Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Ugnies šunys (Bulge)

Ugnies šunys (Bulge)

Ugnies šunys arba Bulge (kor. 불 개, bul gae) yra mitiniai ugnies šunys korėjiečių mitologijoje. Vadinami šunų žvėrimis iš tamsos karalystės, Ugnies šunys korėjiečių mitologijoje visada vejasi saulę ir mėnulį, ir sukelia užtemimus, įkasdami į dangaus kūnus. Šios mitologinės būtybės paaiškina tokius reiškinius, kaip saulės ir mėnulio užtemimai (Chung 2014, p. 205).

Mitas

Mitas, užfiksuotas veikale „Liaudies mitai iš Korėjos“ (kor. 한국의 썰워, hangugui seolwo), pasakoja, kad danguje buvo daug sferų. Vienoje iš jų, Tamsos karalystėje, tamsos karalius Gamangnara ( kor. 가막나라, gamangnara) buvo pavargęs nuo visko. Mitas pasakoja, kad karalius pradėjo nekęsti tamsos ir ilgėtis dangaus kūnų šviesos: saulės ir mėnulio. Gamangnara nusprendė šias šviesas sugauti, o tam padaryti nusiuntė savo nuožmų žvėrį, ugnies šunį Bulge (kor. 불 개, bul gae).

Savo šeimininko įsakymu, Ugnies šuo nusprendė pirmiausia atakuoti saulę, bet atsikandęs jos ir norėdamas nunešti atgal į Tamsos karalystę, nudegė burną. Saulė buvo per karšta.

Ugnies šuo grįžo pas šeimininką neįvykdęs užduoties, o tai supykdė Gamangnarą. Tačiau karalius nepasidavė, o nusiuntė kitą, daug didesnį ir aršesnį Bulge, jog šis atliktų tą pačią misiją. Šis Bulge bandė atakuoti mėnulį, o ne saulę, bet mėnulis buvo toks šaltas, kad užšaldė burną, todėl Bulge atsisakė misijos.

Tamsos karalius atsisakė pasiduoti ir vėl pradėjo siųsti kitus šunis, bet jie visada grįždavo be savo pasiekto tikslo (Ascarrunz, 2021).

Ugnies šunų simbolika

Šis mitas paaiškina du astronominius reiškinius: Saulės užtemimą ir Mėnulio užtemimą. Manoma, kad Saulės ir Mėnulio užtemimo metu tamsiosios dalys yra tos vietos, kur Gamangnaros Ugnies šunys kandžioja saulę ir mėnulį (Ascarrunz, 2021).

Saulės ir mėnulio užtemimus senovės žmonės vertino kaip simbolius ir pranešimus. Bet kokios nusistovėjusios tvarkos sutrikimas buvo laikomas bauginančiu ir pražūties ženklu, ypač todėl, kad daug kas priklausė nuo saulės judėjimo, vedančio daugelio tautybių kultūras (Leafloor, 2015).

Bulge, pažodžiui reiškiantys ugninius šunis, reiškia „stiprius ir nuožmius šunis“, o kai kuriose įrašytose versijose – „plaukuotus šunis“, kurie greičiausiai bus vietinės korėjiečių sapsalio (삽살이, sapsali) šunų veislės, kurių pavadinimas reiškia „vaiduoklius vejantis šuo“. Šunys jau seniai buvo Korėjos kultūroje, pradedant nuo I a. p. m. e. iki VII a. buvusioje Korėjos karalystėje Gogurjo (kor. 고구려, goguryeo) kapo freskų, kuriose šunys atspindėjo nepaliaujamą jėgą. Pasak rašytojos I Džijong (kor. 이지영, Lee Ji Young): „Ugnies šunų iššūkis šioje legendoje kalba apie žmonių troškimą išsivaduoti iš tamsos pasaulio karaliaus, kitaip tariant, pažangios Korėjos žmonių dvasios, siekiančios kosminės šlovės“ (Lee, n.d.).

Gyvūnai yra simboliai, vaizduojantys dievybes, kai kuriuose Korėjos mituose jie gali būti laikomi tarpininkais tarp žmonių ir dievų arba kaip ženklas tarp žemiškumo ir dieviškumo. Ugnies šunų legenda rodo, kaip paslaugūs ir paklusnūs šunų charakteriai su šeimininkais buvo šimtus metų vertinami bruožai, santykiai išlikę iki šiol (Ascarrunz, 2021).

Ugnies šunų atitikmenys kitų šalių mitologijose

Šis mitas turi panašumo su šiaurietišku mitu apie milžinišką, monstrišką Skol (nor. Sköll) vilką, kuris visada medžioja Sol (nor. Sól), saulės deivę ir suėda ją Ragnaroke (nor. Ragnarök), ir jo brolį Hati (nor. Hati Hróðvitnisson), kuris atlieka tą patį vaidmenį su Mani (nor. Máni), personifikuotu mėnuliu. Ugnies šunų mitas taip pat turi panašumų su induistiniu piktadariu žalčiu Rahu (sanskr. राहु, Rāhu), kuris vejasi saulę ir bando ją praryti, taip kurdamas saulės užtemimus (Leafloor, 2015).\

Šaltiniai

  1. Ascarrunz A. G., 2021. Animals in Korean Mythology: The Legend of Bul-Gae (불 개). Talk Talk Korea. [internete]. Prieiga per internetą: <https://www.korea.net/TalkTalkKorea/Spanish/community/community/CMN0000003836> [žiūrėta 2021 m. lapkričio 4 d.].
  2. Chung M., 2014. Solar and Lunar Eclipse. Encyclopedia of Korean Folklore and Traditional Culture Vol. III. Seoul: The National Folk Museum of Korea.
  3. Leafloor L., 2015. Ancient Myths and Legends Served to Explain the Startling Phenomenon of Solar Eclipse. Ancient Origins. [internete]  Prieiga per internetą: <https://www.ancient-origins.net/news-general/ancient-myths-and-legends-served-explain-startling-phenomenon-solar-eclipse-002788> [žiūrėta 2021 m. lapkričio 4 d.].
  4. Lee J., n.d. Solar and Lunar Eclipse. Encyclopedia of Korean Folk Culture. [internete] Prieiga per internetą: <https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/5640> [žiūrėta 2021 m. lapkričio 4 d.].
1 vote