Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Kinijos vėliava

Kinijos vėliava

Kinijos vėliava (中華人民共和國國旗 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó guóqí) stačiakampė, raudonos spalvos su kairiame viršutiniame kampe įkomponuota auksine penkiakampe žvaigžde, aplink kurią puslankiu eina dar keturios mažesnės auksinės penkiakampės žvaigždės. Vėliavoje vyraujanti raudona spalva simbolizuoja revoliucinę komunistinę filosofiją, kuri dominavo Kinijoje nuo 1949 m., kai Mao Dzedungo (毛泽东 Mao Zedong) pajėgos laimėjo pilietinį karą, per kurį nugalėjo nacionalistus ir pašalino jų vėliavą iš žemyno. Šios vėliavos dizainą sukūrė ekonomistas Zeng Liansongas (曾联松 Zēng Liánsōng) iš Džedziango provincijos. Pirmoji nacionalinė vėliava buvo iškelta Pekine 1949 m. spalio 1-ąją dieną Tiananmenio aikštėje iškilmingai skelbiant Kinijos Liaudies Respublikos įkūrimą.

Istorija

1949 metais liepos 4-ąją dieną naujos politinės konsultacinės konferencijos parengiamojo komiteto šeštoji darbo grupė sukūrė pranešimą ir pateikė projektą dėl Kinijos nacionalinės vėliavos dizaino. Pranešime buvo taip pat paskelbta nacionalinės vėliavos dizaino reikalavimai, kurie turėtų atsispindėti naujoje vėliavoje:

  1. Kinijos charakteristika (šalies geografija, jos tautybės, istorija ir kultūra).
  2. Valdžios charakteristika (liaudies demokratinė vyriausybė , kuriai vadovauja darbininkų klasė, kuri remiasi darbuotojų – valstiečių aljansu).
  3. Vėliavos forma turi būti stačiakampė, kurios ilgio ir pločio santykis būtų 3:2.
  4. Vėliavos spalva turi būti ryškiai raudona.

Zeng Liansongas sukūrė vėliavos dizainą taip išreikšdamas savo patriotizmą naujai šaliai. Per visą kūrybos procesą jį įkvėpė ryškios dangaus žvaigždės. Jis suprato, kad lyderiaujanti Kinijos komunistų partija buvo puiki Kinijos žmonių gelbėtoja, todėl ji vėliavoje ir atstovauja didesnę žvaigždę. Keturių mažų žvaigždžių idėja jį aplankė besiklausant Mao Dzedungo kalbos, kurioje jis Kinijos žmones apibūdino susidedančius iš keturių socialinių klasių. Geltona žvaigždžių spalva simbolizuoja Kinijos žmonių priklausymą „geltonajai rasei“. Sukūręs vėliavos dizainą, patriotas Zeng Liansongas išsiuntė savo vėliavą į Pekiną, kur ji buvo svarstoma nacionalinio komiteto (CPC News).

Iš viso buvo sukurti 2992 galimos vėliavos dizainai, kuriuos turėjo svarstyti nacionalinis komitetas. Šis sąrašas buvo sumažintas iki 38 dizainų ir jie visi buvo surinkti į knygą, kurią pavadino „Nacionalinės vėliavos dizainai“ (國旗圖案參考資料 guóqí tú’àn cānkǎo zīliào). Po kelių susitikimų ir nežymių pakeitimų Zeng Liansongo dizainas papuošė nacionalinę Kinijos Liaudies Respublikos vėliavą. Pirmoji vėliava iškilmingai buvo iškelta Pekine, Tiananmenio aikštėje 1949 metais spalio 1-ąją dieną. Ši data yra oficiali Kinijos Liaudies Respublikos įkūrimo data (News of the Communist Party of China 2009).

