Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Hundunas

Hundunas

Hundunas (混沌 Hùndùn) – iki galo neišaiškinta mitinė būtybė Kinijos mitologijoje. Hundunas, dar kitaip vadinamas Chaosu, yra vienas svarbiausių komponentų senovės mitologijoje ir pasaulio sukūrime. Senovės įrašai apie Hunduną dažnai skiriasi ar net prieštarauja vienas kitam. Kas rodo, jog mitai galėjo atsirasti iš skirtingų naratyvinių tradicijų. Dėl to, beveik neįmanoma rasti nuoseklios Hunduno charakteristikos. Pažymima, jog nėra aišku, ar jis buvo geras, ar blogas (Yang 2005, p. 146).

Atsiradimo mitas

Kaip ir daugelyje kosmogoniškų mitų ar sukūrimo pasakojimų, viskas prasideda nuo nieko. Iš pradžių egzistuoja nesuvokiama, neapčiuopiama, beformė, tamsi visuma, kurioje nėra skirtumo tarp žemės ir dangaus, vyrauja chaosas. Džuangdzi (莊子 Zhuāngzi) knygoje pasakojama apie Hunduną, kaip apie gerą dievą, remiantis filosofo Džuang Džou (莊周 Zhuāng Zhōu) daoistiniu požiūriu. Kaip teigiama mite, Hundunas buvo centrinio regiono dievas. Jis turėjo šešias kojas, keturis sparnus, bet neturėjo veido. Du dievai, pietų ir šiaurės – Hu (Hu) ir Šu (Shu), norėdami atsidėkoti už suteiktą malonę, per septynias dienas iškala Hundunui septynias skyles veide (dvi akys, dvi ausys, dvi šnervės ir burna), tačiau septintąją dieną Hundunas miršta. Mite dievai Šu ir Hu simbolizuoja dirbtinę tvarką (laiką ir kryptį), kai tuo tarpu Hundunas simbolizuoja pirmapradį chaosą. Istorijoje dirbtinė tvarka yra sugriaunama natūralios ir harmoniškos visumos. Iš to vėliau atsiranda kiti dievai, kurie sukuria pasaulyje visa, kas yra gyva.

Hundunas taip pat yra įvardijamas ir kitaip. Senovės kinų pasakojime „Dzuočuan“ (左傳 Zuǒ chuán) teigiama, jog Hundunas buvo pasaulio valdovo Huangdi (黃帝 Huángdì) neišmintingasis sūnus. Manoma, kad jis galėjo būti vienas iš “Keturių blogųjų” (四凶 Sixiong), kuris vėliau buvo ištremtas išmintingo karaliaus Šuno (舜 Shùn) už žiaurų elgesį ir teisingumo nepaisymą (Yang 2005, p.147).

Dievai Hu ir Šu mite asocijuojasi su šviesa. Vyravęs chaosas išnyko atsiradus šviesai ir įsivyravus tvarkai. Hundunui mirus, iš jo atsirado kiaušinis, kuris reiškė žemę. Iš to kiaušinio gimė Pangu (盘古 Pángǔ), kuris sukūrė dangų ir žemę, o vėliau jam mirus, kiekviena jo kūno dalis virto į skirtingas žemės dalis, kalnus, upes, medžius. Teigiama, kad Fusi (伏羲 Fúxī) ir Niuva (女媧 Nǚwā) gimė iš Pangu ir Hunduno (Schipper 2011, p.121).

Hundunas kinų mitologijoje laikomas visa ko pradžia. Kiekviena civilizacija turi savo pasakojimą apie pasaulio sukūrimą, tačiau visose galima rasti panašumų. Mite apie Hunduną, pasaulis buvo kuriamas septynias dienas, taip pat kaip krikščionybėje. Kinų mitologijoje, pasaulį pertvarkė dvi dievybės, krikščionybėje – viena. Komparatyvinėje mitologijoje palyginimų dar galima rasti Suomijos ir Estijos mitologijoje. Pasak jų, vandens paukštis, kuris susukęs lizdą ant kūrėjo (Väinämöinen) kelio, kurį supa vien vanduo, pameta kiaušinį ir jis įkritęs į vandenį virsta kalnais, upėmis, sausuma ir taip atsiranda pasaulis (O. Honko 2013).

Vaizdavimas

Hunduno atvaizdas gali būti palyginamas su chaotišku visatos apibūdinimu Huainandzi (淮南子 Huáinánzǐ) filosofinės klasikos veikale: “dangus dar neturi formos” (skyrius Tianwen Xun); “dangus ir žemė dar nėra padalinti,” “in ir jang dar neatsiskyrė,” “keturi metų laikai dar nebuvo suskirstyti,” “dešimt tūkstančių dalykų dar nebuvo sukurta” (skyrius Chuzhen Xun);” ir “kai dangus ir žemė dar nėra sukurti” (skyrius Jingshen Xun). Žodžiai “dar nėra” Huainandzi rodo, kad kosmosas turi būti tvarkingai sukurtas, ir tokie veiksmažodžiai kaip “padalintas”, “atskirtas”, “suskirstytas”, “sukurtas” nusako veiksmą, kuris sukurs pasaulį (Schipper 2011, p.121).

Kadangi iki šiol nėra žinoma Hunduno tikroji charakteristika, remiantis keliais mitų variantais galima vis tiek teigti, kad kinų mitologijoje chaosas užima pagrindinę vietą pradžios kūrimo istorijoje.

 

Naudota literatūra

Honko, O., 2013. Creation, cosmography, and cosmology. Encyclopedia Britannica [internete]. Rasta <http://www.britannica.com/topic/Finno-Ugric-religion> [žiūrėta 2015 m. balandžio mėn 30 d.]

Hubin, 2011. China’s Creations and Origin Myths. Cross – cultural Explorations in Oral and Written Traditions. Religion in Chinese society, vol. 1. Leiden: Koninklijke Brill NV.

Lihui, Y., Deming, A., Turner, J. A., 2005. Handbook of Chinese mythology. ABC – Clio, Inc.

3 votes