Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Čingming šventė

Čingming šventė

Čingming šventė (清明节 Qingming Jie),  Vakarų valstybėse dar vadinama „Mirusiųjų pagerbimo diena“, „Tyro šviesumo šventė“, „Kapų valymo diena“. Žodis „Qingming“ reiškią švarą ir skaistumą, tai atspindi gamtą šios šventės metu, kuomet pražysta gėlės, gamta atsigauna po šalnų ir žmonės pasisemia energijos. Tai viena svarbiausių ir seniausių švenčių Kinijoje. Čingming šventė prasideda po dviejų savaičių nuo pavasario lygiadienio, trečiojo mėnesio 4, 5 arba 6 dieną, pagal kinišką mėnulio kalendorių. Pagal Grigaliaus kalendorių — balandžio 4 arba 5 dieną. Ši diena skirta mirusių protėvių garbinimui ir jų kapų tvarkymui. Taip pat iškyloms, kaimaviečių lankymui. Kinai turi paprotį gerbti pagyvenusius ir puoselėti savo protėvių atminimą. Dauguma žmonių šią dieną ant savo durų kabina gluosnio šakeles, šie veiksmai išreiškia norą gyventi ir apsaugo nuo piktųjų dvasių.

Kilmė

Čingming tradicijoms daugiau nei 2500 metų. Šventės kilmė yra  priskiriama Tangų dinastijos (唐朝 Tang Chao) imperatoriui Siuandžongui (唐憲宗 Tang Xianzong). Ši šventė ne veltui dar vadinama Šalto Maisto diena (寒食 Hanshi). Tai buvo atskira šventė iki Tangų dinastijos, kuomet šios dvi šventės buvo sujungtos į vieną.

Manoma,  jog protėvių garbinimo tradicijos yra kilusios iš Konfucijaus (孔夫子 Kong Fuzi) pagarbos vyresniesiems mokymo. Anot istorinių šaltinių, protėvių kapaviečių pagerbimo paprotys egzistavo jau  Čin (秦朝 Qin Chao) ir Han ( 汉朝 Han Chao) dinastijų laikotarpiu.

Čingming šventės tradicijos  buvo nepertraukiamos daugiau nei du tūkstantmečius. 1949 m., Kinijos komunistų partija panaikino atostogas. Šventimas išliko nuslopintas iki 2008 m., kai partija vėl sugrąžino nedarbo dieną.

Legenda

Pasak legendos, kunigaikštis Venas iš Dzino valstybės (晋文公 Jin Wen Gong) buvo tremtyje ir neturėjo ką valgyti. Dzie, vienas iš jo pasekėjų, kartą išvirė savo valdovui sriubos su mėsa. Kunigaikštis susimąstė, kaip Dzie galėjo paruošti sriubą ir iš kur gavo mėsos. Jis išsiaiškino, jog Dzie išsipjovė gabalą savo šlaunies, kad išvirtų savo valdovui  sriubos. Kunigaikštis buvo taip sužavėtas, jog prižadėjo atsilyginti savo pasekėjui, kai tik turės galimybę.

Tačiau vieną kartą, kai buvo atkurta Veno padėtis valdžioje, Dzie atsistatydino iš savo pareigų, mat nesiekė jokių turtų, o tik norėjo išsaugoti gyvybę savo valdovui. Jis nusprendė rūpintis savo motina.  Dzie ir jo mama persikėlė į mišką. Kai kunigaikščiui buvo pranešta apie Dzie išvykimą, jis iškart išvyko jo ieškoti, tačiau niekaip negalėjo surasti. Tarnautojų patarimu, Venas padegė mišką, taip tikėdamasis išvyti Dzie iš jo. Deja, Dzie ir jo motina žuvo gaisre, urve po gluosniu ant Mianšano kalno (绵山 Mianshan).

Atgailaudamas Venas uždraudė  tris dienas kurti ugnį, taip pagerbiant Dzie. Taigi, visi turėjo valgyti šaltą maistą. Ši tradicija išliko ir buvo pavadinta Šalto Maisto švente.  Antrąją šventės dieną, kunigaikštis įsakė daryti piligriminę kelionę į Dzie kapavietę, melstis ir aukoti. Taip prasidėjo Čingming šventė, kurią Venas pavadino Čingming Dzie (清明节 Qingming Jie).

