Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Japoniški tankai

Japoniški tankai

Tankas – šarvuota vikšrinė kovos mašina, ginkluota pabūklu, kulkosvaidžiais, skirta naikinti taikinius ir vykdyti taktines užduotis taikos ir karo metu, pasižyminti didele ugnies galia, stipriais šarvais, manevringumu, įvairių nuotolių, kliūčių ir užtvarų įveikimu.

Kategorijos

Antrojo pasaulinio karo metu, tankai turėjo 3 kategorijas:

Lengvieji tankai – greiti ir manevringi tankai, skirti žvalgybinėms misijoms bei pėstininkų paramai. Lengvieji tankai turėjo labai plonus šarvus ir silpną pabūklą.

Vidutiniai  – turi lengvųjų ir sunkiųjų tankų ypatybes: mažiau manevringi, tvirtesni šarvai nei lengvųjų, ir galingas pabūklas. Šio tipo tankai šiandieną žinomi kaip Pagrindiniai.

Sunkieji – Turi ypatingai kietus šarvus ir labai galingą pabūklą, tačiau lėti. Sunkieji tankai buvo naudojami kaip pėstininkų parama arba kovai su kitais tankais.

Pagrindiniai –  Šiuolaikiniai tankai atsiradę pokario metu, kurie pilnai pakeitė vidutinius ir sunkiuosius tankus. Manevringi, su kietais šarvais ir galingais pabūklais. Naudojami žvalgyboje, pėstininkų paramoje ar kovai su tankais.

Kategorijos Imperinėje Japonijoje

Imperinė Japonija naudojo tik lengvuosius ir vidutinius tankus. Dėl kalnuotų vietovių ir nelygaus kraštovaizdžio pietryčių Azijoje, sunkieji tankai nebuvo tinkami Imperinės Japonijos armijoje.

Atsiradimo Japonijoje Istorija

Po 1917 m. Spalio revoliucijos, Imperinė Japonija į Sibirą išsiuntė apie 70 000 karių, kurie turėjo padėti „baltiesiems rusams“ įveikti bolševikus. Tačiau kampanijos rezultatai Imperinėje Japonijoje buvo vertinami  neigiamai, todėl atsirado noras turėti tankus. Valdantieji jau žinojo, kad sąjungininkai kuria tankus ir gana greitai keletą jų įsigijo. Pirmieji Japoniški tankai buvo britiški Markė IV (Mark IV) bei A Markės Vipetai (Mark A Whippets), kurie aktyviai naudoti iki 1930 m.  1919 m. Imperinė Japonija įsigijo 13, tankų revoliucija padariusį, prancūziškąjį „Renault FT“, kurie Japonijoje  turėjo kodinį pavadinimą „FT-Ko“. Tačiau  Japonija norėjo turėti asmeninius tankus, todėl išstudijavę britišką Vidutinį Markė C („Medium Mark C“), 1927 m.  inžinieriai sukūrė eksperimentinį Tipą 87 (試製一号戦車 Kyuichi-shiki chusenshia Type 87) . Nuo 1931 m. papildomai buvo nupirkta 10 „Renault NC27“ – patobulinta FT tankų serija, japonai juos pavadino Ocu (おつ Otsu) (tanks-encyclopedia.com).

Antrasis pasaulinis karas

Didelę įtaką Imperinė Japonija tankų gamyboje gavo iš Vermachto, kai generolas Tomojukis Jamašita (智之山下 Tomoyuki Yamashita) nuvyko į Vokietiją, kad išsamiau sužinotų apie šarvuotąją techniką (tanks-encyclopedia.com). Nuo 1941 m. Imperinė Japonija galiausiai turėjo asmeninę tankų gamybos šaką. Vienas iš pirmųjų to meto pagamintų tankų buvo Či-He (一式中戦車 チへ Ichi-shiki chusensha Chi-he). Šis tankas buvo ypatingas tuo, kad tai pirmasis, kuris naudojo radijo ryšį (militaryfactory.com). Taip pat karo metu buvo naudojami 1930 m. Či-Ha (九七式中戦車 チハ Kyunana-shiki chusensha Chi-Ha) bei 1942 m. modelio amfibiniai Ka-Mi (特二式内火艇カミ Toku-ni-shiki uchibitei kami). Imperinė Japonija naujausius ir geriausius modelius laike savo šalyje kai sąjungininkai įsiveržė į pačią Japoniją. Vieni tokių modelių buvo 1944 m. Či-Nu (三式中戦車 チヌ, San-shiki chusensha Chi-Nu) ir 1945 m. Či-to (四式中戦車 チト Yonshiki chūsensha Chi-To) (militaryfactory.com). Kadangi Japonija nebeturėjo išteklių kurti naujus tankus, jie dažnai panaudodavo senų tankų korpusus ir ant jų uždėdavo naujus bokštelius su geresniais pabūklais. Kol naujieji Či-To, kurie turėjo kovoti prieš vis daugėjančius amerikietiškus M4 Šermanus (M4 Sherman), vėlavo gamyboje, jo vietą laikinai užėmė Či-Nu – patobulinti Či-Ha korpusai su 75 mm pabūklu.(militaryfactory.com). Tačiau kovoje jie taip ir nebuvo panaudoti, kadangi Japonija kapituliavo. Či-To – paskutinis Imperinės Japonijos tankas, kurių pagamino tik 2, buvo  nuspręsta panaudoti išskirtinai gynybai. Či-To buvo to meto pažangiausias tankas, kuris, jei būtų sukurtas anksčiau, galėjo tapti pagrindiniu M4 priešu (tanks-encyclopedia.com).

