Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Čangdoko rūmai

Čangdoko rūmai

Čangdoko rūmai (창덕궁 Changdeokgung, 昌德宮, liet. „Klestinčių dorybių rūmai“), esantys Varijong-donge, Jongno-gu, Seule, yra vieni iš penkerių Karališkųjų Rūmų (1392-1910 m.) ir vis dar yra orginalios rūmų struktūros. Rūmai buvo pastatyti 1405 metais, kaip Karališkoji Vila, bet tapo Džoseono Dinastijos oficialia Karališkąja Gyvenamąja vieta po to, kai 1592 metais Giongbokgunge esantys originalūs pagrindiniai rūmai buvo sunaikinti gaisro dėl japonų pajėgų, užgrobusių Korėją. Nuo to laiko, rūmai palaikė savo prestižinę padėtį iki 1867 metų, kai Giongbokgunge buvo suremontuoti ir grąžinti į  originalią padėtį. 1997 metais, Čangdegugo rūmai buvo įrašyti į sąrašą kaip UNESCO Pasaulio Paveldas.

Be to, tai buvo pastatyta per Džiosono Periodą. Čangdokas atspindi padarytos architektūrinės Gorijo tradicijos pėdsakus, tokius kaip – vieta kalno papėdėje. Karališkieji rūmai būdavo tipiškai statomi pagal suplanuotą sustatymą, kad pabrėžtų orumą ir jo gyventojo valdžią, bet Čangdoko sustatymas buvo suplanuotas taip, kad pabrėžtų geografines Bugaksano kalno ypatybes. Originalūs rūmų pastatai buvo išsaugoti nesugadinti, įskaitant ir Donvamuno vartus, jo svarbiausią įėjimą, Injongdžiono salę, Senjondžiono salę bei gražų tradicinį sodą vedantį į svarbiausių pastatų užpakalinę rūmų dalį. Rūmai taip pat turi įmantrių tradicinių pastatų junginį, įkurtą 19-ojo šimtmečio vidurį, kaip gyvenamoji vieta karališkosios šeimos nariams.

Pasaulinė vertė. Čangdoko rūmai daug šimtmečių turėjo didelę įtaką Korėjos architektūros išsivystymui, sodo ir peizažo planavimui, menui. Tai atspindi pažengusias architektūrines vertes, suderintas su gražiomis apylinkėmis. Rūmų junginys yra nepaprastas pavyzdys Tolimųjų Rytų rūmų architektūros ir sodo projekto: išskirtinio kelio, kuriame pastatai yra sujungti ir suderinti su natūralia aplinka, pritaikytą topografiją ir vietinės medžio dangos išsaugojimą.

Projektas. Ankstyvaisiais Džiosono dinastijos metais Korėjoje, kapitalas konkuravo tarp Gasejongo ir Hanijango (dabartinis Seulas). 1405 metais karalius Tėdžiongas grąžino kapitalą į Hanijangą. Manydamas, kad egzistuojantys Čangdoko rūmai neša nelaimę, jis liepė, kad būtų pastatyti nauji rūmai, kuriuos jis pavadino Čangdokgungu (Įžymios Dorybės Rūmais). Šie rūmai pastatyti į šiaurę nuo Seulo, Eungbongsano papėdėje.

Rūmų statybos biuras buvo įkurtas, kad sukurtų kompleksą, sujungtą iš daugybės oficialių ir gyvenamųjų pastatų, pritaikytų tradiciniams projekto nustatymams. Tai atsižvelgė į rūmų priekį, rinką, trejus vartus ir trejus teismus (administracinis teismas, karališkasis gyvenamosios vietos teismas ir oficialus auditorijos teismas). Junginys buvo padalytas į dvi dalis: svarbiausi rūmų pastatai ir Bivonas (karališkasis slaptas sodas). Svarbiausi pastatai (sosto salė,vyriausybinių reikalų salė ir karališkosios gyvenamosios vietos) buvo užbaigti 1405 metais ir kiti pagrindiniai elementai buvo prijungti po septynerių metų.

1462 m. pastatas buvo išplėstas į šiaurės vakarus. 1592 m., per japonų Korėjos invaziją, rūmai buvo sudeginti iki pamatų, kartu su svarbia struktūrine dalimi Hanijangu. 1607 metais vadovas Seondžis pradėjo rekonstrukciją ir šis darbas buvo užbaigtas 1610 metais , kol tai vėl tapo vyriausybės ir karališkąja gyvenamąja vieta. Tokią padėtį rūmai turėjo 258 metus. Per tą periodą, rūmuose buvo atlikta įvairių pakeitimų, tačiau rekonstrukcija buvo visada ištikima originaliam projektui.

