Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Čijou

Čijou

Senovės Kinijoje Čijou (蚩尤 Chiyou) buvo dziuli (九黎 Jiu Li) genties vadas. Kinų mitologijoje jis geriausiai žinomas kaip tironas, kuris kovojo prieš Geltonąjį imperatorių Trijų valdovų ir penkių imperatorių laikotarpiu. Hmongų tautai Čijou buvo pasipūtęs mitinis karalius. Jis turi ypač sudėtingą ir prieštaringą kilmę. Šiandien Čijou yra pagerbtas ir garbinamas kaip karo dievas bei kaip vienas iš trijų legendinių Kinijos įkūrėjų pradininkų.

Asmenybė

Pagal Songų dinastijos istorijos knygą Luši (路史 Lushi), Čijou pavardė buvo Dziang (姜 Jiang), be to jis buvo imperatoriaus Jandi (炎帝 Yandi) palikuonis.

Remiantis legenda, „Čijou turėjo bronzinę galvą su metaline kakta. Taip pat turėjo keturias akis bei šešias rankas, kiekvienoje turėjo po neapsakomai aštrų ginklą“ (Nasi 2015). Kai kuriuose šaltiniuose minima, kad Čijou turėjo tam tikrų savybių, susijusių su įvairiais mitologiniais galvijais: jo galva buvo kaip buliaus su dviem ragais, nors jo kūnas buvo kaip žmogaus.

Sakoma, jog jis buvo neįtikėtinai aršus, turėjo 81 brolį, tačiau skirtinguose šaltiniuose yra teigiama, jog brolių jis turėjo 71. Čijou su broliais buvo tokie blogi, kad valgė akmenis ir smėlį, taip pat išrado ir daugybę ginklų. Istoriniai šaltiniai teigė, jog skaičius 81 turėtų asocijuotis su 81 gentimis jo karalystėje. Taip pat istoriniai šaltiniai apibūdina jį kaip „žiaurų ir godų“ bei „tironišką“. Čijou žino žvaigždynus ir senovės burtus, kad iškviestų skirtingus atmosferos reiškinius. Pavyzdžiui, jis iškvietė rūką, kad jis apsuptų Geltonąjį imperatorių ir jo karius per Džuolu (Zhuolu) mūšį.

Gentis

Visuose šaltiniuose Čijou yra laikomas dziuli genties vadovu. Tačiau, jo tikslią etninę priklausomybę nustatyti yra gana sunku. Daugelyje šaltinių rašoma, jog jis priklausė daugeliui genčių, taip pat daugybei skirtingų tautų. Kai kurie vėlesnių dinastijų šaltiniai, pvz. knygoje „Guoju“ (国语 Guoyu) teigiama, jog Čijou Li gentis susijusi su senovės gentimi sanmiao (三苗 sanmiao). Senoviniame Džuolu mieste yra Čijou statula, kuri įamžina jį kaip tikrajį hmongų tautos protėvį.

Poveikis visuomenei

Čijou buvo pavadintas karo dievu todėl, kad Geltonasis imperatorius bei Raudonasis imperatorius nesugebėjo vieni jo įveikti. Apskritai, Čijou laimėjo devynis didelius karus ir 80 mažesnių susidūrimų. Dešimtajame ir galutiniame kare, abu imperatoriai sujungė savo jėgas ir kovojo prieš Čijou. Po to, kai Čijou pasigyrė jog yra neįveikiamas, deivė Niuva ant jo numetė akmeninę lentą nuo Tai kalno.

Mirtis

„Yra versijų, jog vykstant Džuolu mūšiui, Čijou liepė žiauriems mitiniams gyvūnams pulti Huangdi. Todėl pastarasis, norėdamas išgasdinti Čijou, liepė savo žmonėms pūsti ragus, kurių riaumojimas skambėjo lyg drakonų. Kita versija teigė, jog Čijou galėjo sumaišyti debesis ir rūką. Kovodamas su Huangdi, jis trim dienom sudarė tirštą rūką. Rūkui užklupus, Huangdi armija nežinojo į kurią pusę eiti. Tuomet Huangdi išrado kompasą ir su juo nuvedė armiją iš rūko. Tokiu būdu Huangdi nugalėjo Čijou ir jį nužudė. Kuomet Čijou buvo nužudytas, jo galva ir kūnas buvo supjaustyti ir palaidoti skirtingose vietose“ (Yang, An ir Turner 2008, p. 93).

Naudota literatūra

  1. Britannica.com, Chinese Mythology. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. gegužės 13 d.].
  2. Yang, L., An, D., Turner, J. A. 2008, Handbook of Chinese Mythology.  Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. gegužės 13 d.].
  3. Nasi, A. 2015, Nasiresearch.org, The Israelite ire Nation in China: Chiyou and the battle of Zhuolu. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018m. gegužės 13 d.].
0 votes