Apeigos ir tradicijos

Prie kapo uždegami trys smilkalai ir nusilenkiama, taip parodant pagarbą. Taip pat deginami netikri popieriniai pinigai (冥币míng bì), leidžiami fejerverkai, aukojamas maistas ir vynas. Kinijoje vyrauja tradicinis įsitikimas, kad pomirtinis gyvenimas yra gana panašus į šį gyvenimą ir, kad mirusieji gyvena po žeme — Geltonojo Pavasario (黄泉Huangquan– Yellow Springs) regione. Tad tikima, jog visos aukos pravers pomirtiniame gyvenime.  Praeityje žmonės turėjo atsiklaupę lankstytis priešais kapą, šiai dienai pakanka nusilenkti tris kartus.

Šią dieną yra remontuojami mirusiųjų kapai, šalinamos žolės ir  piktžolės, pridedama naujo dirvožemio, sodinami sodinukai arba nešamos gėlės. Taip pat privaloma sutvarkyti aplinką po šlovinimo ritualų apeigų. Yra svarbu aplankyti kapus ir juos prižiūrėti, taip parodant jog šeima nėra išmirusi. Kinai tiki, jog tvarkydami kapus jie įgauną palaiminimą.

Šventės metu, ant galvos,  yra dėvima gluosnio šakelė . Atsižvelgiant į patarlę „ Jeigu asmuo nedėvi gluosnio šakelės per Čingming, jis/ji greitai pasens“. Senovėje imperatoriai sodino medžius rūmų soduose — tai pavasario sugrįžimo ir atsinaujinimo simbolis. Valstiečiai padėdavo pušies šakelę priešais  savo duris, tai simbolizuoja ilga gyvenimą, taip pat kabindavo ant savo namo palėpės gluosnio šakelę — tai gyvenimo simbolis ir talismanas nuo tamsiųjų jėgų.

Kai kuriose Kinijos vietovėse, pavyzdžiui į pietus nuo Jangdzės upės, žmonės tiki, jog vaikai gimę Čingming metu yra „protingi kūdikiai“. „Qingming“ skamba beveik kaip „ congming“ (聪明 congming-protingas), tai reiškia, kad kūdikis augs sklandžiai ir bus protingas, bei sveikas. Yra tradicija, kai tėvai aplanko savo kaimynus su savo kūdikiais ant rankų ir prašo Čingming ryžių kamuoliukų, tai vadinama – Čingming išmalda.

Draudimai Čingming šventės metu

Kiekvienas turėtų išvengti garbinimo ritualų vakare arba naktį, kuomet Jang (阳 yáng- šviesi energija) energija mažėja ir In (阴 yīn- tamsi energija) energija stiprėja. Nelaimingas žmogus gali jaustis trigdomas piktųjų dvasių. Reikėtų vengti nepargarbaus elgesio, kaip antai šurmulio kėlimas, spjaudymas ir šlapinimasis kapinėse. Taip pat yra šventvagiška kritikuoti arba mindžioti kitų šeimų kapus. Nelaimingų įvykių ir gaisrų išvengimui,  kapus galima palikti tik po to, kai visos žvakės ir smilkalai yra užgesę. Grįžus į namus, kiekvienas privalo perlipti per lauko židinį, kad išsklaidytų blogio jėgas parsineštas iš kapinių. Šią dieną negalima kurti ugnies ir šildytis maisto.

Tada ir dabar

Čingming buvo geras metas sportui ir žaidimams. Vaikai supdavosi ant supynių ir karuselių, varžėsi leisdami aitvarus į orą. Pagal Tongsu Bianą ( 通俗編 Tongsu Bian), supynės iš pradžių buvo sukurtos Šan Žongo etninės grupės Šiaurės Kinijoje ir tik vėliau buvo pristatytos į Centrinę Lygumą (中原 Zhongyuan) kunigaikščio Huano iš Čin dinastijos.

Šeimos keliaudavo aplankyti savo kaimų, rengdavo išvykas į gamtą, žaisdavo sporto žaidimus, stebėdavo gaidžių kovas. Dzuo Džuonas( 左传 Zuo Zhuan) aprašo, kaip jo žaidimas buvo žaidžiamas tarp dviejų kilnių šeimų. Norint laimėti, viena šeima aprengdavo savo gaidį odiniais šarvais, kai kita šeima pritvirtindavo prie savo gaidžio spygliuotas apsaugas. Kinai pradėjo žaisti futbolą prieš daugiau nei 2000 metų ir jis buvo vadinamas — cujū (蹴鞠).

