Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Didziangas

Didziangas

Didziangas (kin. 帝江 dìjiānɡ) – tai mitologinė būtybė iš Kinijos folkloro, vaizduojama kaip šventasis paukštis, gyvenęs vakarinėje Tian Šanio kalnų dalyje (天山 Tiān Shān, liet. „Dangaus kalnai“). Naudojant kitą romanizaciją šį paukštį taip pat galima rasti vadinamą Tičiango vardu (Cryptidz.wikia.com, n.d.).

Mitologinės būtybės išvaizdos ypatybės

Piešiniuose šis šventasis paukštis vaizduojamas kaip išsipūtęs geltonos spalvos darinys, primenantis maišą. Kaip savo knygoje rašo J. Kė, „<…> jis galėjo raudonuoti ir tada būdavo panašus į raudoną ugninį rutulį; jis turėjo šešias kojas ir keturis sparnus, bet neturėjo nei ausų, nei akių, nei burnos, nei snapo; jis suprato dainas ir šokius; jį vadino Di-dziangu“ (Kė 1998, p. 36).

Autoriaus nurodomos ypatybės, tokios kaip: dvi poros sparnų, trys poros kojų ir akivaizdžiai pastebimos galvos nebuvimas, rodytų, kad ši mitologinė būtybė galėtų būti tarsi padidinta vabzdžio versija (A book of creatures.com n.d.). Kokio dydžio tiksliai galėjo būti Didziangas, niekur nėra nurodoma, tačiau apytikriai šis paukštis galėtų būti vidutinės ar šiek tiek didesnės kiaulės dydžio (Myth-lord.tumblr.com 2016).

Didziango sukūrimo istorija

Dieviškasis paukštis Didziangas yra laikomas vienu iš Hunduno (混沌 Hùndùn), dar kitaip žinomo Chaoso vardu, tvarinių. Pats Hundunas, kaip teigiama, buvo pasaulio valdovo Huangdi (黃帝 Huángdì) neišmintingasis sūnus ir sukūrė šiuos padarus turėdamas blogų ketinimų.

Didziangas, kaip ir visi judrūs paukščiai, nori žaisti ir šokti su kitomis būtybėmis, tačiau jo pavojingai chaotiška aura bei keista išvaizda dažnai sukelia masinį sąmyšį, tokiu būdu vėliau iššaukdama visišką chaosą. Jei kuri nors iš kitų Hunduno tvartinių-būtybių per ilgai žiūri į Didziangą arba praleidžia per daug laiko šalia šio paukščio, jie praranda sveiką protą, dėl to Didziangas retai randa gerą žaidimų partnerį ir dėl šios priežasties tampa liūdnu ir kartais netgi pavojingu padaru. Keliuose šaltiniuose šis dieviškasis paukštis atsitiktinai pasirodo mūšiuose, o visa kova tampa chaotiška, nes priešai puola priešus, o komandos draugai kartais ima atakuoti ir savo draugus (Myth-lord.tumblr.com 2016).

Kalnų ir jūrų knygoje (山海經 Shānhǎi Jīng) nurodoma, kad šis šventasis paukštis gyveno Tian Šanio kalnų dalyje, tačiau kituose šaltiniuose minima, kad šią mitologinę būtybę galima sutikti ir kitose Kinijos vietovėse, išsiskiriančiu savo spalvingu kraštovaizdžiu (Cryptidz.wikia.com, n.d.).

Naudota literatūra

  1. A book of creatures.com, n.d., Dijiang. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 26 d.].
  2. Cryptidz.wikia.com, n.d., Dijiang. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 26 d.].
  3. Kė, J. 1998, Senovės Kinijos mitai, 2-oji laida. Vilniaus mintis, Vilnius.
  4. Myth-lord.tumblr.com, 2016, „Dijiang“, Mythika. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 26 d.].
0 votes