Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Amitabha

Amitabha

Amitabha kinų kalboje žinomas kaip Emituo (阿弥陀 Ēmítuó), japonų ir korėjiečių kalbose – kaip Amida (阿弥陀, 아미타). Amitabha (skr. अमिताभ Amitābha) verčiant iš Sanskrito kalbos reiškia begalinę šviesą: Amita – „begalinis“, abha – „šviesa“. Todėl dažniausiai Amitabha verčiama kaip „begalinės šviesos Buda“. Amitabha yra dangiškasis Buda, aprašytas vienos iš budistinių mokyklų – Mahajanos raštuose. Amitabha taip pat yra svarbiausias Tyrosios žemės sektos buda. Šios budizmo atšakos išpažinėjų daugiausia sutiksime rytinėje Azijos dalyje. Kaip rašoma Mahajanos raštuose, Amitabha siekia begalinių (amžinųjų) nuopelnų, atsiradusių dėl gerų žmogaus darbų per nesuskaičiuojamus daugybę praėjusių gyvenimų.

Istorija

Pagal Begalinio gyvenimo sutrą (Sukhavatuvyuha sutra), Amitabha dar pačioje senų senovėje  (visatoje, egzistavusioje gerokai prieš mūsų dabartinę visatą) buvo vienuolis vardu Dharmakara. Tačiau, pagal Mahajanos budistų sutras, Amitabha iš pradžių kurį laiką buvo karalius, bet, susipažinęs su budizmo mokymais, atsisakė savo sosto ir tapo vienuoliu Dharmakara, kurio vardas reiškė Dharmos lobyną. Vėliau vienuolis nusprendė tapti buda ir tuo pačiu perfekcionistiškai savo pastangomis patekti į visų budų buveinę, taip vadinamąjį Budakšetrą (Buddhaksetra). Pastarasis apibrėžiamas reiškia dvasinę karalystę, kurioje yra tik tie, kuriems pavyko geriausiai pasiekti nušvitimą – tathagata. Tokie pagrindiniai veiksniai buvo išreikšti jo Amithabos 48 įžaduose, kuriuose išdėstyti budų buveinės tipai, taip pat ir būdai sukurti pačio vienuolio Dhamarkaros, nurodantys kaip ir kokiomis sąlygomis žmonės gali atgimti tame naujame pasaulyje ir kokiomis būtimis jie taps, kai atgims į naująjį pasaulį.

Doktrina

Bodhisatva Dharmakara, po ilgo 5 eras (amžinybes) trukusio savarankiško augimo,  galiausiai sulaukė aukščiausiojo nušvitimo ir tapo Buda Amitabha. Budizmo išpažinėjai teigia, jog tokia Dharmakaros patirtis pagrindė ir parodė, jog jo didis ir be galo gailestingas įžadas tapo realybe. Rojus, žinomas kaip Tyroji žemė, yra įkurtas Dharmakaros  pastangų ir pasiekimų dėka. Kenčiantys žmonės privalo ir bus išvaduoti iš esamos padėties, jeigu jie šauksis Amitabhos vardo, pilnai juo pasitikėdami.

Šaukiantis Budos vardo su pilnu tikėjimu, pagal kinų kalbos vertimą iš žodžio „Nien-Fo“ reiškia maldos deklamavimą. Tokiame budistų religijos praktikavime svarbios trys pagrindinės savybės, kurios yra būtinos ir neišvengiamos: nuoširdumas, tikėjimas ir siekis būti Tyroje žemėje. Paprasta malda arba paprasta maldos formulė, kurią reikia kartoti yra ši: „NAMO E-MI-TO FO“.

Galima kartoti maldą ir sanskrito kalba Namo Amitabha Buddha ką išvertus reikštų „Garbė Budai Amitabhai“ arba „Aš siekiu pabėgti su Buda Amitabha“.

Kai kuriose sutrų versijose plačiai žinomose Kinijoje, Vietname, Korėjoje ir Japonijoje yra teigiama, jog Dhamakaros 18 įžadas sako apie bet kokio žmogaus galimybę atgimti Amitabhos Tyrojoje žemėje. Žmogui reikia noro ir šauktis Budos Amitabhos vardo, užtenka kelių dešimties kartų ir žmogus yra garantuojamas atgimimu Tyrojoje žemėje. Dhamakaros 19 įžadas pažada, jog jis, kartu su jo bodhisatvomis ir kitais palaimintais budistais, pasirodys tiems, kurie šauksis jo vardo paskutiniaisiais momentais, prieš žmogui mirštant.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Encyclopedia Britannica, “Amitabha“. Prieiga per internetą: Čia. [Žiūrėta 2017 m. Balandžio 18 d.]
  2. Buddha Dharma Education Association & BuddhaNet, “Who is Amitabha?”. Prieiga per internetą: Čia. [Žiūrėta 2017 m. Balandžio 18 d.]
2 votes