Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Čijou

Čijou

Senovės Kinijoje Čijou (kin. 蚩尤, Chiyou) buvo Dziuli (kin. 九黎 Jiu Li) genties vadas. Jis geriau žinomas kaip tironas, kuris kovojo prieš Geltonąjį imperatorių. Jo kilmė yra prieštaringa ir nevienareikšmiška. Šiais laikas Čijou yra garbinamas kaip karo dievas ir yra laikomas vienu iš trijų legendinių Kinijos įkūrėjų.

Čijou vaizdinys

Songų dinastijos laikotarpio istorijos knygoje Luši (kin. 路史, Lushi) yra teigiama, jog Čijou buvo imperatoriaus Jandi (kin. 炎帝, Yandi) palikuonis, kurio pavardė buvo Dziang (kin. 姜, Jiang).

Pasak legendos, „Čijou galva buvusi bronzinė, o kakta – metalinė. Taip pat, jis turėjęs ne tik keturias akis, bet ir šešias rankas. Kiekvienoje rankoje jis laikydavęs po neapsakomai aštrų ginklą“ (Nasi 2015). Kai kuriuose mitologiniuose šaltiniuose yra minima, jog Čijou buvęs neįtikėtinai aršus, jis turėjęs buliaus galvą su ragais, o jo kūnas buvęs panašus į žmogaus.

Vieni šaltiniai teigia, jog Čijou turėjo 81 brolį, kiti sako, kad brolių buvo 71. Manoma, kad skaičius 81 galėjo būti susijęs su 81 gentimi gyvenusia Čijou karalystėje. Čijou kartu su savo broliais valgė smėlį ir akmenis, išrado daugybę ginklų bei išsiskyrė iš kitų savo žiarumu ir godumu. Čijou gerai išmanė senovės burtus, pažinojo  žvaigždynus, galėjo sukelti pavojingus atmosferos reiškinius. Pavyzdžiui, jis sugebėjo sukelti rūką, kuris apsupo Geltonąjį imperatorių ir jo karius Džuolu mūšio metu (kin. 涿鹿之战, Zhuolu).

Gentinė priklausomybė

Visi šaltiniai vienareikšmiškai laiko Čijou Dziuli genties vadu. Vis dėlto, jo tikslią etninę priklausomybę nustatyti yra gana sunku. Manoma, kad jis galėjo priklausyti ne tik daugeliui genčių, bet ir daugeliui skirtingų tautų. Pavyzdžiui, knygoje „Guoju“ (kin. 国语, Guoyu) yra teigiama, kad Čijou gentis buvo susijusi su senovės Sanmiao (kin. 三苗, Sanmiao). Kita vertus, senajame Džuolu mieste stovi Čijou statula, kurioje jis yra įamžintas kaip hmongų tautos protėvis.

Mirtis

Čijou buvo suteiktas karo dievo vardas dėl to, jog Geltonasis bei Raudonasis imperatoriai niekaip nesugebėjo jo įveikti. Iš viso Čijou laimėjo 9 karus bei 80 kitų smulkesnių susidūrimų. Vis dėlto, paskutiniame 10-jame kare abu imperatoriai sutarė sujungti savo pajėgas ir drauge nugalėti Čijou, kuris gyrėsi, jog yra neįveikiamas. Tada deivė Niuva nuo Tai kalno nusprendė ant jo numesti akmeninę lentą.

Egzistuoja ir kita Čijou mirties versija, kurioje teigiama, kad „Čijou galėjo sumaišyti debesis ir rūką. Kovodamas su Geltonuoju imperatoriumi, jis trim dienom sudarė tirštą rūką. Rūkui užklupus, Geltonojo imperatoriaus kariauna nežinojo į kurią pusę eiti. Tuomet Geltonasis imperatorius išrado kompasą, su kurio pagalba jis sugebėjo išvesti armiją iš rūko. Tokiu būdu Geltonasis imperatorius nugalėjo Čijou ir jį vėliau nužudė. Jo galva ir kūnas buvo supjaustyti ir palaidoti skirtingose vietose“ (Yang, An ir Turner 2008, p. 93).

Naudota literatūra

  1. Britannica.com. Chinese Mythology. Britannica.com. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. gegužės 13 d.].
  2. Nasi, A., 2015. The Israelite ire Nation in China: Chiyou and the battle of Zhuolu. Nasiresearch.org. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. gegužės 13 d.].
  3. Yang, L., An, D., Turner, J., A., 2008. Handbook of Chinese Mythology. United States of America: Oxford University Press.

Redagavo Andrius Bimbiras

0 votes