Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Golipšinas

Golipšinas

Golipšinas (kor. 걸립신, Geollipsin) – dievybė, kuri suteikia galimybę kitoms dvasioms arba laimei patekti į namus ir juose pasilikti. Žodis golip (kor. 걸립, Geollip) nurodo veiksmą, susijusį su visuomenės gerove ir vieningumu. Jo metu bendromis pastangomis yra surenkami įvairūs grūdai ar kitos gėrybės. Bėgant metams ši rinkimo ir bendradarbiavimo dvasia išsivystė į konceptualią dievybę. Golipšinas yra dažnai tapatinamas su Dėgamu (kor. 대감, Daegam) – vienu iš korėjietiško šamanizmo tradicijos dievų. Taip pat, ši dievybė yra laikoma valstybės dievu, kurio pagrindinė funkcija yra prižiūrėti materialiuosius turtus (Encyclopedia of Korean Folk Beliefs 2013).

Golipšino ir Dėgamo vaizdinys

Golipšinas kaip dievybė yra tapatinama su tam tikromis formomis, tokiomis kaip namuose esanti kolona ar stulpas. Taip pat, ją gali simbolizuoti sudžiovinta žuvies galva, pakabinta ant šiaudinės virvės arba sulankstytas raudonos spalvos popierius, kuris yra kabinamas ant namų sienos (Encyclopedia of Korean Folk Beliefs 2013).

Dėgamas yra vaizduojamas nevienareikšmiškai. Ši dievybė yra gobši ir žmonėms gali atnešti tiek materialinę gerovę, tiek papildomus rūpesčius. Jei Dėgamo pagalbos prašantis žmogus neatitiks dievybės lūkesčių, šis gali žmogui užtraukti nelaimes bei negandas šeimoje (Lee 2019).

Golipdėgamo variacijos ir jų reikšmė

Dėgamas, dėl sąsajų su Golipšinu dar yra vadinamas Golipdėgamu (kor. 걸립대감, Geollipdaegam) arba Dėgamšinu (kor. 대감신, Daegamsin). Ši dievybė yra garbinama Šiaurinėse šalies provincijose, tarp jų ir Seulo (kor. 서울, Seoul) bei Kiongi (kor. 경기, Gyeonggi) regionuose.

Ši dievybė dar gali būti klasifikuojama į du tipus, priklausomai nuo to kokie valgiai jai yra aukojami. „Švariąjam Dėgamui” (kor. 소대감, Sodaegam) nėra aukojama mėsa, o Dėgamui mėsa yra aukojama. Reikia paminėti, jog šis skirstymas yra pastebimas išskirtinai  Hvanghės provincijos (kor. 황해남도, Hwanghae) šamanų ritualinėse praktikose.

Sudėtingesnė dievybės klasifikacija yra matoma Seulo teritorijoje atliekamuose šamanistiniuose ritualuose. Čia Dėgamas gali kontroliuoti šamanišką dvasią, Dodangdėgamas (kor. 도당대감, Dodangdaegam) yra siejamas su kalnais, esančiais aplink Seulą, Dėgamšinas – siejamas su šeimos protėviais ir turtu, įskaitant namų apyvokos daiktus bei automobilius.

Kitaip tariant, ši dievybė egzistuoja daugybėje formų ir apraiškų, susijusių su žmonėmis, objektais ar tam tikromis veiklomis (Lee 2019).

Golipdėgamo garbinimo ritualas

Golipdėgam nori (kor. 걸립대감 노리, Geollipdaegam nori) – vadinamas ritualas, kuris yra skirtas garbinti Golipšiną. Sutapatinant jį su Dėgamu, ritualo metu, meldžiama materialinės naudos šeimai. Yra tikima, jog Golipdėgamas gali įgyti turtus, judančius visomis keturiomis pasaulio kryptymis. Bendruomenėse, kurios užsiima žemės ūkiu, ritualo metu yra prašoma gausaus derliaus. Priklausomai nuo poreikių, ritualas gali būti atliktas namų dievams bei žmonėms, kai šiuos ištinka nelaimės ar užklumpa ligos (Kim 2019).

Naudota literatūra

  1. Encyclopedia of Korean Folk Beliefs, 2013, vol. 2. Seoul: The National Folk Museum of Korea.
  2. Encyclopedia of Korean Folk Literature, 2014, vol. 3. Seoul: The National Folk Museum of Korea.
  3. Kim, C., 2019. Collector God. Folkency.nfm.go.kr. [internete] 2019 sausio 29. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2019 m. balandžio 17 d.].
  4. Lee, Y., 2019. State Official God. Folkency.nfm.go.kr. [internete] 2019 sausio 29. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2019 m. balandžio 15 d.].

Redagavo Andrius Bimbiras

0 votes