Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Gangrim Dorjongas

Gangrim Dorjongas

Gangrim Dorjongas (강림도령 Ganglim doryeong), dažnai vadinamas Gangnimu, yra pomirtinio pasaulio pasiuntinys korėjiečių mitologijoje, kuris surenka sielas ir palydi jas į pomirtinį pasaulį (Sin 2014). Pomirtinio pasaulio karalius buvo itin sužavėtas Gangnimo įgūdžiais ir drąsa, todėl paskyrė jį aukščiausiuoju pomirtinio pasaulio pasiuntiniu. Dėl šios priežasties jis dar vadinamas Karaliumi Gangnimu (강림대왕Ganglim daewang) (TV Tropes 2012).

Pomirtinio pasaulio pasiuntinio mitas

Gangrim Dorjongas pirmą kartą pasirodo „Pomirtinio pasaulio pasiuntinio“ mite. Šis mitas yra užrašytas tik Džedžiu saloje, bet panašaus pobūdžio mitų galima rasti ir žemyninėje Korėjos dalyje. Seo Džinsoko verstuose „Korėjos mituose“ (2007) pasakojamas mitas prasideda, kai imperatorius Bomylas sužino, jog paskutiniai trys gyvi dar likę jo sūnūs galės išgyventi tik tuomet, jeigu jie gyventų žmonių pasaulyje pardavinėdami vario ar sidabro indus bei šilką ir patirdami visą paprastų žmonių vargą. Imperatorius taip pat buvo perspėtas, kad jeigu jie nueitų pas Guajangsengą (과양생 Gwayangsaeng), ištiktų bėda. Imperatorius paklausė patarimo ir išsiuntė savo sūnus į žmonių pasaulį.

Jiems bekeliaujant, prie vieno ežero jie sutiko minėtąją Guajangsengą. Ji pasiūlė broliams pernakvoti jos namuose, kur juos pavaišino labai stipriu vynu ir apsvaigusius juos nužudė, pasiėmė jų prekes, o kūnus sumetė į tvenkinį. Vieną dieną Guajangseng pastebėjo ant ežero išsiskleidusius tris nematytus žiedus, juos sudegino, o vietoj pelenų pamatė tris labai gražius karoliukus, kuriuos netyčia prarijo. Po kiek laiko ji pagimdė tris sūnus, kurie užaugo labai protingi. Kai išlaikę valstybės egzaminus geriausiais balais jie grįžo namo, Guajangseng surengė sūnums puotą, bet kitą dieną visi sūnūs jau buvo mirę.

Guajangseng niekaip negalėjo suprasti šio įvykio, todėl parašė gubernatoriui begalę laiškų, kad jis paaiškintų. Kadangi ir pats gubernatorius negalėjo šio įvykio paaiškinti, jis nusprendė išsiųsti kariuomenės vadą Gangnimą į pomirtinį pasaulį, kad šis parvestų iš ten Pomirtinio pasaulio karalių Jamą (염라 Yeomra). Gubernatoriaus prigrasintas ir žmonos padrąsintas, Gangnimas išėjo ieškoti pomirtinio pasaulio. Kelią rasti jam padėjo ugnies deivė ir namų sergėtoja Džiovang (조왕 Jowang) bei trys šventieji, kurie nusileido į žemę dėl Gangnimo pamaldumo. Kai Gangnimas galiausiai susitiko su Jama, tarė jam, jog suims valdovą, kas itin įsiutino pastarąjį. Nors ir buvo nepaprastai išsigandęs, Gangnimas metė į Jamą virvelę, kurią anksčiau gavo iš šventųjų, šaukdamas, jog visi yra lygūs ir visi turi paklusti žmonių pasaulio valdovui. Jamą sužavėjo Gangnimo drąsa, todėl jis pasižadėjo eiti kartu.

Kai jie nuėjo pas gubernatorių, Jama paliepė išsemti visą tvenkinio vandenį ir nuėjo prie jo kartu su Guajangseng. Tvenkinio dugne jie pamatė trijų brolių palaikus, o atkasę jos sūnų kapą vietoj jų kūnų rado tik baidykles. Jama paaiškino Guajangseng, jog „šių trijų brolių dvasios atgimė, kad tave išgąsdintų“ (Seo 2007). Karalius Jama leido broliams atgimti iš naujo ir išsiuntė juos į tėvynę, o Guajangseng už bausmę įspraudė į medinius rėmus. Jamai labai patiko Gangnimo drąsa ir gudrumas, tad pasiėmė jį į pomirtinį pasaulį, kur atėmė jo dvasią ir pavertė pomirtinio pasaulio pasiuntiniu (Seo 2007).

Naudota literatūra

  1. Sin, D. H. 2014, Sal-aissneun hangug sinhwa: heulin yeonghon-eul ssis-eojuneun olaedoen iyagi, Hankyoreh Publishing, Seoul.
  2. Seo, D. 2007, Korėjos mitai, Mintis, Vilnius.
  3. TV Tropes, 2012, Korean Mythology. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 29 d.].
0 votes