Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Visos Kinijos moterų federacija

Visos Kinijos moterų federacija

Visos Kinijos moterų federacija (VKMF) (kin. 中华全国妇女联合会, Zhōnghuá Quánguó Fuǹǚ Liánhéhuì) – tai Kinijos Liaudies Respublikos moterų teisių organizacija, įkurta 1949 m. Kovo 24 d.

Nors originalus šios organizacijos pavadinimas buvo Visos Kinijos demokratinis moterų fondas, tačiau jis buvo pakeistas į VKMF 1957 m.

Nuo pat savo įkūrimo iki šių dienų VKMF išlieka oficialia Kinijos moterų judėjimo lydere.

Ji yra atsakinga už vyriausybės moterų politikos skatinimą ir moterų teisių apsaugą vyriausybėje, tuo pačiu išvaduodama jas iš tradicinių visuomenės normų ir įtraukdama jas į socialinę revoliuciją, siekdama skatinti jų bendrą statusą ir gerovę Kinijos visuomenėje.

VKMF ragina priimti teisės aktus, stebi teisėsaugą, padeda pažeidžiamoms grupėms, telkia privatųjį ir viešąjį sektorius, siekdama spręsti, tiesiogiai su moterų teisėmis susijusias, problemas.

Nuo 1995 m. VKMF įgavo patariamąjį statusą Jungtinių Tautų organizacijos (JTO) ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje.

Dabartinė organizacijos prezidentė yra Sien Juejue (kin. 沈跃跃, Shěn Yuèyuè) (All-China Women’s Federation, n.d.).

Trumpa VKMF istorinės raidos apžvalga

Visos Kinijos moterų federacija, įkurta 1949 metais, netruko tapti oficialia Kinijos moterų judėjimo lydere.

Pradinis šios organzacijos pavadinimas buvo Visos Kinijos demokratinis moterų fondas, tačiau 1957 m. jis buvo pakeistas ir šiai institucijai buvo suteiktas naujas – VKMF vardas.

Moterys, aktyviai prisidėjusios prie šios organizacijos veiklos, buvo įtrauktos į federacijos vadovybę.

Pirmąja VKMF pirmininke tapo žymi moterų judėjimo lyderė, aktyvi Kinijos komunistų partijos (KKP) narė ir „Ilgojo žygio“ (kin. 长征, Chángzhēng) veteranė Cai Čang (kin. 蔡畅, Cài Chàng).

Iš pradžių VKMF buvo sudaryta iš įvairių regioninių moterų grupių federacijų, kurių pirminis ir pagrindinis tikslas buvo kovoti už moterų teises ir moterų statusą Kinijos Liaudies Respublikoje.

VKMF pastangomis XX a. 8-ojo dešimtmečio viduryje Kinijos universitetuose atsirado nauja, moterų studijų programa.

VKMF siekė plėsti savo veiklą: ši organizacija subūrė moterų studijų mokslininkus, norėdama surengti JTO moterų konferenciją.

Mokslininkai padėjo pasirengti Pekino konferencijai: buvo surengta daugiau nei penkiasdešimt aktualių seminarų, vykdyti įvairūs, su moterų teisėmis susiję, moksliniai projektai.

Ypač didelis dėmesys buvo skirtas mergaičių švietimo, moterų nedarbo, seksualinio išnaudojimo bei smurto šeimoje problematikos nagrinėjimui.

Taip pat, buvo atkreiptas dėmesys ir į projektus, susijusius su moterų istorija, literatūra bei psichologija.

VKMF pasiekė savo užsibrėtą tikslą: 1995 m. Kinijos Liaudies Respublikoje buvo suorganizuota ketvirtoji Jungtinių Tautų moterų konferencija, kuri tapo atspirties tašku, leidusiu ir suteikusiu VKMF precedento neturinčią galimybę toliau vystyti ir plėsti savo veiklą (Jie, Zheng ir Mow, 2004).