Rūmų struktūra. Svarbiausi vartai (Donvamunas) susidaro iš dviejų aukštų, pastatyti 1406 metais ir atstatyti 1607 metais, po ugnies, kuri buvo viską sunaikinusi. Pirmas trijų funkcinių rūmų sektorių (administracinis teismas) yra įkurtas per įspūdingus pirmo aukšto Indžiongmuno vartus, tokio paties stiliaus kaip Donvamunas. Tai duoda prieigą prie vidinio kiemo, kurio dominuojanti ypatybė yra didinga sosto salė (Indžiongjunas). Ji buvo sunaikinta du kartus 1592-1803 metais. Komplektas dviguboje terasoje susidaro iš dviejų aukštų struktūros, palaikytos ant keturių didžiulių stulpų. Didingas sostas svarbiausioje salėje yra padėtas ant pakylos po išpjautu lubų plotu. Stogo viršūnė yra papuošta saugotojų gyvūnų raižiniais, tokiais kaip ereliai ir drakonai. Svarbiausi laiptai privedantys prie salės yra papuošti mitinių gyvūnų saugotojų statulomis. Injeongjeon salės rytuose yra paprasta mėlynomis plytelėmis išklota Sedžiongjuno salė, naudota karaliaus kasdieniam verslui. Šalia yra Huigiongdango salė, kitas kuklus pastatas, kuriame buvo karaliaus miegamasis ir miegojimo patalpos jo darbuotojams.

Dedžiojono salė buvo skirta karalienei. Sodas buvo sukurtas su daugybe terasų su vejomis, žydinčiais medžiais, gėlėmis, lotoso baseinu ir paviljonų komplektu miškingame fone. Sode yra daugiau kaip 56 000 pavyzdžių įvairios rūšies medžių ir augalų, įskaitant graikinį riešutą, baltą ąžuolą, slyvą, klevą, kaštainį, kukmedį, gingko, akmeninę pušį, baltą pušį ir kinų kadagius.

Autentiškumas. Čangdoko rūmų komplekso pastatai buvo sunaikinti ugnies ir patyrė nuoseklią rekonstrukciją, todėl per šimtmečius buvo padaryti kai kurie pakeitimai. Tačiau, įvertinus filosofiškai ir praktiškai, kompleksas turi aukštą autentiškumo lygį. Pastatai ir natūralūs sodo elementai išlaikė savo originalias formas ir santykį su natūralia vietove ir peizažu. Dažniausiai darbo buvo imtasi tam, kad pakeistų pakeitimus įvykusius per japonų okupaciją 20-ojo šimtmečio pradžioje. Šis darbas yra atliekamas naudojant tradicinius metodus ir medžiagas, ir yra pagrįstas istoriniais įrodymais bei tyrinėjimais.

Integravimas. Čangdokas įtraukia visus pagrindinius komponentus reikalingus  Korėjos rūmų architektūrai ir atitinka Konfucijaus principus ir protokolus erdviniame sustatyme, pastatų sustatyme, sodų ir apsodinto medžiais kalno peizaže. Visi rūmų komponentai yra vis dar nesugadinti įskaitant karališkąjį dinastijos teismą, administracines rūmų patalpas, karališkosios šeimos gyvenamąją vietą ir sodą, numatytą karaliaus laisvalaikiui. Visas sudėtingas ir natūralus Čangdoko architektūrinis pastatymas yra laikomas kultūriniu turtu. Pagrindinė pastato grėsmė yra ugnis. Rūmų istorijoje medinė struktūra jau buvo sunaikinta ugnies.

UNESCO. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO) buvo įkurta iškart po Antrojo pasaulinio karo – 1945 m. lapkričio 16 dieną. UNESCO yra Jungtinių Tautų specializuota agentūra, siekianti prisidėti prie pasaulio taikos ir saugumo stiprinimo vystant bendradarbiavimą tarp tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse. UNESCO globojama veikla siekiama užtikrinti visuotinę pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei bendriesiems teisės principams, skatinti ir tobulinti bendravimą tarp įvairių pasaulio rasių, lyties, religijų ir skirtingomis kalbomis kalbančių žmonių, kaip tai įtvirtinta Jungtinių Tautų Chartijoje (Charter of the United Nations) ir UNESCO Konstitucijoje (UNESCO Constitution). Organizacijos vykdomi informacijos mainai bei žinių sklaida prisideda prie žmogiškųjų ir institucinių gebėjimų vystymosi tarptautinėje erdvėje švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse.

UNESCO Paveldas Korėjoje

Nuo ankstyviausių laikų Korėjos žmonės išvystė savitą kultūrą, pagrįstą jų unikaliu artistišku ir jautrumu. Geografinės pusiasalio sąlygos suteikė korėjiečiams galimybes gauti ir žemynines, ir jūrines kultūras bei pakankamus išteklius, kurie savo ruožtu įgalino juos suformuoti unikalias kultūras, kurias gali vertinti likusi žmonijos dalis.