Išteklių trūkumas

Imperinė Japonija neturėjo išteklių vykdyti didelio mąsto tankų produkciją palyginus su sąjungininkais 1945 m. imperinei Japonijai jau trūko įvairių išteklių, kurias pasisavino iš pietryčių Azijos, o jų pramonė negalėjo atsitiesti nuo pastovaus sąjungininkų puolimų. Todėl likusius išteklius paskyrė laivynui bei armijai, o nauji pasiūlyti tankai neviršijo prototipų lygmens (tanks-encyclopedia.com).

Tankų skaičiai

Tankų santykių, imperinė Japonija buvo vienintelė šalis tarp Europos ir Šiaurės Amerikos, kuri pagamino ženklų skaičių tankų: apie 5783 vienetų (Japanese Tanks 1939-45, 2007, p. 3). Šiandien žinoma, kiek ir kokių tankų buvo pagaminta:

Lengvieji tankai (~ 2633 vnt. ):

Ha-Go (2300 vnt.);

Ke-Ni (104 vnt.);

Ke-To (29 vnt.);

Ke-Nu (100 vnt.);

Vidutiniai tankai (~ 3150 vnt. ):

I-Go (Yi-Go) (404 vnt.);

Či-Ha (1162 vnt.);

Ho-I pėstininkų paramos tankai (30 vnt. );

Či-He (170 vnt. );

Či-Nu (166  vnt.);

Či-To (2 vnt. ) (tanks-encyclopedia.com).

Pokario tankai

1945 m. sunaikintoje ir okupuotoje šalyje, prisikėlė Japonija. Sprendimas palikti japonijos emperatorių Šiovą (昭和天皇  Shōwa), leido šaliai išlaikyti ryšį su praeitimi, kultūra ir garbe (tanks-encyclopedia.com). Ministras pirmininkas Šigeru Jošida (吉田 茂 Yoshida Shigeru) sutiko leisti sąjungininkams įkurti karines bazes. Japonija kaip karinis strateginis taškas, kuris buvo nukreiptas prieš SSRS, stengėsi palaikyti neutralią politiką ir atkurti sugriautą ekonomiką. Vykstant Korėjos karui, Japonija buvo pagrindinė JAV ir sąjungininkų tiekėja nors laikėsi neutralumo (tanks-enyclopedia.com). JAV suteikė teisę Japonijai persiginkluoti, dėl kylančios grėsmes iš SSRS. Įvykis leido Japonijai kurti naujus „šaltojo karo“ eros tankus.  Vienas iš pirmųjų japoniško „šaltojo karo“ Pagrindinių tankų yra Tipas 61 (61式戦 roku-ichi-shiki-sensha). Tanko dizainas buvo sukurtas remiantis amerikietiškais M24 Čiafi (M24 Chafee) ir M41 Vaikštančiu Buldogu (M41 Walker Bulldog) tankais (tanks-encyclopedia.com). Gamyba prasidėjo nuo 1961 m. , o sustabdyta 1975 m. Pagrindinis tanko trūkumas tai pabūklo stabilizatorius nebuvimas, kuris trukdė tankui taikliai šaudyti važiuojant. Išviso buvo pagaminta apie 560 vnt. ir tarnybą šie tankai baigę 2000 m. (tanks-encyclopedia.com). Sovietų Sąjungai sukūrus tanką T-62, Japonija pradėjo kurtį naują prototipą Tipą 74(74式戦車, nana-yon-shiki-sensha), žinomas kodiniu pavadinimu „STB“.  Mitsubiši kompanija (三菱グループ Mitsubishi Gurūpu) perėmė daugybę idėjų ir bruožų iš vakarietiškų tankų.  Panaudotas  vokiško Leopardo 1 (Leopard 1) korpusas, bokštelis turėjo specialią tanko vadui skirtą besisukiojančią kupolą bei automatiškai užsitaisantį pabūklą (tanks-encyclopedia.com). Pirmieji bandymai prasidėjo 1964 ir baigėsi 1967 m. Pirmas galutinis  prototipas sukurtas 1968 m. buvo STB-1. Tačiau automatiškai užsitaisantis pabūklas pasirodė esąs nepatikimas, o jį valdyti sudėtinga, todėl pašalintas, o bokštelis suapvalintas, kad tilptu papildomas žmogus – pabūklo užtaisytojas. 1971 m. pasirodė STB-3, o 1973 m. STB-6, kuris tapo galutiniu gamybai tinkamu prototipu.  Tanko gamyba prasidėjo tik 1975 m. Iki 1980 pagaminta apie 225 vnt., tada STB gavo keletą patobulinimų,  o šių patobulintų tankų gamyba baigėsi 1989 m. Apie 898 vnt. pristatyti tarnybai. Deja, šio tanko kūrimas užtruko 14 m., ir techniškai tapo per senu, nes jau 1973 m. Sovietai pristatė T-72. Tipas 90 (90式戦車, Kyū-maru-shiki-sensha) turėjo pakeisti STB, bet pasibaigus šaltajam karui tarnyboje jie išliko ilgiau. 2006 m. duomenimis nurodyta jog 700 STB tankų vis dar buvo naudojami tarnyboje (tanks-encyclopedia.com).  Paskutinis šaltojo karo kartos ir šiandienos Japonijos sausumos būtinosios ginties pajėgos Pagrindinis tankas yra Tipas 90, kurio tikslas buvo įveikti T-72. Testai prasidėjo nuo 1976 m. iki 1977 m. Idėjas, tanko inžinieriai, pasiėmė iš amerikietiško M1 Abrams ir europietiško Leopardo 2 (Leopard 2). Gamyba tęsėsi su 2-jais naujais sukurtais prototipais pristatytais 1982-1984 m. ir 1986-1988 m., kol galiausiai priimtas į tarnybą 1990 m. 341 vnt. pagamintą iki 2009 m. Tačiau Tipas 90 nedalyvavo jokioje užjūrio operacijoje, ir nebuvo galima patikrinti jo sugebėjimų. Tankas yra kritikuojamas dėl per didelio svorio. Tanko patobulinimai buvo sumažinti, nes trūko lėšų, o tuo pat metu buvo kuriamas naujausias tankas – Tipas 10 (10式戦車 Hitomaru-shiki sensha) (tanks-encyclopedia.com).

