heritage Administration, CHA) yra atsakinga už Hvasiongo tvirtovės išsaugojimą ateities kartoms bei jos priežiūrai reikalingų finansinių išteklių užtikrinimą. Siekiant išsaugoti Hvasiongo tvirtovės teritorijos autentiškumą, aplinkinių pastatų aukštis, plotas ir stilius yra ribojamas bei reguliuojamas Pietų Korėjos įstatymų. Hvasiongo administracinis ofisas, sudarytas iš maždaug 30-ies darbuotojų kiekvieną dieną rūpinasi tvirtovės būkle bei kas 3-4 metus atlieka detalias jos patikras.

Naudota literatūra:

  1. Haeoe, H., 2003. Guide to Korean cultural heritage. Elizabeth, NJ: Hollym.
  2. New World Encyclopedia, Hwaseong Fortress. Prieiga per internetą: Čia[žiūrėta 2018 m. lapkričio 26 d.].
  3. Suh, J., 2001. World heritage in Korea. Ezlizabeth, NJ: Hollym.
  4. UNESCO World Heritage Centre, Hwaseong Fortress. Prieiga per internetą: Čia[žiūrėta 2018 m. lapkričio 26 d.].

Redagavo Andrius Bimbiras

1 vote