Simbolikos reikšmės

Pagal dabartinę valstybės vėliavos interpretaciją raudona spalva simbolizuoja komunistų partijos revoliuciją. Taip pat ši spalva yra tradicinė Kinijos kultūros spalva. Geltona spalva buvo oficiali Čingų dinastijos (清朝 Qīng Cháo) vėliavos spalva ir todėl ji išliko labai artima kinų kultūrai. Geltona spalva taip pat simbolizuoja Kinijos tautą kaip „geltonąją rasę“.  Penkių žvaigždžių sąjunga atstovauja Kinijos žmonių vienybę ir lyderiaujančią Kinijos Komunistų partiją (中国共产党 Zhōngguó Gòngchǎndǎng). Žvaigždžių išsidėstymas parodo, kad vienybė turi eiti aplink centrą.  Pagal originalų Zeng Liansongo vėliavos apibūdinimą, didžioji žvaigždė simbolizuoja Kinijos Komunistų partiją, o keturios mažesnės žvaigždės, supančios didžiąją simbolizuoja keturias socialines klases: darbininkų, valstiečių, miestiečių ir patriotinių kapitalistų. Būtent žvaigždžių skaičius vėliavoje irgi yra svarbus Kinijos filosofijoje, mat skaičius 5 simbolizuoja penkis svarbiausius elementus – vandenį, ugnį, žemę, medieną ir metalą (šis skaičius istoriškai susijęs su senaisiais Kinijos imperijų laikais). Taip pat šis skaičius simbolizuoja tradicines penkias Kinijos klasikas, penkis valdytojus ir penkias tradicines dorybes. Vėliau pasikeitus šalies valdymo struktūrai šalies vėliavos interpretacija keitėsi: didžioji žvaigždė simbolizuoja Kiniją, o mažesnės žvaigždės atstovauja daugelį šalies nacionalinių mažumų (W. Smith 2014).

Kinijos Liaudies Respublikos vėliavos teisės

Pagrindiniai Kinijos Liaudies Respublikos įstatymai dėl nacionalinės vėliavos buvo priimti 1990 m. birželio 28-ąją dieną. Jie buvo priimti nuolatinio komiteto 14-tojo susirinkimo metu, Septintojo liaudies kongreso ir paskelbti Kinijos Liaudies Respublikos prezidento pagal įsakymą Nr. 28. Įstatymai įsigaliojo nuo 1990 metų spalio 1 dienos.

Šie įstatymai buvo priimti laikantis konstitucijos, siekiant ginti nacionalinės vėliavos orumą, stiprinant piliečių sąmonę ir patriotizmą valstybės naudai. Visi piliečiai ir esančios organizacijos turi gerbti Nacionalinę vėliavą. Valstybės tarnybos departamentai, liaudies vyriausybės, liaudies teismai, prokuratūros ir vietos Kinijos Liaudies konsultacinių konferencijų komitetai turi iškelti vėliavą darbo dienomis. Kinijoje  dieninės mokyklos turi iškelti nacionalinę vėliavą dienos metu, išskyrus per žiemos ir vasaros atostogas ir sekmadieniais. Visos valstybės institucijos ir masinės organizacijos vėliavą turi iškelti per tarptautinę darbo dieną, naujųjų metų dieną ir pavasario festivalio metu. Taip pat nacionalinė vėliava su leidimu gali būti iškeliama įvairiose įstaigose, provincijos komitetuose bei miesto gyvenamuosiuose pastatuose ir viešuose vietose kaip aikštės ir parkai. Kai nacionalinė vėliava yra rodoma, jos kėlimo ceremonija gali būti rengiama. Kai vėliavos kėlimo ceremonija vyksta, ceremonijoje dalyvaujantys asmenys turi stovėti atsisukę veidu į vėliavą ir pasveikinti ją su tautos himnu. Dieninės vidurinės arba pradinės mokyklos turi atlikti vėliavos pakėlimo ceremoniją kartą per savaitę, išskyrus atostogas. Rodant nacionalinę vėliavą ji turi būti pastatyta gerai matomoje vietoje.  Kai nacionalinė vėliava yra keliama su kitomis vėliavomis, ji turi stovėti priekyje kitų vėliavų ir stovėti vėliavų centre. Nacionalinė vėliava yra nuleidžiama iki pusės gedulo metu, kai miršta šalies prezidentas, nacionalinio liaudies komiteto nariai, valstybės tarybos pirmininkas bei karo vadas ir asmenys, kurie įdėjo nemažą indėlį dėl taikos pasaulyje ir kurie padarė nemažai darbų Kinijos Liaudies Respublikos naudai. Bet kuris pilietis, kuris išniekina nacionalinę vėliavą ją degindamas, plėšydamas bei trypiantis ant jos ir kitaip žemindamas, bus apkaltinamas baudžiamąją atsakomybe ir atitinkamai pagal įstatymus nubaustas.

Nacionalinė vėliava turi būti iškelta ir rodoma kasdien šiose vietose ir įstaigose:

  1. Tiananmenio aikštėje ir prie Sinhuamen vartų Pekine.
  2. Nuolatinio Kinijos Liaudies kongreso, Valstybės Tarybos, Centrinės karinės komisijos bei Aukščiausiojo Liaudies teismo ir Aukščiausios Liaudies prokuratūros.
  3. Užsienio reikalų ministerijos.
  4. Oro uostuose, jūrų uostuose, geležinkelio stotyse prie atvykimo arba išvykimo ir kituose pasienio uostuose ar pakrančių apsaugos stotyse (Law of the People’s Republic of China on the National Flag 1990).

