Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

I Čiun-dže

I Čiun-dže

I Čiun-dže (kor. 이춘재, Lee Chun-jae) – laikomas pirmuoju Pietų Korėjos serijiniu žudiku, nuteistu kalėti iki gyvos galvos už savo svainės nužudymą 1994 metais.

Vėliau šis asmuo taip pat prisipažino dėl dar 14-os žmogžudysčių, įskaitant 10 Hvasongo serijinių žmogžudysčių (kor. 화성 연쇄 살인 사건, Hwaseong yeonswae sarin sageon), įvykdytų 1986–1991 m. laikotarpiu.

Nepaisant 2019 m. prisipažinimo bei papildomų DNR įrodymų atsiradimo, I Čiun-dže negalėjo būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už kitas žmogžudystes dėl suėjusio senaties termino.

I Čiun-dže šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę kalėjime (Criminal Minds Wiki, 2019).

Ankstyvasis gyvenimas

I Čiun-dže gimė 1963 m. sausio mėnesį Hvasongo (kor. 화성, Hwaseong) mieste, esančiame Pietų Korėjos Gjongi provincijoje (kor. 경기도, Gyeonggi-do).

Būsimojo serijinio žudiko vaikystė buvo sunki: I Čiun-dže motina nesirūpino savo vaiku, kuris anksti neteko savo sesers bei taip pat patyrė seksualinę prievartą iš vyresniųjų šeimos narių.

Manoma, jog šios vaikystėje patirtos traumos padarė neigiamą įtaką I Čiun-dže psichinei sveikatai bei paskatino jo žudikišką žiaurumą ir neapykantą moterims.

Baigęs mokslus I Čiun-dže įsidarbino krano operatoriumi, nors ir neturėjo šiam darbui reikalingos licenzijos.

1992 m.  I Čiun-dže vedė buhalterę, o 1993 m. – paliko savo darbovietę (Criminal Minds Wiki, 2019).

Pirmosios aukos bei žmogžudysčių specifika

Visos I Čiun-dže aukos buvo moterys, kurių amžius svyravo nuo 14-os iki 71-erių metų.

Nors iki šiol nėra nustatytos visos I Čiun-dže aukų tapatybės, tačiau pirmąja žinoma žmogžudžio auka, 1986 m. rugsėjo mėn. tapo, 71-erių metų moteris, vardu I Van-im (kor. 이완임, Lee Wan-Im).

Žudikas moterį užpuolė ryžių laukuose, netoli savo namų. Moteris buvo pasmaugta bei surišta savo pačios drabužiais. Jos kūnas buvo surastas praėjus keturioms dienoms po žmogžudystės.

1986 m. spalio mėn. 20 d.  Hvasonge paslaptingomis aplinkybėmis dingo 25-erių mergina, vardu Park Hjun-sok. Žmonės ją paskutinį kartą matė išlipančią iš autobuso, šiai grįžtant iš Songtan (kor. 송탄, Songtan) srities, esančios Gjongi provincijoje. Jos kūnas buvo rastas vandens kanale 1986 m. spalio mėn. 23 d.

1986 m. gruodžio mėn. 12 d. Hvasonge prie savo namų dingo dar viena 25-erių metų mergina, vardu Kvon Jung-bon. Jos kūnas buvo surastas po keturių mėnesių, 1987 m. balandžio mėn. 23 d. vietinėje krantinėje.

Po šių įvykių per ateinančius metus buvo įvykdytos dar septynių moterų žmogžudystės.

10-ąja I Čiun-dže auka 1991 m. balandžio 3 d. tapo 69-erių Kvon Son-sang, kuri buvo išprievartauta bei pasmaugta ant vienos Hvasongo kalvos.

Šie nusikaltimai bei galima serijinio žudiko tapatybė tapo šalies diskusijų objektu.

Hvasongo gyventojai nesijautė saugūs, todėl Pietų Korėjos policija privalėjo reaguoti bei taikyti visas įmanomas priemones, siekiant atskleisti serijinio žudiko tapatybę.

Žudiko paieškose dalyvavo daugybė šalies pareigūnų, tyrimo metu buvo apklausta daugiau nei 21 tūkstantis vyrų bei nustatyti 3000 įtariamųjų.

Tuo metu Hvasongo gyventojai ėmė formuoti savisaugos būrius, kurie naktimis užtikrindavo vietinių saugumą (The New York Times, 2019).

I Čiun-dže žmogžudystės išsiskyrė savo unikalia specifika.

Jo aukomis išskirtinai tapdavo moterys, kurios vėliau būdavo surišamos savo pačių drabužiais, išprievartaujamos bei pasmaugiamos.

Taip pat manoma, kad I Čiun-dže savo nusikaltimus vykdydavo tik lietingomis naktimis, prieš žmogžudystę radijo stotyje užsakęs tą pačią, jam sentimentus sukeliančią, dainą (GRACY TV, 2019).

Neteisingas apkaltinimo atvejis

1989 m. 22 metų Jon Sang-jo buvo neteisingai apkaltintas aštuntosios I Čiun-dže aukos – 14 m. Park Sang-he žmogžudyste.

Vaikinas buvo suimtas, tardytas o vėliau ir nuteistas už visas Hvasongo serijinio žudiko nusikalstamas veikas.

