Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Dhjani budos

Dhjani budos

Dhjani Budos (skr. ध्यानिबुद्ध dhyānibuddha) arba Penki didžiosios Išminties Budos, Penki didieji Budos, Penki nugalėtojai – Vadžrajanos budizme svarbūs penki Budos, kurie simbolizuoja pirminio Budos (adi buda) penkis aukščiausios Išminties aspektus.

Tradiciniame budizme jie yra laikomi „pirmapradžiais“ Budomis, tai reiškia, jog jie niekada nebuvo įsikūnijime kaip Gautama. Egzistuoja penki dhjani budos pakylėtoje karalijoje, ir kiekvienas iš jų atstovauja priešnuodį tam tikram dvasios nuodui. Iškviesdami dhjani budos Esatį, gaunate pagalbą įveikti vieną iš dvasios nuodų. Penki Dhjani budos yra dangiškieji budos, su kuriais budistai susiduria meditacijos metu. Žodis Dhjani yra kilęs iš sanskrito žodžio dhjana, kuris reiškia meditaciją.

Dhjani budos nėra istorinės asmenybės, tačiau yra dieviškosios jėgos ir principų simboliai. Kiekviena Dhjani buda yra atsakinga už skirtingus nušvitimo aspektus ir yra minčių ir sielos gydytojai. Kiekvienas buda vadovauja vienai kosmoso krypčiai ir vienai iš kosmoso karalysčių vandeniui, orui, žemei arba ugniai. Dhjani budos dažniausiai yra vaizduojami mandaloje ir taip užima skirtingas pozicijas.

Du budos buvo paskirtos atstovauti išmintį ir užuojautą – Akšobhja ir Amitabha, kurios taip pat gali įkūnyti jėgą, aktyvumą arba grožio aspektą. Auksinės šviesos sutroje, akstesniajame mahajanos budizmo tekste, figūros yra pavadintos Dundubišvara and Ratnaketu, tačiau su laiku vardai pasikeitė ir jie tapo Amoghasidhis ir Ratnasambhava. Kai tuo tarpu centrinė figūra yra Vairočana. Kai šios budos yra vaizduojamos mandalose jie ne visada turi tą pačią spalvą ir gali būti ne toje mandalos pusėje kaip įprastai, dažnai Vairočana ir Akšobhja yra sukeičiamos vietomis.

Vairočana (Vairocana)

Vairočana buda viena iš pagrindinių figūrų Mahajanos budizme. Jis atlieka skirtingas roles skirtingose apeigose, taigi jis yra laikomas universaliu buda. Baltos spalvos centro krypties Dhjana buda, Vairočanos simbolis –  auksinis arba saulės ratas, bei elementas – kosmosas. Rigvedoje žodis „Vairočana“ yra sinonimis žodis briliantui arba nušviečiančiai saulei. Vairočana yra kildinamas iš pirmosios budos ir atstovauja kosminį elementą – samonę. Jis yra pirmasis realybės sferos išminčius, taip pat jis nuramina negatyvias emocijas.

Jis yra vaizduojamas sėdintis lotoso žiede, kurį iš abiejų pusių saugo liūtai.Liūtas yra suprantamas kaip karališka pabaisa, kai jis suriaumoja visi kiti nutyla. Jis pats yra vaizduojamas išgrynintos baltos spalvos, jo rankos pakeltos ties krūtine, jo nykščiai ir ir smiliai liečiasi. Tikima, kad meditavimas Vairočanai padeda nemokšiškimą, nežinią paversti į išmintį. Kai Vairočana buda pasuka dharmos ratą, visų vyrų ir moterų širdys, kurios yra paveiktos nežinojimo, sušvinta lyg saulė ir žmogus pasiekia didelę išmintį. Vairočana yra įsivaizduojamas kaip visu Dhjani budų suma ir jame susijungia visos budų savybės, todėl jo spalva ir yra balta, nes balta spalva yra įsivaizduojama kaip visų spalvų mišinys.

Akšobhja (Akshobhya)

Mėlynos spalvos rytų krypties buda, kuris representuoja sąmonę, nekintamumą ir ramybę. Akšobhjos  simbolis yra skeptras ir vajra – deimantų ir perkūnijos simbolis, elementas – vanduo, tai paaiškina budos spalvą, sezonas – žiema. Taip pat dažnai šios budos simboliu dažnai yra laikomas veidrodis, nes jis turi atspindį kaip vanduo ir dėl budos sugebėjimo žmogaus pyktį paversti į tyrą kaip veidrodžio atspindys išmintį. Su šia išmintimi mes galime matyti daiktus tokius kokie jie yra, su visais trūkumais. Akšobhja dažnai vaizduojamas sėdintis lotose žiede, ramybės būsenoje, viena ranka laikydamas ant kojos, kita – liesdamas žemę.