Kinijos regionai turintys savo vėliavas

Pagal naujuosiuos Komunistų partijos generalinio komiteto įstatymus, jokie Kinijos miestai ir provincijos negali turėti savo simbolių. Tačiau abu Honkongo ir Makao administraciniai regionai turi savo specialias vėliavas. Tikslius šių vėliavų naudojimus nusako įstatymai, kurie buvo priimti ir normalizuoti Nacionalinio Liaudies kongreso.

Honkongo vėliava raudoname fone vaizduoja baltos spalvos, penkių žiedlapių Honkongo orchidėją vėliavos centre. Pats vėliavos dizainas simbolizuoja kultūrinę, politinę ir regioninę reikšmę. Vyraujanti raudona spalva yra šventinė spalva, naudojama perteikti šventės ir nacionalizmo jausmą. Taip pat raudona spalva vyrauja ir Nacionalinėje Kinijos Liaudies Respublikos vėliavoje, taip simboliškai vaizduojant atkurtą ryšį tarp  pokolonijinio Honkongo ir Kinijos Liaudies Respublikos. Raudonos ir baltos spalvos pozicija vėliavoje simbolizuoja „vienos šalies, dviejų sistemų“ principą, kuris yra taikomas regione. Penkios žvaigždės atstovaujančios Komunistų partiją ir keturias socialines klases ant Kinijos nacionalinės vėliavos prilyginamos Honkongo gėlės žiedlapiams. Vėliavos dizainas buvo priimtas 1990 m. balandžio 4-ąją Septintojo liaudies komiteto trečiosios sesijos metu. Tikslų vėliavos naudojimą nusako įstatymai, kurie buvo priimti Valstybės Tarybos, Pekine. Vėliavos dizainas yra įtvirtintas Honkongo teisės aktų, kurie nusako taisykles dėl vėliavos naudojimo, jos išniekinimo ir gamybos. Ši vėliava pirmą kartą oficialiai buvo iškelta 1997 m. liepos 1-ąją perdavimo ceremonijoje, kuri ženklino suvereniteto perdavimą.

Regioninė Makao administracinio regiono vėliava yra šviesiai žalios spalvos ir savo centre vaizduoja baltą lotoso gėlę virš gubernatoriaus Nobre de Carvalho tilto ir vandens, po penkiomis auksinėmis penkiakampėmis žvaigždėmis. Lotosas buvo pasirinktas kaip gėlių herbas Makao krašte. Gubernatoriaus Nobre de Carvalho tiltas yra jungiantis Makao pusiasalį ir Taipa salą. Šis tiltas yra vienas iš populiariausių ir seniausių atpažįstamų orientyrų teritorijoje. Žemiau pateiktas vanduo simbolizuoja Makao, kaip jūrų uosto poziciją ir vaidmenį teritorijoje. Penkios žvaigždės simbolizuoja ryšį su savo gimtąja valstybe. Vėliava pirmą kartą buvo iškelta 1999 m. gruodžio 20-ąją dieną vėliavos perdavimo ceremonijoje, kuri ženklino suvereniteto perdavimą (Chengdu People’s Government Foreign Affairs Office 2009).

 

Literatūros sąrašas:

Chengdu People’s Government Foreign Affairs Office, 2009. Flag of Macau Regional Emblem [internete] rasta : https://web.archive.org/web/20091206193106/http://www.cdfao.chengdu.gov.cn:80/list.asp?ClassID=02011006 [žiūrėta 2016 kovo 15].

Law of the People’s Republic of China on the National Flag, 1990. [internete] rasta: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383887.htm [žiūrėta 2016 kovo 20].

News of the Communist Party of China., September 27, 1949 People’s Republic of China national flag birth [internete] rasta: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64165/70293/70320/4861365.html [žiūrėta 2016 kovo 18].

News of the Communist Party of China, 2009. Zhang Zhizhong and flag birth. [internete] rasta: http://dangshi.people.com.cn/GB/8798903.html [žiūrėta 2016 kovo 18].

Smith, W., 2014. Encyclopedia Britannica. Flag of China. [internete] rasta: http://www.britannica.com/topic/flag-of-China [žiūrėta 2016 kovo 16].

4 votes