Korėjos ryškus kultūrinis palikimas įtraukiantis muziką, meną, literatūrą, šokį, architektūrą, aprangą ir virtuvę siūlo žavią tradicijos ir šiuolaikiškumo kombinaciją, todėl dabar yra vertinamas daugelyje pasaulio dalių.Dabartiniu metu, Korėjos menai ir kultūra traukia daug entuziastų visame pasaulyje. Korėjos kultūriniai ir artistiški pasiekimai per amžius veda daugelį jaunų talentų į pasaulinę, labiausiai prestižinę muziką ir šokių konkursus, tuo metu, kai Korėjos literatūriniai darbai yra verčiami į daugelį skirtingų kalbų globaliniams skaitytojams.

Kultūrinis klestėjimas kurį Korėja turi nebūtų įmanomas be jos tradicinės kultūros ir menų, kuriais rėmėsi pagal Korėjos žmonių bruožus: atkaklumą sujungtą su artistišku jautrumu. Unikalus artistiškas jautrumas, atspindėtas skirtinguose eksponatuose ir Trijų Karalysčių Periodo kapo freskose, tapo turtingesnis ir gilesnis, kadangi Korėja progresavo per periodus:  Silo (676-935 m.), Gorijo (918-1392 m.) ir Džiosono (1392-1910 m.). Šis estetinis jautrumas buvo perduotas iš kartos į kartą Korėjos menininkams ir net įprastiems mūsų laikų visuomenės nariams.

Korėja saugo neįkainojamo kultūrinio paveldo turtą, iš kurių kai kurie buvo užrašyti žmogaus palikimo sąrašuose, apsaugoto UNESCO. Šiuo metu, iš viso trisdešimt aštuoni korėjiečių paveldo dalykai yra įrašyti į sąrašą  kaip pasaulinės paveldo vietos ar kaip  žodinio ir neapčiuopiamo žmonijos paveldo šedevrai, ar buvo įtraukti į UNESCO pasaulinio registro atmintį.

Pasaulinės paveldo vietos:

Džiongmio šventovė

Huasongo tvirtovė Suvone

Sokguramo urvas ir Bulguksa šventykla

Čangdoko rūmai

Giongdžiu istorinės vietovės

Karališkieji Džiosono dinastijos kapai

Džianggiong pandžion saugyklos Heinsa šventykloje, Hapčionas

Gočango, Huasuno ir Ganghua dolmeno vietos

Džedžiu vulkaninės salos ir lavos vamzdžiai

Istoriniai Korėjos kaimai: Haho ir Jangdongas

Namhansano tvirtovė

Pasaulinio Registro atmintis:

Hunminjeongeum (Derami Garsai Žmonių Instrukcijai)

Joseon Wangjo Sillok: Joseon dinastijos analai

Seungjeongwon Ilgi: Karališkojo Sekretoriato dienoraščiai

Baegun Hwasang Chorok Buljo Jikji Simche Yojeol (vol. II)

Ilseongnok: Kasdieniai Karališkojo Teismo ir Svarbių Pareigūnų Įrašai

Uigwe: karališkieji Joseon Dinastijos Protokolai

Dongui Bogam: Principai ir Rytinės Medicinos Praktika

Žmogaus teisių Dokumentinis Paveldas, 1980 metų gegužės 18-osios archyvas Demokratiniam Sukilimui prieš Karinį režimą, Gwangju

Nanjung Ilgi: karinis Admirolo Yi Sun-sin dienoraštis

Spausdinimas Trinkelių Tripitaka Koreana ir Įvairaus budistų Šventasis Raštas

Saemaeul Undong archyvai

Žmonijos paveldo šedevrai:

Karališkoji Paveldėta Ceremonija ir Ritualinė Muzika

Pansori

Gangneung Danoje Festivalis

Ganggangsullae

Namsadang Nori

Cheoyongmu

Gagok, Lyriški Dainos Ciklai su Orkestru

Daemokjang, Tradicinė Medinė Architektūra

Yeongsanjae

Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut

Taekkyeon

Mosi persipynimas

Jultagi

Sakalininkystė

Arirang

Kimjang: gaminimas ir pasidalinimas kimči Korėjoje

Šaltiniai:

Changdeokgung Palace Complex [internete] rasta: http://whc.unesco.org/en/list/816 [žiūrėta gegužės 22].

UNESCO Heritage in Korea [internete] rasta: http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/UNESCO-Treasures-in-Korea [žiūrėta gegužės 24].

1 vote