Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Hemosu

Hemosu

Hemosu (해모수 haemosu) – legendinis šiaurių bujo (부여 buyeo) tautų karalius, valdęs Korėjos šiaurinėje dalyje (Hanscom et al. 2013). „Hanių dinastijos istorijoje“ (kin. 前漢書 qian han shu) rašoma, kad 59 m. pr. m. e. Aukščiausiojo dievo  Šangdi (上帝 Shàngdì) sūnus įgavo žmogaus pavidalą, priėmė vardą Hemosu ir įkūrė šiaurinę, o vėliau ir rytinę Bujo karalystes (Pratt ir Rutt 2013). Hemosu taip pat buvo Džiumongo (주몽 Jumong), legendinio Gogurjo (고구려 Goguryeo) karalystės įkūrėjo tėvas (Brown ir Brown 2006).

Mitas

Apie šį mitinį personažą yra sukurtas „Hemosu mitas“, kuris pasakoja legendinio karaliaus gyvenimo istoriją. Korėjos liaudies literatūros enciklopedijoje rašoma: „Hemosu buvo Aukščiausiojo dievo sūnus, kuris leidosi į žemę valdyti žmonių pasaulio ant galvos užsidėjęs skrybėlę, pagamintą iš varnų plunksnų, ant liemens pasikabinęs drakonų šviesos kardą Jong Guang Gom (용광검 yeong gwang geom), atsisėdęs penkių drakonų tempiamoje  karietoje ir lydimas šimto vyrų, jojančių gulbėmis“ (The National Folk Museum of Korea 2014, p. 33). Regionas, į kurį nusileido Hemosu, tuo metu buvo valdomas valdovo Heburu (해부루 Haeburu).

Rytais Aukščiausiojo dievo sūnus spręsdavo valstybės reikalus, o vakarais pakildavo atgal į dangų.  Žmonės praminė jį Dangiškuoju karaliumi. Vieną dieną prie Ungšimu tvenkinio (웅심의 연못 Ungsimui-yeonmot) Hemosu sutiko tris vandens dievo Habeko (하백  habaek) dukteris, kurios išniro iš Abroko upės (압록강 Abrok-gang), tekėjusios šalia šiaurinės Hebeko tvirtovės dalies. Hemosu pavaišino Habeko dukteris svaigiaisiais gėrimais, tikėdamasis iš jų išsirinkti žmoną, ir nugirdęs merginas pagrobė vieną iš jų, vardu Juhua (유화 Yuhwa).

Išgirdęs apie tai, įsiutęs Habekas atskubėjo į krantą ir susikovė su Hemosu, norėdamas išsiaiškinti, ar Hemosu tikrai yra Aukščiausiojo Dievo sūnus.  Kovos metu Habekas pasivertė karpiu. Norėdamas jį sugauti, Hemosu virto ūdra. Kai Habekas pasivertė elniu, Hemosu pavirto laukiniu šunimi. Kai Habekas pasivertė fazanu, Hemosu pavirto į vanagą ir puolė vandens dievą. Galiausiai Habekas pripažino, kad Hemosu iš tiesų yra Aukščiausiojo Dievo sūnus ir davė jam leidimą vesti savo dukterį.  Bijodamas, kad Hemosu paliks Juhuą, Habekas nugirdė Hemosu ir sukėlė juodu su Juhua į odinį vežimą, kurį tada įkėlė į penkių drakonų tempiamą karietą, turėjusią nunešti porą į dangų. Tačiau Hemosu pabudo anksčiau nei karieta spėjo pakilti iš vandens ir, pasinaudodamas Juhua turėtu auksiniu plaukų segtuku, pabėgo iš spąstų. Jis paliko Juhuą ir pakilo į dangų vienas.

Įsiutęs, kad jo dukra atnešė šeimai negarbę, Habekas tempė Juhua lūpas  kol jos išsitempė į nepaprastą ilgį, ir paliko ją Ubalsu (우발수 Ubalsu) krante.  Juhua  tuomet pateko į žvejų tinklą ir buvo vieno iš žvejų ištraukta iš vandens ir pasiūlyta karaliui Gumua (금와 Geumwa). Dėl ištemptų lūpų Juhua negalėjo kalbėti, ir tik tada, kai jos lūpos buvo tris kartus apipjautos, ji atgavo šį gebėjimą. Karalius Gumua, sužinojęs, kad Juhua yra Hemosu žmona, nusprendė laikyti ją uždarytą rūmuose. Būdama ten dėl jos kūną apšvietusių saulės spindulių Juhua ėmė lauktis ir pagimdė Džiumongą. Šis užaugęs tapo Gogurjo karalystės įkūrėju (The National Folk Museum of Korea 2014).

Ryšys su kitais korėjietiškais mitais

Pasakojantis labai panašią į Hemosu mito istoriją, šiaurinės Korėjos mitologijai būdingas naratyvinės struktūros pasakojimas, kuris prasideda dangiškos dievybės ir vandens dievybės santuoka ir toliau pasakoja apie įkūrėjo gimimą ir karalystės įkūrimą. Taip pat Hemosu mito dievybių bruožai artimai siejasi su šamanų Mergelės Dangum (당금아가시 Danggeumagashi), dar žinomos kaip Senelė Samšin (삼신할머니 Samshinhalmeoni) mite pasirodančių dievybių bruožais (The National Folk Museum of Korea 2014).

Hemosu dabartiniais laikais

Dabartiniais laikais Hemosu personažą galima rasti 2006 sukurtame korėjietiškame televizijos seriale „Džiumongas“, kurtą pagal Džumongo ir Hemosu mituose pasakojamą istoriją. Iš  serialo siužeto buvo pašalinti tradicinės mitologijos elementai, todėl veikėjai yra žmogiškos, o ne dieviškos prigimties. Serialo siužetas pasakoja apie Džumongo kovą prieš Hanių dinastiją ir jo pasiekimus suvienijant tautą naujai įkurtoje Gogurjo karalystėje (Korea.net 2014).

Naudota literatūra

  1. Brown, J. ir Brown, J., 2006, China, Japan, Korea– Culture and Customs, BookSurge LLC, Šiaurinis Čarlstonas.
  2. The National Folk Museum of Korea, 2014, Encyclopedia of Korean Folk Literature: Encyclopedia of Korean Folklore and Traditional Culture Vol. III, The National Folk Museum of Korea, Seulas.
  3. Hanscom, C. P., Lew, W. K., Ryu, Y. Ir and Buswell R. E. Jr, 2013, Imperatives of Culture : Selected Essays on Korean History, Literature, and Society from the Japanese Colonial Era, University of Hawaii Press, Honolulu.
  4. net, 2014, Jumong: founder of Goguryeo Kingdom is man of legend, history. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 26 d.].
  5. Pratt, K. ir Rutt, R., 2013, Korea: A Historical and Cultural Dictionary, Routledge, Niujorkas.

 

0 votes