Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

10 požemio valdovų

10 požemio valdovų

Rytų Azijos mitologijoje 10 požemio valdovų (kin. 十王 shiwang, kor. shiwang, jp. jūo), dar vadinami požemio teisėjais – tai karaliai, vadovaujantys 10 pragaro teismų, kuriuose mirusieji baudžiami fizinėmis kančiomis, atitinkančiomis jų esant gyviems padarytas nuodėmes.

Pragaras
Į Kiniją pragaro (地狱 Diyu) samprata atkeliavo kartu su budizmu, o vėliau pragaro suvokimui įtakos turėjo daoizmas ir vietiniai tikėjimai. Pragaras dažniausiai vaizduojamas kaip požeminis labirintas su daugybe lygių ir kambarių. Mirusieji siunčiami į tuos kambarius atpirkti savo nuodėmių, padarytų dar esant gyviems. Kiekvienas teismas atsakingas už tam tikrą nuodėmę ir jos atpirkimo būdą.

Daugelis legendų tvirtina, kad nusidėjėliai yra priversti patirti baisias kančias, kol numirs dar kartą, po to jie atgaivinami, kad iš naujo patirtų kančias. Visi žmonės po mirties patenka į pragarą, tačiau kiek laiko jie ten praleis, priklauso nuo nuodėmės sunkumo. Nuodėmės labai įvairios – nuo prastos higienos iki žmogžudystės. Kai žmogus miršta, jo siela nuvedama pas viso pragaro valdovą, jis taip pat vadovauja ir penktajam teismui. Žmogaus siela užregistruojama ir tik tada jis atsiduria pirmajame teisme, kur sprendžiama, kokias bausmes turėtų patirti mirusysis. Atpirkę nuodėmes, mirusieji gali atgimti kaip dievai, žmonės, demonai arba gyvūnai. Kuo atgims mirusysis, sprendžiama dešimtajame teisme (Encyclopedia Britannica 2015).

Valdovų sąrašas
Karalius Činguangas (秦廣王 Qinguang wang) – pirmojo teismo valdovas. Užregistruoti mirusieji turi stoti prieš jo veidrodį, parodantį žmogui visas jo padarytas nuodėmes. Patys doriausi gauna leidimą pereiti Auksinį tiltą, patekti į Vakarų rojų ir džiaugtis amžina laime, tačiau tokių atvejų pasitaiko labai retai. Ne tokie dori žmonės, tačiau praleidę gyvenimą stengdamiesi atpirkti nuodėmes, gauna leidimą patekti į Pietryčių rojų, kur jie praleis šiek tiek laiko prieš atgimdami. Visi kiti privalo likti pragare ir atpirkti savo nuodėmes, o karalius Činguangas sprendžia, į kurį teismą paskirti mirusįjį (Roberts 2004, p. 98).

Karalius Čudziangas (楚江王 Chujiang wang) – antrojo teismo valdovas. Jis baudžia įvairius nesąžiningus tarpininkus, apgavikus ir apsišaukėlius gydytojus. Nusidėjėliai įmetami į ledinį vandenį ir paverčiami į varveklį. Tokios būsenos jie praleis visą bausmės laikotarpį (Godchecker, 2014).

Karalius Songdi (宋帝王 Songdi wang) – trečiojo teismo valdovas. Jis baudžia pabėgusius kalinius, narkomanus, taip pat burnojančius prieš dievą, šventyklų plėšikus ir žudikus. Nusidėjėliai čia kabo žemyn galva, jiems traiškomi keliai ir lupama oda (Godchecker, 2014).

Karalius Uguanas (五官王 Wuguan wang) – ketvirtojo teismo valdovas. Jis baudžia nusidėjusius kalvius, klastotojus, sukčius, mokesčių vengėjus ir nesąžiningus prekiautojus. Jie gali būti mušami kūjais arba baudžiami pasitelkiant bites (Godchecker, 2014).

Karalius Janluo (閻羅王 Yanluo wang) – penktojo teismo ir viso pragaro valdovas. Anksčiau jis buvo pirmojo teismo valdovas ir spręsdavo, kas patenka į Vakarų rojų, o kas siunčiamas atlikti bausmių. Karalius Janluo buvo gailestingas, dėl to per daug sielų galėdavo pereiti Auksinį tiltą, tad Vakarų rojus buvo perpildytas, todėl šiam karaliui patikėta valdyti penktąjį teismą, o ne pirmąjį (Godchecker, 2013).

Karalius Biančengas (卞城王 Biancheng wang) – šeštojo teismo valdovas. Jis baudžia melagius, liežuvautojus ir apgavikus. Tokiems nusidėjėliams burnos perduriamos metaliniu smaigaliu. Šiame teisme baudžiami ir girti vairuotojai, žmonės, kurie žiauriai elgėsi su gyvūnais; tie, kurie veltui eikvojo maistą, ir tie, kurie nesirūpino savo higiena (Godchecker, 2013).

Karalius Taišanas (泰山王 Taishan wang) – septintojo teismo valdovas. Jis baudžia padegėjus, apgavikus, teroristus ir išdavikus. Jų kūnai yra sumalami (Godchecker, 2014).

Karalius Duši (都市王 Dushi wang) – aštuntojo teismo valdovas. Jis baudžia ateistus ir tuos, kurie išdavė savo religiją. Jie dažniausiai uždusinami nuodingais garais (Godchecker, 2014).

Karalius Pingdengas (平等王 Pingdeng wang) – devintojo teismo valdovas. Jis dar kartą peržiūri žmogaus su nuodėmėmis bylą. Jeigu žmogus yra padaręs vieną iš dešimties neatleidžiamų nuodėmių, jis liks pragare visam laikui. Jeigu žmogus nėra padaręs tokios nuodėmės, tada jis siunčiamas į dešimtąjį teismą (Godchecker, 2014).

Karalius Džuanlunas (轉輪王 Zhuanlun wang) – dešimtojo teismo valdovas. Jis sprendžia, kuo atgims mirusysis: dievu, žmogumi, demonu ar gyvūnu. Mirusiajam duodama atsigerti arbatos. Jos atsigėręs žmogus pamiršta savo buvusį gyvenimą ir kančias, patirtas pragare. Taip jis paruošiamas naujam gyvenimui (Godchecker, 2014).

 

Naudota literatūra:

Godchecker. 2014. Feng Du, [internete] rasta: http://www.godchecker.com/pantheon/chinese-mythology.php?deity=FENG-DU, [žiūrėta 2015 m. balandžio 28 d.].

Roberts, J., 2004. Chinese mythology A to Z. 1st edition, New York: Facts On File, Inc.

Shiwang, [internete] rasta: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/540479/Shiwang> [žiūrėta 2015 m. balandžio 28 d.].

Redagavo Simona Bagdonaitė

4 votes