Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Udzumė

Udzumė

Udzumė (jap. 天宇受売命/天鈿女命, Ame-no-Uzume-no-mikoto) – aušros ir linksmybių deivė Japonijos šintoizmo religijoje, dievo Sarutahiko Okamio (jap. 猿田毘古大神, 猿田彦大神, Sarutahiko Ōkami) žmona. Ame no Udzumė yra žinoma  ir kaip dainų, šokių ir scenos menų dievybė. Yra manoma, kad Udzumė yra kaguros, šintoizmo teatrinio šokio, pradininkė. (Frédéric 2002, p. 28). Udzumė iki šių dienų yra garbinama kaip šintoizmo dievybė, kuri pasižymi dora širdimi, sąmojingumu bei drąsa. Mitologiniai šaltiniai teigia, jog Udzumė yra pirmoji miko (jap. 巫女, miko).

Udzumės šokis

Pirmą kartą Udzumė buvo paminėta „Dangaus olos“ mite (jap. 天岩戸 Ama no iwato), kuris buvo aprašytas „Senovės reikalų užrašuose“ (jap. 古事記, Kojiki) ir „Japonijos kronikose“ (jap. 日本書紀, Nihon Shoki). Tai yra vienas iš populiariausių Japonijos mitų. Jame pasakojama, jog saulės ir visatos deivė Amaterasu (jap. 天照, Amaterasu), dėl savo brolio piktinančių veiksmų, užsidarė oloje. Dėl tokio jos poelgio pasaulis paskendo aklinoje tamsoje. Visi maldavo ją išlysti iš olos, kad ši vėl užpildytų pasaulį savo šviesa. Galiausiai susirinko aštuoni šimtai dievybių, kurios siekė sukurti planą, padėsiantį išvilioti Amaterasu atgal į išorinį pasaulį. Į jų planą įėjo ir audringas šokis, kurį prie įėjimo į urvą turėjo atlikti deivė Udzumė. Udzumė pradėjusi šokti, įsijautė, garsiai sutrypė, nuleido savo apsiaustą ir pademonstravo krūtinę (Russell Coulter, Turner 2000, p. 40).  Pasigirdęs triukšmingas juokas ir šauksmai sukėlė Amaterasu susidomėjimą. Ji niekaip negalėjo suprasti, kaip urvo išorėje gali vykti linksmybės, kai visas pasaulis yra paskendęs tamsoje. Nugalėta smalsumo, Amaterasu nusprendė praverti olos duris. Tuo netruko pasinaudoti kartu su Udzume buvusios dievybės – „Dangiškasis Mažojo Stogo Dievas“ (jap. 天児屋命, 天児屋根命, Ama no Koyane no Mikoto) ir „Dovanas Nešantis Dievas“ (jap. 天太玉命, Futodama no Mikoto), kurie ir išviliojo saulės ir visatos deivę į išorę (General Incorporated Association Takachiho Tourist Association).

Udzumės šokis tapo žinomas kaip kagura (jap. 神楽, kagura, liet. „dievų pramoga“) – pantomiminis šokis, kuris yra tradiciškai atliekamas šintoizmo festivalių metu. Vėliau šie šokiai buvo atliekami Sarume no Kimi (jap. 猿女の君, Sarume no Kimi) klano moterų.

Dieviškasis nusileidimas

Vėlesnėse istorijose pasakojama, jog Amaterasu palikuonis turėjo išvykti iš dangaus karalystės tam, kad sukurtų dieviškąją valdžią žemėje. Ši užduotis buvo patikėta Amaterasu anūkui Ninigi no Mikoto (jap. 瓊瓊杵尊, NiniginoMikoto)­. Prie jo prisijungė ir kitos dievybės, tarp kurių buvo ir Udzumė (General Incorporated Association Takachiho Tourist Association). Nors šis mitas labiau siejasi su Ninigi, Udzumė jame atliko svarbų antraplanį vaidmenį. Jos veiksmai buvo svarbūs dėl to, kad padėjo išspręsti padėtį be išeities. „Japonijos kronikose“ rašoma, jog Ame no Udzumė kryžkelėje kalbėjosi su Sarutahiko, norėdama sužinoti, kas jis toks ir kodėl jis stovi kryžkelėje, kuria tuoj žengs dieviškasis palikuonis. Iš 800 000 dievybių, nė viena negalėjo prakalbinti Sarutahiko. Todėl Ninigis kreipėsi į Udzumę, sakydamas, kad ji nors ir būdama gležna, turi gebėjimų susitvarkyti su bet kuria dievybe. Paskatinta didelės ir grėsmingos dievybės gražių žodžių, ji gavo visą reikiamą informaciją. Sarutahiko pasisiūlė palydėti Ninigį ir jo palydą į žemę ir visi kartu pasiekė savo tikslą. (General Incorporated Association Takachiho Tourist Association).

Udzumė ir Sarutahiko

Pasak Takačiho (jap. 高千穂, Takachiho) legendos, dangaus dievybės Udzumės ir žemės dievybės Sarutahiko susitikimas buvo išskirtinis įvykis. Gavę Ninigio palaiminimą ir pasiekusios žemę, dievybės susituokė. Norėdami paskubomis pasistatyti namus, šie susirinko visą apylinkėse pasitaikiusią medieną. Taip susikūrė Sarume no Kimi klanas.

Naudota literatūra

  1. Coulter, R., C., Turner, P., 2000. Encyclopedia of Ancient Deities. Books.google.lt. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2019 balandžio 21 d.].
  2. Frédéric, L., 2002. Japan Encyclopedia. Books.google.lt. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta: 2019  balandžio 18 d.].
  3. General Incorporated Association Takachiho Tourist Association. Local Legend: Meeting and Marriage of Sarutahiko no Mikoto and Ame no Uzume no Mikoto (A kami deity of the heavens marries a kami deity of the earth)Takachiho-kanko.info. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2019 balandžio 18 d.].
  4. Miller, L., Copeland, R., 2018. Diva Nation. University of California Press, p. 34.

Redagavo Andrius Bimbiras

0 votes