Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Imperatorius Didziunas

Imperatorius Didziunas

Imperatorius Didziunas (kin. 帝俊, Dìjùn) – Rytų dangaus valdovas, viena iš aukščiausių senovės Kinijos mitologinių dievybių. Imperatorius Didziunas yra devynių saulių ir dvylikos mėnulių tėvas, saulės deivės Sihės (kin. 羲和, Xīhé) ir mėnulio deivės Čangės (kin. 嫦娥, Cháng’é) vyras. Ši dievybė taip pat galėjo būti tapatinama su kita dievybe, kurios vardas buvo Diku (kin. 帝喾,  Kù). Taip yra todėl, kad abi dievybės turėjo Houdzi (kin.后稷, Hòu Ji) – vienodus vardus turinčius sūnus bei Čangė – tuos pačius vardus turinčias žmonas. Taip pat, Diku vardas buvo Dziunas. Žinoma, skirtingų Kinijos regionų mituose galima rasti pavyzdžių, kuriuose Didziunas ir Diku yra laikomi skirtingomis dievybėmis (Yang, L.; An, D.; Turner, J., A., 2008).

Saulių mitas

Mitas pasakoja apie Imperatorių Didziuną ir saulės deivę Sihę. Jie turėjo devynis sūnus. Kiekvienas iš jų buvo panašus į trikojį varną. Kiekvieną rytą vienas iš Didziuno sūnų pakildavo į dangų, taip pradžiugindamas Žemės žmones. Daugelį metų šis procesas vyko nepertraukiamai, tačiau vieną dieną varnams pabodo ši kasdienė rutina ir jie sutarę nusprendė visi vienu metu pakilti į dangų. Šiuo savo veiksmu Imperatoriaus Didziuno sūnūs atnešė sausrą bei nepakeliamą karštį Žemės gyventojams.

Žemės Imperatorius Jao (kin. 堯, Yáo) puolė melsti dangiškosios pagalbos. Rytų dangaus valdovas Didziunas, išgirdęs jo maldas, suvokė, jog sūnūs Žemėje sukėlė tikrą sąmyšį. Jausdamas pareigą atsiliepti į pagalbos šauksmą, jis pakvietė šaulį I (kin. 后羿, Hòu yì) (Matier, 2018) ir tarė jam: „Pasinaudodamas šiuo lanku pagąsdink mano sūnus ir priversk juos paklusti“. Į Žemę nusileidęs šaulys pasisiūlė padėti nelaimės ištiktiems žmonėms. Pamatęs imperatoriaus Didziuno sūnų padarytą žalą, šaulys supyko ir apimtas įniršio strėlėmis suvarpė beveik visus dievybės sūnus, palikdamas vos vieną gyvą. Nors Žemės Imperatorius Jao buvo itin dėkingas šauliui, tačiau savo veiksmais I užrūstino Imperatorių Didziuną. Juk šaulio darbas buvo tiesiog pagąsdinti Rytų dangaus valdovo vaikus, o ne juos nužudyti (Matier 2018).

Imperatorius Didziunas ištrėmė šaulį iš savo karalystės sakydamas: „Už tai aš tau negaliu atleisti. Nuo šios dienos tu esi ištremiamas iš dangaus karalystės. Kadangi taip myli Žemės žmones, eik, ir gyvenk kartu su jais kaip jiems lygus“ (Schomp 2010).

Didziunas ir mėnulio deivė Čangė

Imperatorius Didziuno antroji žmona buvo mėnulio deivė Čangė. Kartu jie susilaukė dvylikos sūnų. Jie buvo mėnuliai, kurie kinų mitologijoje simbolizavo dvylika mėnesių, sudarančių vienerius metus (Yang, L.; An, D.; Turner, J.,A., 2008).

Imperatoriaus Didziuno palikuonys

Rytų dangaus imperatorius taip pat yra laikomas dievo, kuris išrado muzikinius instrumentus (liutnią bei citrą), tėvu. Taip pat su juo yra siejami aštuoni, dainas ir šokius sukūrę, broliai.

Vis dėlto, iš visų Imperatoriaus Didziuno sūnų geriausiai yra žinomas Houdzi. Jis supažindino Žemės gyventojus su grūdų bei kruopų kultūromis, išmokino juos žemdirbystės paslapčių. Vėliau Houdzi tapo Džou dinastijos (kin. 周朝, Zhou chao) (1046 – 256 m. pr. Kr.) protėviu. (Yang, L.; An, D.; Turner, J.,A., 2008).

Naudota literatūra

  1. Matier, D., 2018. Chinese Mythology: The Time of Ten Suns. Letterpile.com. [internete] 2018 lapkričio 25. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2019m. balandžio 27 d.].
  2. Schomp, V., 2009. The Ancient Chinese. Jungtinės Amerikos Valstijos: Benchmark Books.
  3. Yang, L; An, D; Turner, J., A., 2008. Handbook of Chinese Mythology. Santa Barbara: Oxford University Press.

Redagavo Andrius Bimbiras

 

0 votes