Pagrindiniai VKMF tikslai

Visos Kinijos moterų federacija siekia:

Skatinti moteris laikytis pagrindinių socialistinių vertybių, puoselėti tradicinę kinų kultūrą bei remti šeimos švietimą;

Skatinti moteris mokytis pagrindinių Kinijos komunistų partijos socializmo idėjų ir politikos;

Skatinti moteris palaikyti socializmo idėjas;

Suteikti visišką laisvę Kinijos moterims tiek socialiniame, tiek šeimos gyvenime;

Atstovauti moterims sprendžiant, ekonomikos, kultūros, socialinius klausimus;

Skatinti moterų teisių ir interesų apsaugos įstatymų ir politikos įgyvendinimą bei moterų ir vaikų vystymosi programų įgyvendinimą socialinio valdymo ir viešųjų paslaugų srityse;

Apsaugoti moterų ir vaikų teises ir interesus, padėti vyriausybės departamentams ar institucijoms atlikti tyrimus dėl moterų ir vaikų teisių pažeidimų, bei suteikti aukoms reikiamą pagalbą;

Šviesti ir skatinti moteris tobulinti savo kompetencijas bei kurti palankią socialinę aplinką moterų tobulėjimui;

Skatinti vyrų ir moterų lygių teisių politikos įgyvendinimą;

Rūpintis moterų užimtumu, gyvenimu bei gerinti joms teikiamų paslaugų kokybę;

Rengti visuomenės gerovės programas, užmegzti ryšius su socialinėmis organizacijomis, orientuotomis į moteris ir bendradarbiauti su visais visuomenės sluoksniais, siekiant pagerinti paslaugas moterims, vaikams ir šeimai.

Sustiprinti ir išplėsti visų Kinijos Liaudies Respublikos moterų vienybę, ryšius bei bendradarbiavimą su kitomis Azijos bei užjūrio moterimis, moterų organizacijomis ir bendruomenėmis;

Gilinti tarpusavio supratimą, stiprinti draugystę ir skatinti bendradarbiavimą su moterų organizacijomis bei prisidėti prie taikos ir bendro vystymosi visame pasaulyje (All-China Women’s Federation, n.d.).

VKMF ir nevyriausybinės organizacijos statusas

1995 metais VKMF taip pat buvo suteiktas nevyriausybinės organizacijos statusas (NVO).

Vis dėlto, kai kurie mokslininkai abejoja ar šis statusas yra tinkamas VKMF atveju dėl organizacijos ilgalaikio ir tampraus santykio su Kinijos komunistų partija.

Kinijos Liaudies Respublikoje NVO terminas yra paprastai siejamas su antivyriausybinėmis organizacijomis.

Dėl šios priežasties VKMF situacija yra problematiška: organizacija negali visiškai atsiskirti nuo Kinijos komunistų partijos, tačiau jai yra reikalingas NVO statusas norint gauti finansavimą iš kitų tarptautinių organizacijų (Cheng, 2016).

VKMF bendradabiavimo su kitomis šalies moterų nevyriausybinėmis organizacijomis problematika

Kinijoje manoma, kad augant moterų poreikiams, jų teises ir interesus turėtų ginti ne tik VKMF, bet ir kitos, moterų teises ginančios ir Kinijos Liaudies Respublikoje operuojančios, NVO.

Problema yra ta, kad absoliuti dauguma šalyje veikiančių NVO, šiuo metu yra įtrauktos į bendrą VKMF sąrašą, o kai kurioms organizacijoms, kurios nepatenka į šį sąrašą, dažnai vadovauja moterys, glaudžiai susijusios su VKMF.

Likusioms NVO trūksta finansavimo, tačiau jos turi daugiau laisvės ir nėra taip glaudžiai susiję su komunistine Kinijos valdžia, o tai reiškia, kad jos gali atvirai nagrinėti įvairias, opias, su moterų teisėmis susijusias problemas.

Dėl VKMF dydžio, galios ir finansinių resursų gausos neretai kyla nesutarimai ar konfliktinės situacijos tarp VKMF ir kitų Kinijoje veikiančių nevyriausybinių, ir su VKMF nesusijusių, moterų teises ginančių organizacijų (Yang, 2004).

Naudota literatūra

  1. All-China Women’s Federation, n.d. About the ACWF. Women of China. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. spalio 28 d.].
  2. Cheng, E., J., 2016. All-China Women’s Federation: Chinese organization. Encyclopædia Britannica. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. spalio 28 d.].
  3. Yang, C., 2004. Women’s Organizations in China from Affiliation to Autonomy. Magistro darbas. Lund University.
  4.  Jie,T., Zheng, B., Mow, S., L., 2004. Holding Up Half the Sky: Chinese Women Past, Present, and Future. New York: Feminist Press at the City University of New York.

Redagavo Andrius Bimbiras

1 vote