Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Caišenas

Caišenas

Caišenas (财神 Cáishén) išvertus iš kinų kalbos reiškia „turto dievas“, ir yra tikima, jog šis dievas atneša turtus bei klestėjimą. Caišenas pradėtas garbinti senojoje kinų religijoje, vėliau buvo perimtas daoistų ir tebėra garbinamas šiais laikais (Encyclopædia Britannica, 2016). Ypatingas dėmesys jam yra skiriamas per kinų naujuosius metus, kuomet kinai, norėdami į savo namus prisišaukti turtą, šio dievo paveikslėliais ar karpiniais papuošia lauko vartus ar vieną iš namo kambarių.

Garbinimo pradžia
Caišenas buvo pradėtas garbinti kaip turto dievas dar senojoje kinų religijoje. Buvo tikima, kad jis metalą gali paversti auksu ir tai jis gali padaryti metalą prilietęs savo auksine lazda (Knapp 1999).  Nuo tų laikų Caišenas yra vaizduojamas laikantis auksinę lazdą ir jojantis ant juodojo tigro, kuris gali atskirti gėrį nuo blogio. Nuo tada buvo pradėta manyti, jog šis dievas padeda geriems bei jį gerbiantiems žmonėms. Taip pat tuo metu buvo statomos šventyklos, skirtos būtent šiam dievui (Baike.baidu, 2016).

Caišeno įsikūnijimai  
Nuo senų laikų iki dabar tikima, jog Caišenas gali įsikūnyti į paprastųjų mirtingųjų kūnus. Yra manančių, jog per visą Kinijos istoriją Caišenas kelis kartus buvo įsikūnijęs į žymius valdininkus, imperatoriaus patarėjus ar reformatorius, tačiau rasti dokumentai patvirtina tik keleto tokių žmonių egzistavimą, o visi kiti vis dar laikomi legendinėmis daoizmo būtybėmis. Žymiausios legendinės Caišeno reinkarnacijos buvo Čin, Džou ir Tangų dinastijose, o pats žymiausias įsikūnijimas įvyko Šangų dinastijoje. Yra tikinčių, kad Caišenas įsikūnijo į Bi Gan, ir jo sūnėnui nužudžius savo dėdę Šangų dinastija buvo pasmerkta ir po kelių metų sugriuvo (Baike.baidu, 2016).

Caišenas šiuolaikinėje Kinijoje
Šiais laikais Caišenas tebėra garbinamas visoje Kinijoje. Šiaurinėje Kinijos dalyje jis paprastai minimas per Pavasario festivalį. Taip pat jį galima rasti daugumoje daoizmo šventyklų, kuriose kinai prašo Caišeną jiems padėti pritraukti turtus ir klestėjimą. Tai daroma aukojant mažas pinigų sumas ir meldžiantis. Pietinėje Kinijos dalyje šis dievas yra gerokai populiaresnis ir minimas ne tik Pavasario festivalio metu, bet ir įkuriant naują verslą. Tikima, jog Caišenas padės verslui klestėti ir atnešti daug pelno. Taip pat Kinijos pietuose šį dievą galima sutikti ne tik daoistų šventyklose, bet ir mažose parduotuvėse ar restoranuose. Kai kurie kinai vis dar tiki, kad Caišeno buvimas jų namuose ar verslo įstaigoje padės „pritraukti“ pinigus (Baike.baidu, 2016).

Šiuolaikinėje Kinijoje Caišeno vaizdavimas šiek tiek pakito. Šiais laikais jis nebeturi auksinės lazdos ir nebejoja ant juodojo tigro. Vietoj to jis vienoje arba abejose rankose laiko senovinį Kinijos pinigą, kuris yra pagamintas iš aukso, jo raudoni rūbai ir kepurė taip pat yra papuošti auksu.

Naudota literatūra
Knapp, Ronald G. 1999, China’s Living Houses– Folk Beliefs, Symbols, and Household Ornamentation, University of Hawaii press.
Encyclopædia Britannica, 2016, Caishen, Chinese deity [internete] rasta: http://www.britannica.com/topic/Caishen [žiūrėta 2016 gegužės 5].
Baike.baidu, 2016,
Cai shen, [internete] rasta: http://baike.baidu.com/subview/19426/15880657.htm [žiūrėta 2016 gegužės 6].

0 votes