Per tam tikrą laiką, šventė įgavo kitokią savo vertę, pradėta telkti dėmesį į mirusiuosius ir jų atminimą, šventė švenčiama ramioje vienatvėje arba šeimos rate. Toks perėjimas nuo gražios lauko romantikos iki prislopinto kapo garbinimo įvyko per daugelį šimtmečių.

Paprastai, kiekviena šeima turėjo privatų kapinyną laukuose arba netoli šlaito. Šiandien, daugelyje vietų šiuolaikinėje Kinijoje, privačias kapines pakeitė viešosios, mat laisvų žemės plotų yra labai mažai. Dauguma tuščių žemės plotų yra skirta žemės ūkiui arba pramonės gamybai, kad išlaikytų didelį kiekį Kinijos gyventojų.

Iki šios dienos įvyko daug pokyčių laidotuvių ir šermenų apeigose. Nuo to laiko,  kai buvo pradėta praktikuoti kremavimą, kapų lieka vis mažiau, mat dauguma šeimų pasirenka pasilikti savo protėvių pelenus namuose arba kolumbariume. Tie, kurių protėviai saugomi kolumbariume, gali nešti mažus vainikus ar plastikines puokštes, po dulkių valymo nuo urnos gali tyliai melstis ir gedėti.

Atsižvelgiant į kinų tradicijas, galima suprasti, kad mirusieji ir gyvieji yra glaudžiai susiję ir skirtumai tarp jų nėra tokie ryškūs kaip Vakaruose šiandien.

Dabar ši šventė pripažinta kaip nedarbo diena.

Užsienyje

Šiuolaikinėjė Amerikoje, daugelis Kinijos šeimų, įvairių religinių tikėjimų ir toliau lanko jų iškeliavusių artimujų kapus. Grupinis Čingming šventės organizavimas yra paplitęs bendruomenėse, kur yra daug tradicijomis besirūpinančių Kinijos gyventojų ar kinų kvartalų, tokių kaip San Franciske ar Honolulu. Pasak rašytinių šaltynių, Čingming šventė Havajuose pradėta švesti vietinių kinų nuo jų įsikūrimo, maždaug nuo XIX amžiaus. Kiekvienais metais, šventės metu, visos Kinijos asociacijos saloje remia pagerbimo ceremoniją savo protėviams, kinų kapinėse arba asociacijos klube.

Kinų šeimos, Malaizijoje ar Singapūre, Čingming šventė laikoma šeimos švente ir pareiga. Šventės metu jie pagerbia ir padėkoja savo protėviams, apsvarsto dabartinį savo gyvenimą. Pagal paprotį, aplanko protėvių kapus dešimt dienų prieš ir po Čingming šventės.

 

Šaltiniai

Knygos:

Compiled by the Overseas Chinese Affairs Office, 2011. Common Knowledge About Chinese Culture. Beijing: Higher Education Press.

E-knygos:

Beijing Foreign Language Press, 2012. Chinese Auspicious Culture. [e-knyga] Singapore: Asiaspac Books. Rasta: Google Books <Čia> [žiūrėta 2016 kovo 26].

Eng, B.K., 2013. A Simple Approach To Taoism. [e-knyga] Singapore: Partridge Singapore. Rasta: Google Books < Čia> [žiūrėta 20016 kovo 28].

Lee, H.M.J. ir Nadeau, K.M., 2011. Encyclopedia of Asian American Folklore and Folklife. [e-knyga] Santa Barbara: ABC-Clio. Rasta: Google Books <Čia> [žiūrėta 2016 kovo 26].

Stepanchuk, C. ir Wong, C., 1991. Mooncakes and Hungry Ghosts: Festivals of China. [e-knyga] San Francisco: China Books. Rasta: Google Books <Čia> [žiūrėta 2016 kovo 28].

Zhao, R., 2015. A History of Food Culture in China. [e-knyga] New York: SCPG Publishing Corporation. Rasta: Google Books <Čia> [žiūrėta 2016 kovo 26].

2 votes