Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Džongkujus

Džongkujus

Džongkujus (鍾馗 Zhōng Kui) – kinų mitologijos personažas. Jo legenda atsirado Tangų dinastijos gyvavimo laikotarpiu, o Songų dinastijoje Džongkujus buvo priimtas į daoizmo panteoną. Tradiciškai laikomas vėlių ir kitų blogio būtybių išvarytoju bei gebančiu vadovauti 80000 demonų. Kaip globos simbolis jo atvaizdas dažnai vaizduojamas ant namų vartų bei didelės vertės daiktų.

Džongkujaus mitas

Džongkujus gimė Džongnano (终南 Zhongnan) kalnų apylinkėse Tangų dinastijos pradžioje. Pasak legendos jis gimė su galva panašia į panteros, apvaliomis lyg žiedai akimis, kvadratiniu veidu bei garbanotais ūsais. Nors ir labai negražus Džongkujus tapo išsimokslinusia bei talentinga asmenybe. Kaip sąžiningas žmogus, visada laikėsi teisingumo ir nebijojo jokių piktų padarų.

712 m. Tangų dinastijoje, imperatoriui Siuandzongui (唐宣宗Tang Xuānzong) sėdus į sostą, Džongkujus išvyko į Čangano (長安 Chang’an) miestą (dab. Sianas) laikyti šalies egzaminų. Egzaminus išlaikė gaudamas aukščiausius įvertinimus, ir taip užsitarnaudamas džuangjuano (狀元zhuàngyuan) titulą, kuris jam garantavo šlovę bei turtus. Tačiaus šalies ministrai bijojo, jog baisi Džongkujaus išvaizda atneš tik gėdą šaliai, todėl jie atėmė iš jo visus titulus. Visiškai sugniuždytas ir be paliovos daužydamas savo galvą į rūmų laiptus Džongkujus galiausiai nusižudė.

Vienoje legendos versijoje Džongkujus nukeliavo į požemio karalystę, kurioje jis atsidūrė prieš viso pragaro valdovą – karalių Jamą. Karalius Jama, pamatęs didžiulį Džongkujaus potencialą, paskyrė jį „Vaiduoklių karaliumi“ bei liepė medžioti ir gaudyti piktąsias dvasias.

Kitoje legendos versijoje, imperatorius, sužinojęs apie Džongkujaus savižudybę, tapo apimtas gėdos jausmo. Jis įsakė, jog Džongkujus būtų palaidotas valstybės tarnautojo rūbais bei grąžino džuangjuano titulą, net ir po mirties. Būdama dėkinga, Džongkujaus vėlė prisiekė saugoti imperiją nuo piktųjų dvasių (Daoist Gate 2017).

Kitas Džongkujaus apsireiškimas

Songų dinastijoje, rašytiniuose šaltiniuose randama istorijų apie Džongkujų. Praėjus keliems metams, po šaudymo iš lanko treniruotės, imperatorius Siuandzongas susirgo. Gulėdamasis ir ilsėdamasis lovoje jis pamatė vaiduoklį įslenkantį į jo kambarį. Vaiduoklis pavogė piniginę, priklausiusią imperatoriaus mėgiamiausiai sugulovei bei imperatoriaus nefrito fleitą. Kaip tik tuo metu kai vaiduoklis ketino pasprukti, pasirodė didesnis vaiduoklis, apsirengęs valstybės tarnautojo rūbais. Jis sugavo mažesnį vaiduoklį, išplėšė jam akis, sudraskė į gabalus ir suvalgė. Didesnis vaiduoklis imperatoriui prisistatė esantis Džongkujus. Imperatoriui atsigavus, jis nusakė tai ką matė savo rūmų dailininkui U Daodzi (吳道子 Wu Daozi). Didžioji dalis Džongkujaus vaizdinių, kuriuos galime pamatyti šiandien, yra paremti U Daodzi vaizdavimu (Daoist Gate 2017).

Naudota literatūra

2 votes