Siekdamas išvengti mirties bausmės Jon Sang-jo buvo priverstas pripažinti kaltinimus dėl Park Sang-he žmogžudystės. Jam buvo skirta laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos.

Jon Sang-jo belangėje neteisėtai turėjo praleisti 20 metų, kol nebuvo išsiaiškinti I Čiun-dže ryšiai ir sąsajos su Hvasongo serijinėmis žmogžudystėmis. Vyras buvo išleistas iš kalėjimo tik 2009 metais.

Vėliau, I Čiun-dže išreiškė savo asmeninį apgailestavimą dėl Jon Sang-jo neteisingo apklatinimo ir bausmės už jo atliktus nusiklatimus (This Week In Asia, 2020).

Tokios situacijos 9-ojo dešimtečio Pietų Korėjoje nebuvo retas reiškinys. Policija neretai spausdavo žmones prisipažinti dėl jiem inkriminuojamų veikų, tokiu būdu siekdama pateisinti savo darbo ir veiklos efektyvumą (CNN, 2020).

Paskutinioji I Čiun-dže žmogžudystė

1993 m. gruodžio mėn. I Čiun-dže paliko žmona.

Praėjus mėnesiui, 1994 m. sausį vyras į svečius pasikvietė savo 19-os metų svainę.

I Čiun-dže apsvaigino merginą, ją išprievartavo, o vėliau nužudė.

Merginos kūnas buvo rastas suvyniotas į brezentą bei paslėptas techninės parduotuvės garaže.

Ant merginos galvos taip pat buvo užmautas plastikinis maišelis bei džinsai, jos rankos buvo surištos apatinėmis kelnaitėmis, o likusios kūno vietos buvo supančiotos plastikinių krepšelių dirželiais.

I Čiun-dže buvo pareikšti kaltinimai dėl merginos žmogžudystės, vyras buvo suimtas, vėliau nuteistas.

I Čiun-dže buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos su galimybe būti paleistam lygtinai, praėjus 20 metų terminui (Criminal Minds Wiki, 2019).

I Čiun-dže prisipažinimas bei bausmė

2019 m. lapkričio mėn. 15 d. I Čiun-dže buvo pripažintas oficialiu Hvasongo serijiniu žudiku.

Taikant naujausius DNR tyrimų metodus, ant keturių iš dešimties Hvasongo serijinio žudiko aukų kūnų buvo aptikti I Čiun-dže DNR pėdsakai.

Iš pradžių I Čiun-dže neigė jam mestus kaltinimus, tačiau galiausiai, 2019 m. spalio mėn. 2 d. prisipažino dėl 15 asmenų, tarp jų ir 10-ies Hvasongo aukų žmogžudysčių.

Vyras taip pat prisipažino ir dėl daugiau nei 30-ies seksualinio priekabiavimo atvejų.

Vis dėlto, dėl P. Korėjos įstatyminių spragų, teigiančių, kad asmuo negali būti teisiamas už neišaiškintus nusikaltimus, padarytus prieš daugiau nei 25 metus, I Čiun-dže negalėjo būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Nors I Čiun-dže kalėjime praleis visa likusį savo gyvenimą, tačiau jo aukų šeimos nariams taip ir nepavyks sulaukti jų reikalaujamo teisingumo (INSIDER, 2019).

I Čiun-dže istorijos atspindžiai populiariojoje P. Korėjos kultūroje

Hvasongo serijinio žudiko istorija įkvėpė P. Korėjos režisierių Bong Džiun-ho (kor. 봉준호, Bong Joon-ho) sukurti ir 2003 m. išleisti filmą, pavadintą  „Žmogžudystės prisiminimai“ (kor. 살인의 추억, Sarinui chueok).

Šis filmas ne tik atnaujino P. Korėjos visuomenės susidomėjimą I Čiun-dže istorija, tačiau ir pelnė filmo kritikų pripažinimą.

Kai kurie iš jų šį Bong Džiun-ho kūrinį įvertino kaip vieną geriausių XXI a. filmų (Indie Wire, 2020).

Naudota literatūra

  1. Bostock, B., 2019. A South Korean man confessed to strangling 9 women in infamous serial killings 30 years ago. INSIDER. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. gruodžio 9 d.].
  2. Choe Sang-Hun, 2019. Man Confesses to Brutal Killings That Terrorized South Korea, Police Say. The New York Times. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. gruodžio 8 d.].
  3. Criminal Minds Wiki., 2019. Lee Choon-jae. Criminal Minds Wiki. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. gruodžio 5 d.].
  4. GRAZY TV, 2019. Most Notorious Case in Korean History: Hwaseong Serial Killer. Youtube. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. gruodžio 5 d.].
  5. Hollingsworth, J. ir Yoonjung S., 2020. 30 years ago, he was wrongfully convicted of murder. Now police have apologized for forcing him to make a false confession. CNN. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. gruodžio 10 d.].
  6. Hollingsworth, J., Yoonjung S. ir Kwon J. He spent 20 years in prison for murder. Then someone else confessed to the same crime. CNN. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. gruodžio 5 d.].
  7. Park, Chan-kyong, 2020. South Korea’s Hwaseong murders culprit admits to 14 killings, apologises to man wrongly jailed. This Week In Asia. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. gruodžio 10 d.].

Redagavo Andrius Bimbiras

5 votes