Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Mikaribaba

Mikaribaba

Mikaribaba (jap. 箕借り婆, mikaribaba) – jokajams (jap. 妖怪, yōkai) priskiriama Japonijos mitologinė būtybė. Pati Mikaribaba yra kilusi iš Kanto regiono (jap. 関東地方, kantō-chihō), o atrodo kaip vienaakė senė, dėvinti aptriušusią seną šiaudinę skrybėlę bei paltą. Burnoje ji taip pat nešioja liepsnojantį fakelą (ICHACHA).

Pavadinimo kilmė

Nors ženklai (jap. 漢字, kanji) kurie yra naudojami užrašant Mikaribabos vardą pažodžiui reiškia: „vėtykles besiskolinanti senė“, šis pavadinimas galimai buvo su laiku tiesiog pritemptas. Pats Mikaribabos vardas egzistavo daug anksčiau ir turėjo kitą, religinę, su pasninku arba išsivalymo ritualu susijusią reikšmę (Yokai.com).

Elgesys

Mikaribaba yra viena iš kelių jokajų, bendradarbiaujančių su kitais jokajais. Ji dažnai pastebima kartu su kitu vienaakiu jokajumi – Hitocume kodzo. Žiemą juodu kartu lanko žmonių namus, kad pasisavintų jų apsiaustus, pintines bei jų pačių akis (Cyclowiki). Taipogi, belankydami žmonių namus, jie į knygelę surašinėja šeimų pavardes, o po kelių savaičių, šią knygelę pateikia dievams, kurie pagal savo nuožiūrą nusipelniusioms šeimoms pasiunčia negandas bei ligas (Yokai.com).

Bendravimas su žmonėmis

Mikaribaba kaip elgeta vaikšto po kaimus bei lanko žmonių namus prašydama apsiausto, pintinės ar bent jau vos kelių ryžių grūdelių. Tačiau nereikėtų manyti, jog šis jokajus tėra paprastas elgeta. Svarbu pažymėti, kad Mikaribaba yra tokia godi, jog ji gali lengvai „išsiurbti“ visą daržą, nepalikusi nei vienio ryžio grūdelio. Bevogdama ryžius ji taip arti žemės prideda savo veidą, tad gali sukelti gaisrą, kadangi burnoje laiko liepsnojantį fakelą (Yokai.com).

Tradicijos ir prietarai

Kad apsisaugotų nuo Mikaribabos, žmonės anksčiau ant ilgo strypo ant namo stogo kabindavo iš bambuko pagamintą pintinę vadinamą dzaru (jap. 笊, zaru). Yra dvi panašios versijos, kurios aiškina, kodėl pakabinta pintinė atbaido Mikaribabą. Viena versija byloja, jog Mikaribaba, kaip ir kiti jokajai, bijo daug skylių turinčių objektų, kadangi skylės jai primena akis. Kita versija teigia, kad dėl to, jog skylėta pintinė Mikaribabai primena daug akių turinčią būtybę, ji iš visų jėgų stengsis atimti visas akis, ir tokiu būdu namie esančių žmonių nelies.

Yra dar vienas paprotys, skirtas apsisaugoti nuo Mikaribabos. Kadangi ji savo burnoje laiko degantį fakelą, manoma, kad ji gali padegti ne tik šeimos daržą, bet ir jos namus. Kad apsaugotų namus nuo gaisro, yra ruošiami specialūs ryžių kukuliai – dango (jap. 団子, dango), kurie paliekami prie durų. Mikaribaba yra itin godus jokajus, kuris dėl kelių ryžių grūdelių gali įeiti į namus, dėl to prie durų palikti kukuliai kaip ir parodo, kad namie ryžių daugiau nėra (Cyclowiki).

Naudota literatūra

  1. Cyclowiki. Микарибаба. Prieiga per internetą: <http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0>. [žiūrėta 2021 m. lapkričio 6 d.].
  2. ICHACHA. 箕借り婆の例文. Prieiga per internetą: <https://ja.ichacha.net/sentence/%E7%AE%95%E5%80%9F%E3%82%8A%E5%A9%86.html#>. [žiūrėta 2021 m. lapkričio 6 d.].
  3. Yokai.com. Mikari baba. Prieiga per internetą: <https://yokai.com/mikaribaba/>. [žiūrėta 2021 m. lapkričio 6 d.].
1 vote