Tipas 10

Šiandieną Japonijos šarvuotosios pajėgos turi apie 280 STB, 341 Tipo 90 ir 53 tipo 10 tankų, kurie naudojami tarnyboje.(tanks-encyclopedia.com) Tipas 10 yra naujausias ir pirmasis po „šaltojo karo“ pabaigos  sukurtas tankas Japonijoje. Šis 3-čios kartos pagrindinis tankas daugybe įkvėpimo pasiėmė iš užsienietiškų tankų, ir turbūt vienintelis turintis pažangiausią pakabos sistemą, ir patvarius šarvus tinkamais kovoje tiek mieste, tiek laukuose. Dėl specialios pakabos Tipas 10 gali taikliai šaudyti jam važiuojant, ko dauguma tankų to padaryti negali.  Tankas sveria apie 40 tonų, nors yra ganėtinai lengvas pagal pagrindinio tanko žymas, žinomą tai netrukdo atlikti jam paskirtų funkcijų. Taip pat įgula yra aprūpinta apsauga nuo branduolinės, biologinės ir cheminės grėsmės. Iš viso pagaminta 53 vnt. nuo jo pasirodymo 2010 m. Taip pat jis yra brangiausiai kainuojantis tankas (tanks-encyclopedia.com).

Literatūra

Zaloga S. J., 2007.  Japanese Tanks 1939-45 (New Vanguard). Oxford: Osprey.

Šaltiniai

MilitaryFactory.com, 2015. World War 2 Japanese Army Tanks (1939-1945). [internete] rasta: http://www.militaryfactory.com/armor/ww2-japanese-tanks.asp [žiūrėta 2016 kovo 30].

Tanks encyclopedia, 2016. Japan(WW2). [Internete] rasta: http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/jap/ww2_IJN_Tanks.phpv [žiūrėta 2016 kovo 29].

Tanks encyclopedia, 2016. Japan. [Internete] rasta: http://www.tanks-encyclopedia.com/coldwar/Japan/Japanese_Cold_War_tanks.php [žiūrėta 2016 kovo 29].

Tanks encyclopedia, 2016. Japan(Modern). [Internete] rasta: http://www.tanks-encyclopedia.com/modern/Japan/Japanese_modern_tanks.php [žiūrėta 2016 kovo 29].

Tanks encyclopedia, 2016. Type 61 Main Battle Tank. [internete] rasta: http://www.tanks-encyclopedia.com/coldwar/Japan/Type-61_MBT.php [žiūrėta 2016 kovo 29].

Tanks encyclopedia, 2016. Type 74 Main Battle Tank. [internete] rasta: http://www.tanks-encyclopedia.com/coldwar/Japan/Type-74_MBT.php [žiūrėta 2016 kovo 29].

Tanks encyclopedia, 2016. Type 90 Kyū-maru. [internete] rasta: http://www.tanks-encyclopedia.com/modern/Japan/Type-90_Kyu-Maru.php [žiūrėta 2016 kovo 29].

Wwiivechiles.com, 2016. Japan’s History – European Influences. [internete] rasta: http://wwiivehicles.com/japan/default.asp [žiūrėta 2016 kovo 30].

3 votes