Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Fu Hao

Fu Hao

Fu Hao (kin. 妇好, Fù Hǎo) buvo žinoma Šangų dinastijos (kin. 商朝, Shāngcháo) karaliaus Vu Dingo (kin. 武丁, Wǔ Dīng) (1324­–1266 m. pr. Kr.) kariuomenės vadė, vyriausioji šventikė bei žmona. 1976 metais, Kinijos rytinės Henano provincijos (kin. 河南省, Hénán Shěng) Anjango (kin. 安阳, Ānyáng) mieste archeologai surado Fu Hao kapavietę (kin. 妇好墓, Fù Hǎo Mù). Kapavietėje rasti archeloginiai radiniai leido mokslininkams daugiau sužinoti apie šios iškilios istorinės asmenybės gyvenimą, kuris iki tol buvo apipintas įvairiomis legendomis bei mitais (Toler, 2019).

Fu Hao vardo variacijos

Egzistuoja dar dvi Fu Hao vardo variacijos.

Pirmasis vardas – Mu Sin (kin. 母辛, Mu Xin). Jis Fu Hao buvo suteiktas po jos mirties. Senovėje pomirtinis vardas būdavo paprastai suteikiamas svarbiems, aukštas pareigas užėmusiems žmonėms, taip pademonstruojant pagarbą jų gyvenimo metu nuveiktiems darbams.

Antroji Fu Hao vardo variacija – Si Mu Sin (kin.司母辛, Si Mu Xin). Dalelytė Si pažymi aukštą Fu Hao socialinį rangą bei pabrėžia jos asmenybės svarbą tuometinėje Šangų dinastijos visuomenėje (Minjie Su, 2018).

Ankstyvasis Fu Hao gyvenimas

Istorikai, remdamiesi Fu Hao kapavietėje rastais archeologiniais radiniais, teigia, jog Fu Hao buvo viena iš 64 karaliaus Vu Dingo žmonų. Karalius vedė Fu Hao ir kitas 63 žmonas siekdamas išsaugoti taiką tarp to meto genčių. Fu Hao pavyko gauti išskirtinį karaliaus dėmesį, tapti viena iš svarbiausių jo žmonų ir įgyti jo pasitikėjimą. Jai taip pat buvo patikėtos būrimo, šventinimo bei aukojimo dievams funkcijos. Būrimo ritualams atlikti Fu Hao naudojo iš vėžlių kiautų pagamintus orakulo kaulus, kurie taip pat rodė jos aukštą socialinę poziciją (Minjie Su, 2018).

Karo vadės karjera

Fu Hao buvo išskirtinė to laikmečio moteris vyrų dominuojamoje Šangų dinastijos visuomenėje. Vietoje to, kad būtų atsakinga už tradicines moteriškas roles ir pareigas, ši buvo atsakinga už savo šalies gynybą.

Savo gyvenimo metu Fu Hao vadovavo ne vienai kariuomenei, kurios kovojo prieš Šiaurėje gyvenusias barbarų gentis. Manoma, kad ji galėjo vadovauti daugiau nei 13 000 karių būriui. Tai yra sąlyginai didelis karių skaičius, nes paprastai Šangų dinastijos laikotarpio kariuomenės būrys būdavo sudarytas iš 3000­–5000 vyrų. Tai savo ruožtu sudaro prielaidas manyti, jog Fu Hao buvo viena iš pagrindinių karaliaus Vu Dingo kariuomenės generolų.

Fu Hao vadovavo kariuomenei kovoje prieš Tu Fangą  (kin. 土方, Tu Fang) – į Šiaurę nuo Šangų teritorijos gyvenusią barbarų gentį, kuri kėlė grėsmė šaliai nuo pat Vu Dingo valdymo pradžios. Karalius Vu Dingas, Fu Hao ir kiti Šangų generolai pusantrų metų vadovavo pakartotiniams puolimams prieš Tu Fangą. Ketvirtojoje ir paskutinėje kampanijoje prieš Ba Fangą (kin. 巴方, Ba Fang) Kinijos pietvakariuose Fu Hao pelnė daug pergalių, taip išsiskirdama Šangų generolų gretose.

