Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Kuisingas

Kuisingas

Kuisingas (kin. 魁星 Kuíxīng), kitaip dar vadinamas Didžiuoju meistru Kui arba Didžiuoju Kui žvaigždžių princu (大魁星君 Dà Kuí Xīng Jūn), kinų mitologijoje yra žinomas kaip egzaminų dievybė ir aukščiausiojo literatūros dievo Venčango (文昌 Wénchāng) padėjėjas. Kuisingo vardas tiesiogiai išvertus reiškia „pagrindinė žvaigdė“,  ir nuo seno buvo tapatinamas su „šaukštu“ Didžiųjų Grįžulo Ratų žvaigždyne.

Mitas

Pagal mitologiją Kuisingas kadaise buvo mirtingasis, be galo išmintingas, tačiau nepavydėtos išvaizdos. Sakoma, kad savo baigiamuosius imperatoriškuosius egzaminus Kuisingas išlaikė nepaprastai gerai, tačiau dėl negražios išvaizdos imperatorius atsisakė įteikti jam auksinės rožės (ang. Golden rose) apdovanojimą už puikius rezultatus. Dėl tokio įvykio, be galo sielvartaudamas, Kuisingas, vieni pasakoja, bandė nušokti nuo uolos, tačiau kiti šaltiniai teigia, jog jis nušoko į vandenyną ar upę iš valties. Tačiau, abejais atvejais, jį išgelbėjo jūrų drakonas arba vienakojis pabaisa, kuris nuvedė Kuisingą pas Venčangą, gyvenantį Didžiųjų Grįžulo Ratų žvaigždyne. Nuo to laiko jis kartu apsigyveno su literatūros dievu ir tapo jo padėjėju.

Kito kinų mitologijos veikėjo Džongkujaus (kin. 鍾馗 Zhōngkuí) istorija yra labai panaši – taip pat buvo labai išmintingas, bet dėl savo išvaizdos imperatorius už puikiai šlaikytus egzaminus jam neįteikė apdovanojimo. Taip pat kaip ir Kuisingas bandė įvykdyti savižudybę, tačiau šįkart atgimė ne kaip egzaminų dievybė, bet kaip galingas vaiduoklių ir demonų nukariautojas (Garofalo 2007).

Vaizdavimas

Dabar Kuisingas kinų mene yra vaizduojamas pasilenkęs kaip bėgikas, kairę koją išmetęs už nugaros, dažniausiai balansuodamas ant žuvies ar jūros vėžlio ao (鰲 ao) galvos. Senovės kinai tikėjo, kad visa žemė buvo palaikoma ant šio labai didelio jūros vėžlio. Tangų ir Songų dinastijų metu Kinijos imperatoriai savo rūmuose turėjo akmeninius laiptus ir kai kuriuose iš jų buvo išdrožinėti ao atvaizdai. Sėkmingiausiųjų kandidatų egzaminuose sąrašas būdavo pakabintas prieš ao laiptus, ir žmogus, kuris egzaminuose užimdavo pirmą vietą, turėjo garbę atsistoti ant ao „galvos“. Todėl ir dabar egzistuoja pasakymas „atsistoti vienišam ant ao galvos“ (獨佔鰲頭 dúzhàn’áotóu), kuris reiškia „pirmauti egzaminuose“ (Guru 2015, p. 123).

Kartais Kuisingas yra vaizduojamas ir sėdintis ant kokio kito gyvūno. Dešinėje rankoje laiko rašymo teptuką, kad galėtų pasižymėti pačius gabiausius bei protingiausius mokslininkus, kurių vardai yra surašyti ant popieriaus, priklausančio didžiajam imperatoriui Judi (于頔 Yúdí). Kairėje rankoje Kuisingas laiko oficialų antspaudą. Tačiau yra manančių, jog šis dievas laiko krepšelį, kad galėtų išmatuoti egzaminuojamų asmenų talentą. Taip pat iš jo galvos kyšo nedideli ragai, kurie reprezentuoja „sėkmę“. Šiame vaizdavime galima aptikti ir karpio motyvą, kuris kinų mitologijoje yra ištvermės simbolis, šokančio per drakono vartus, ir kuris galiausiai tampa pačiu drakonu.

Prieš imperinių egzaminų nutraukimą 1905 metais, beveik kiekvienas Kinijos mokslininkas suteikdavo Kuisingui garbingą vietą su jo atvaizdais ar pavadinimų lentelėmis savo namuose.

Naudota literatūra

  1. Allen, R. 2014, Kui-xing, Chinese Mythology The Gods and Spirits of the Middle Kingdom… Prieiga per internetą Čia [žiūrėta: 2018 vasario 13].
  2. Encyclopedia Britannica, 2014, Kuei Xing. Prieiga per internetą Čia [Žiūrėta: 2018 02 13].
  3. Garofalo, M. P. 2007, „Great Star of the Literary God“, Taijuquan Sword (Jian) and/or Broadsword (Dao) Symbolism, Myths, Legends, Lore. Prieiga per internetą Čia [Žiūrėta: 2018 02 13].
  4. Guru, S. 2015, A Brief History of the Immortals of Non-Hindu Civilizations: In association with Aryavart Sanatan Vahini ‘Dharmraj’, Notion Press, India.
  5. Hucker, C. O. 1985, A Dictionary of Official Titles in Imperial China /中国古代官名辞典, Stanford University Press, pp. 106 – 107.
  6. Theobald, U. 2010, „Chunqiu fanlu 春秋 繁 露“,  An Encyclopedia on Chinese History, Literature and Arts. Prieiga per internetą Čia [žiūrėta: 2018 02 22].
1 vote