Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Žušou

Žušou

Žušou (kin.: 蓐收, Rù shōu) kinų mitologijoje yra metalo dvasia, gyvenanti Vakaruose ir globojanti rudenį.

Sakoma, jog Žušou pirmasis vardas buvo Gai, jis yra legendinis rudens ir aukso valdovas, dar taip pat laikomas kankinimų dievu, bausmių vykdytojų. Sunku pasakyti, kokius giminystės ryšius turi legendinis valdovas Šaohao (kin. 少昊, Shǎo hào) su šiuo jo pavaldiniu, mat yra trys interpretacijos: jis yra Šaohao sūnus, kurie kartu valdė Vakarus įsikūrę Čangliu kalno viršūnėje (kin. 长留之山, Zhǎngliú zhīshān) (Allen ir Phillips 2012); Žušou galėjo būti ir vienas iš valdovo brolių (Yang, An ir Turner 2005); kiniškuose straipsniuose galima rasti ir nuomonių, jog jis buvo ne vienas iš brolių, bet dėdžių. Visgi dažniausiai manoma ir labiau tikėtina, jog šiuos mitinius dievus siejo tėvo ir sūnaus ryšiai.

Išvaizda

Kalnų ir jūrų knygoje, Užjūrio vakarų ilgumos skyriuje, užsimena apie vakaruose esančia būtybę, kuri joja ant dviejų drakonų, o iš kairės ausies kyšo gyvatė. Knygoje, kuri iliustruoja visas mitines būtybes aprašytas Kalnų ir jūrų knygoje, Žušou vaizduojamas sėdintis ant dviejų drakonų, turintis tigro nagus ant rankų ir kojų, tačiau veidas, nors kituose šaltiniuose aprašomas kaip žmogaus, tačiau iliustracijoje veik pusiau tigro. Taip pat yra pasakojimų, jog jo plaukai balti kaip ir jo kailis, tačiau iliustracijoje jo plaukai tamsūs. Tai gali reikšti, jog vėlesniais laikais išpopuliarėjus vaizduoti ir perpiešti įvairias dievybes, Žušou buvo tarsi patobulintas, pagražintas, o galima rasti ir labiau sužmogintą, raumeningą būtybę. Rankose laikomas kirvis simbolizuoja jo valdymo galią padedant valdovui Šaohao užtikrinti tvarką vakarų regione palei Kunluno kalnyną (kin. 崑崙, Kūnlún) iki tekančio smėlio ploto (kin. 流沙, Liúshā) (Ulrich Theobald 2012).

Dievybės veikla

Metalo dievas yra ne tik atsakingas už dangaus bausmes, bet ir gamtos reiškinius, tokius kaip dangaus kūno judėjimai. Su jo galia saulė pateka rytuose ir nusileidžia vakaruose (Kim Jong-jin 2018). Dėl saulėlydžių kontroliavimo, jis dar yra žinomas Hongvango (kin. 红光, Hóng guāng) vardu, kuris reiškia „raudonąjį spindulį“. Taip pat yra manoma, jog Žušou senovės legendose yra minimas Sičiu (kin. 司秋, Sī qiū) vardu.

Huainanzi Astronomijos skyriuje (kin. 淮南子, Huáinán zi) yra pasakojama, kad Žušou yra atsakingas už rudens derlių, todėl prieš Wanghe bokštą (kin. 望河, Wàng hé) yra „Žušou namų“ arka. Tai paaiškina Sijue šventykloje (kin. 西岳庙, Xī yuèmiào) atsiradusias dvi arkas, kurios liudija tėvo ir sūnaus, kaip dviejų monarchų ir ministrų valdymą.

Guo karalystės monarcho sapnas

Yra pasakojama, jog Guo kunigaikštis viešėdamas protėvių šventykloje susapnavo dievišką sapną. Jis regėjo save su žmogaus veidu, tačiau jo rankos buvo tarsi tigro letenos su aštriais nagais, vienoje rankoje laikė didelį kirvį ir stovėjo vakarinio namo kampe. Tai išvydęs išsigando ir norėjo pabėgti, tačiau sapne dvasia perspėjo to nedaryti, mat dangaus imperatorius įsakė Jin karalystei užpulti jo kraštą. Nusilenkęs Guo pabudo ir pakvietė Ši Siao (kin. 史嚣, Shǐ xiāo) į sapną. Ši Siao, taip pat perspėjo, jog dangaus dievai turi galia bausti, o jam pasirodė patsai mirties dievas. Guo monarchas pamanęs, jog šis jam linki tik blogo, nepatikėjo jo žodžiais ir įkalino, o žmonėms liepė ji pasveikinti už jo tokį sprendimą ir gerą sapną. Po šešių metų Jin valstybė sunaikino Guo valstybę (360 Wiki).

Kaip bausmių dievas Žušou pasirodė monarcho sapne, perspėdamas apie jam dievų paskirtą bausmę, per karalysčių mūšį.

Naudota litaratūra

1. Allan, T., ir Phillips, Ch., 2012. „The Cowherd and the Girl Weaver“ in Ancient China s Myths and Beliefs. New York: The Rosen Publishing Group, Inc.
2. Yang, L., An, D. ir Turner A., J., 2005. Dieties, Themes and Concepts in Handbook in Chinese Mythology. New York: Oxford University Press.
3. Anonymous. (2008). Shan Hai Jing. Project Gutenberg.
4. Ulrich Theobald (2012). Rushou. Interneto prieiga: http://www.chinaknowledge.de/History/Myth/personsrushou.html
5. Kim Jong-jin (2018). Interneto prieiga: http://www.qilishuo.com/m/view.php?aid=27
6. 360 Wiki. Interneto prieiga: https://baike.so.com/doc/6006529-6219514.html

0 votes