Ratnasambhava (Ratnasaṃbhava)

Ratnasambhva tai yra trečiasis pietų krypties buda, kurio pavadinimą išvertus reiškia – gimęs iš brangakmenio. Jo spalva yra auksinė arba geltona, simbolis – brangakmenis, yra siejamas su elementu – žeime, o sezonu – pavasariu. Ratnasabhvos mantros ir mandalos yra susikoncentravusios skleisti lygybę, Vajrajanos budizme Ratnasambhva yra asocijuojamas kaip simbolis kovojantis su godumu ir pasididžiavimu.

Ratnasambhvos lygybės išmintis  rodo, kad visi gyvenantys žemėje yra lygūs. Jis vaizduojamas sėdintis lotoso žiedo viduryje, lotoso žiedą prilaiko keturi auksiniai arkliai. Ratnasambhva laiko blizgantį brangakmenį – bodhičitą, kuris yra aukščiausios vertės brangakmenis budizme. Šis buda yra siejamas su davimu, turtingumu, gausa, grožiu ir išradingumu, bet dosnumu.

Amitabha (Amitābha)

Amitabha yra raudonos spalvos, vakarų krypties buda. Šio budos elementas yra ugnis, o simbolis – lotuso žiedas, sezonas – vasara. Amitabha yra vaizduojamas sėdintis lotoso žiede, abi rankas padėjes and kojų.Yra sakoma, kad jeigu budistas medituodamas nepamirš Amitabhos  tai jį gali išgelbėtį nuo jį slegiamų kančių, o jeigų ir miręs kartos jo vardą tai gali jam padėti prisikelti iš numirusiųjų. Amitabha žmogų išsilaisvina nuo savaudiškumo ir godumo jausmo.

Amoghasidhis (Amoghasiddhi)

Šiaurės krypties, žalios spalvos Dhjani buda. Jo elementas yra vėjas arba oras, simbolis – dviguba vadžra, o sezonas – ruduo.Jis yra siejamas su budistiniu kelio pasiekimu ir pavydo sunaikinimu, bei bebaimiškumą. Pasak legendos, budos pusbrolis Devadata itin pavydėjo jam ir nusprendė jį nužudyti pasiūsdamas pasiutusį dramblį, tačiau kai dramblys jį pasiekė buda panaudojo Abhajos mantrą ir dramblys tapo nuolankus.Taip buda tapo bebaimiškumo ir pavydo tvardymo simboliu.Taip pat kai kuriuose šaltiniuose gali būti vaizduojamas kaip energijos ir karmos valdovas. Jis yra vaizduojamas žalias, nes kaip ir gamta yra vaizduojamas pasiekęs visišką ramybę. Viena Amoghasidhio ranka yra padėta and kojos, kita pakelta krutinės lygyje.

Šaltiniai:

  1. Sangharakshita, B. 2004, „A Survey of Buddhism“ , 9 leidimas, Windhorse Publications, Londonas.
  2. Britanika enciklopedijos redaktoriai, 2012, Dhyani-Buddha, Britannica, prieiga per internetą : https://www.britannica.com/topic/Dhyani-Buddha  [žiūrėta 2017m. 04 mėnesio 10d.]
  3. Pinte, K. 2010, Vairocana/Mahāvairocana Oxford Bibliographiesprieiga per internetą : http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195393521/obo-9780195393521-0094.xml [žiūrėta 2017 m. 04 mėnesio 11d.]
  4. Zambala, R. 2013, Akshobhya – Buddha with Mirror-like Wisdom prieiga per internetą : http://redzambala.com/buddhism/buddha-aspects/akshobhya-buddha-with-mirror-like-wisdom.html [žiūrėta 2017m. 04 mėnesio 11d.]
  5. Zambala, R,. 2013, Ratnasambhava – Wisdom of Equality and Abundance prieiga per internetą : http://redzambala.com/buddhism/buddha-aspects/ratnasambhava-wisdom-of-equality-and-abundance.html [žiūrėta 2017m. 04 mėnesio 11d.]
1 vote