Barbara Bennett Peterson teigia, kad Fu Hao buvo svarbus ekspedicijos prieš Šiaurės gentis ir jų sąjungininkus veiksnys. Autorė išskiria jos narsą ir taktinius gebėjimus: „… šį kartą, dalindamasi armijos vadovybe, ji [Fu Hao] kovojo šalia savo vyro. Vu Dingas užpuolė kaimyninę gentį, Ba Fangų sąjungininkę, ir kai Ba Fangai persikėlė jiems padėti, jie pateko į spąstus, kuriuos parengė Fu Hao. Šangų pajėgos vėl buvo stipresnės ir Fu Hao buvo pagerbta kaip iškiliausia šalies karinė lyderė. Tačiau netrukus grįžusi į Anjangą, ji ​​susirgo dėl išsekimo. Kol ji sirgo, mirė jos vienintelis sūnus Siao ji (kin. 小乙, Xiao Yi), o netrukus po to mirė ir ji…“.

Mirtis

Manoma, jog pagrindine Fu Hao mirties priežastimi didžiąja dalimi galėjo būti jos išsekimas, kurį moteris patyrė karinių kampanijų metu. Pergalingai sugrįžusi namo po sėkmingų karinių kampanijų pireš Tu Fangą ir Ba Fangą moterį užklupo mirtis.

Karalius Vu Dingas įsakė Fu Hao palaidoti priešingoje upės pusėje nuo pagrindinių karališkųjų kapinių. Tai buvo netradicinis sprendimas, nes Šangų dinastijos valdymo laikotarpiu karališkosios šeimos narius buvo įprasta laidoti toje pačioje vietoje. Šis karaliaus sprendimas lėmė tai, jog Fu Hao kapavietė išliko nepaliesta iki pat 1976 metų (Toler, 2019).

Fu Hao kapavietė

Fu Hao kapavietė išsiskiria ne tik savo dydžiu, bet ir archeologinių radinių gausa. Iš pradžių kapavietę tyrinėję archeologai manė, kad kapavietė buvo skirta aukštą padėtį Šangų dinastijoje turėjusiam vyrui, nes tuo laikotarpiu gyvenusios moterys vargiai ar galėjo tikėtis pasiekti tokių aukštumų.

Kapavietėje rasta daugiau nei 400 įvairių bronzinių rankdarbių, 700 nefrito figūrėlių, 560 plaukų segtukų, kaulinių strėlių antgalių, keletas opalo ir dramblio kaulo dirbinių, ceremonijoms ir karui skirtų ginklų skrynia bei orakulo kaulų pripildytos duobės.

Fu Hao, kaip ir dauguma kitų svarbių to meto žmonių, buvo palaidota ne viena. Ji buvo palaidota kartu su 16 jos šeimos narių ir vergų, kurie turėjo jai padėti pomirtiniame gyvenime. Apie jos svarbą tuometinei visuomenei byloja ir tai, kad jos vardas buvo užrašytas ant daugelio iš kape rastų orakulo kaulų (Bullock O., 2014).

Fu Hao grožis

Fu Hao buvo vertinama ne tik dėl savo strateginio mąstymo, karinių gebėjimų, aukštos socialinės padėties Šangų dinastijos visuomenėje, bet taip pat ir dėl savo grožio, kuris galėjo lemti karaliaus Vu Dingo palankumą jai.

Manoma, kad jos grožį galėjo padėti išryškinti Fu Hao kapavietėje rasta gausi plaukų segtukų kolekcija. Daugelis jų buvo pagaminti iš nefrito ir vaizdavo egzotiškus gyvūnus, kurie buvo palankūs Šangų dinastijai, t.y. drakonas, feniksas arba vėžlys. Mokslininkai teigia, jog Fu Hao kiekvieną dieną eidama pasveikinti karalių buvo pasipuošusi skirtingu plaukų segtuku (Encyclopedia.com, 2019).

Naudota literatūra

  1. Ancient pages, 2019. Lady Fu Hao: Brave Warrior, Skilled Strategist, And China’s First Female General. Ancientpages.com. Prieiga per internetą: Čia [Žiūrėta 2019 m. spalio 20 d.].
  2. Bennett Peterson, B., 2015. Notable Women of China – Shang Dynasty to the Early Twentieth Century.
  3. Bullock O., 2014. Badass Ladies of Chinese History: Fu Hao. The World of Chinese. Prieiga per internetą: Čia [Žiūrėta 2019 m. spalio 20 d.].
  4. Encyclopedia.com, 2019. „Fu Hao (fl. 1040 BCE)“, Encyclopedia.com. Prieiga per internetą: Čia [Žiūrėta 2019 m. gruodžio 6 d.].
  5. Minjie Su, 2018. Queen, Priestess, General: The Legendary Life of Fu Hao. Medievalists.net. Prieiga per internetą: Čia. [Žiūrėta 2019 m. spalio 20 d.].
  6. Toler, Pamela D., 2019. Women Warriors: An Unexpected History, Beacon Press, Boston.
4 votes