Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Habekas

Habekas

Korėjos mitologijoje Habeku (kor. 하백, Habaek) (dar žinomo Amnokgango vardu (kor. 압록강, Amnok-gang)) yra vadinamas vandens dievas, gyvenantis Jalu upėje (kin. 鸭绿江, Yālù Jiāng, kor. 압록강, Amnok-gang). Sakoma, jog ši vandens dievybė yra viena iš Korėjos karališkosios šeimos protėvių.

Kinų mitologijoje Hebo (kin. 河伯, Hebo) yra vadinama Geltonosios upės dievybė. Dažnai dėl dievybių galių panašumo Habekas bei Hebo gali būti sulyginti ir sutapatinti. Šią dievybę tyrinėjantys mokslininkai neturi vieningos nuomonės dėl šio vandens dievo kilmės, nes skirtingi mitologiniai šaltiniai pateikia ją nevienareikšmiškai.

Mitai

Habekas turėjo tris neįtikėtino grožio dukras: Juhua (kor. 유화, Yuhwa), Huonhua (kor. 훤화, Hweonhwa), ir Uihua (kor. 위화, Wuihwa). Vieną dieną, seseris pastebėjo saulės dievas Hemosu (kor. 해모수, Haemosu), kai šios apžiūrinėjo savo karalystės valdas. Dėl reto seserų grožio Hemosu negalėjo atitraukti nuo jų savo akių, todėl galiausiai sumanė vieną iš merginų padaryti savo žmona. Pastebėjusios Hemosu žvilgsnį, trys seserys staigiai nėrė į vandenį ir nuplaukė tolyn. Siekdamas pagrobti seseris, jis nusprendė pasinaudoti savo galiomis ir prisivilioti jas pas save, pastatydamas joms didžiulius ir prabangius rūmus.

Pamačiusios Hemosu rūmų didybę, jos nedelsdamos nusprendė įžengti jų vidun. Praradusios tikrovės bei laiko nuovoką rūmuose, seserys gėrė, valgė bei linksminosi. Po kurio laiko merginos suvokė, esančios užrakintos rūmuose. Nors jaunesniosios seserys sugebėjo pasprukti, vyriausioji sesuo Juhua, liko įkalinta.

Jaunesniosios seserys viską papasakojo savo tėvui Habekui, kuris išgirdęs apie šią žinią, sunkiai gebėjo tramdyti savo įniršį. Jis pasiuntė žinią į Hemosu rūmus, kurioje buvo išreikštas jo pasipiktinimas: „Kas tu toks esi, kad drįsti laikyti mano dukterį prieš jos valią?“.

Perskaitęs gautą žinią, saulės dievas puolė teisintis. Jis teigė norintis vesti Habeko vyriausiąją dukterį Juhua. Šis Hemosu atsakymas dar labiau supykdė Habeką, kuris manė, jog grobti merginas ir laikyti jas nelaisvėje yra gėdinga ir negarbinga. Saulės dievas, suvokęs savo poelgio negarbingumą, nusprendė išlaisvinti Juhua. Vis dėlto, mergina atsisakė grįžti į tėvo namus, teigdama, jog pamilo Hemosu. Juhua pasiūlė saulės dievui asmeniškai susitikti su jos tėvu ir aptarti jos vedybų klausimą.

Susitikus šioms dviems dievybėms, Habekas nusprendė išbandyti saulės dievo jėgas bei galią. Jei šios būtų netenkinę Habeko keliamų reikalavimų, vestuvės su Juhua būtų buvę atšauktos. Pirmiausia, Habekas transformavosi į karpį, tačiau Hemosu, pasivertęs į ūdrą, nesunkiai jį pagavo. Tada vandens dievas pasivertė į elnią, tačiau saulės dievas pasikeitė į vilko formą ir ėmė šį persekioti. Galiausiai Habekas transformavosi į putpelę, tačiau Hemosu pavirtęs į sakalą eilinį kartą pagavo vandens dievą. Kai kuriuose mitologiniuose šaltiniuose yra teigiama, jog po sunkios dvikovos Habekas suvokė, jog pats nebuvo pakankamai stiprus ir negalėjo konkuruoti su saulės dievu (Jung, 2014, p. 33).

Vis dėlto, Habekas išliko abejingas: jis niekaip negalėjo suvokti, kodėl galingasis saulės dievas norėjo vesti paprastą vandens dievo dukrą. Po ilgų apmąstymų Habekas leido surengti vestuves. Šventės metu Habekas taip nugirdė Hemosu, jog šis prarado sąmonę. Norėdamas pasinaudoti šia palankia situacija, Habekas nusprendė savo vyriausiąją dukterį bei Hemosu surišti, sudėti juos į odinį maišą bei pasodinus į drakonų tempiamą vežimą, išsiųsti juos į dangų. Vos pajudėjus vežimui Hemosu atsibudo. Supratęs kas vyksta, saulės dievas ištraukė iš Juhua plaukų segtuką ir su jo pagalba praplėšė odinį maišą. Nors saulės dievui ir pavyko pasprukti, tačiau Jahua pasiliko danguje.

Vandens dievą tai gerokai įsiutino: jis įsakė įmesti savo dukterį į vandenį. Tačiau prieš tai padarant, jis liepė savo tarnams ištempti jos lūpas ir jas susiūti taip, kad šios būtų panašios į žuvies. Galiausiai Juhua pagavo žvejys, kuris dirbo karaliaus rūmuose. Karaliaus rūmuose Juhua lūpos buvo supjaustytos tris kartus. Šis veiksmas panaikino tėvo burtus ir mergina vėl atgavo kalbos dovaną.

Juhua apsigyveno karaliaus rūmuose. Vieną dieną, saulės dievas Hemosu pasirodė prieš merginą saulės spindulių pavidalu ir ją apvaisino. Sakoma, kad jų atžala buvo Gogurjo (kor. 고고려, Goguryeo), vienos iš trijų Korėjos karalysčių, įkūrėjas.

Naudo literatūra

  1. Gods and Myths, n.d. „Habaek and Haemosu: Korean Water Deity Mythology“. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018m. Balandžio 29d.].
  2. Grayson, J., 2001. Myths and Legends from Korea, Routlegde: New York. 
  3. Hwang, P., 2006. Korean Myths and Folk Legends, Jain Publishing Company: California. 
  4. Jung, H., 2014. Encyclopedia of Korean Folk Literature, The National Folk Museum of Korea: Seoul. 
  5. La Shure, Ch., 2000. „Habaek“ , Encyclopedia Mythica. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018m. Balandžio 29d.].
  6. Strider, M., 2002. „Korean Mythology“, Unsolved Mysteries. Prieiga per internetą Čia [žiūrėta 2018m. Balandžio 29d.].

Redagavo Andrius Bimbiras

0 votes