Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Gangrim Dorjongas

Gangrim Dorjongas

Gangrim Dorjongu (kor. 강림도령, Ganglim Doryeong) arba Gangnimu korėjiečių mitologijoje yra vadinamas pomirtinio pasaulio pasiuntinys, kuris pasitinka ir palydi sielas. (Sin 2014). Savo drąsa Gangnimas sužavėjo pomirtinio pasaulio karalių, kuris jį nusprendė paskirti aukščiausiuoju pasiuntiniu. Dėl šios priežasties jis dar yra dažnai vadinamas karaliumi Gangnimu (kor. 강림대왕, Ganglim daewang) (TV Tropes 2012).

Pomirtinio pasaulio pasiuntinio mitas

Gangrim Dorjongo vardas pirmą kartą buvo paminėtas „Pomirtinio pasaulio pasiuntinio“ mite. Nors šis mitas  pirmą kartą buvo užrašytas Džedžiu saloje, tačiau panašių pasakojimų galima rasti ir žemyninėje Korėjos dalyje.

Seo Džinsoko verstuose „Korėjos mituose“ (2007) pasakojama, kad imperatorius Bomylas sužino kraupią žinią – jo trys sūnūs liks gyvi tik tokiu atveju, jei jie gyvens žmonių pasaulyje pardavinėdami vario ar sidabro indus bei šilką, patirdami paprastų mirtigųjų vargą. Bomylas taip pat buvo perspėtas, kad jeigu šis nueitų pas Guajangsengą (kor. 과양생, Gwayangsaeng), jo sūnus ištiktų bėda. Imperatorius paklausęs patarimo išsiuntė savo sūnus į žmonių pasaulį.

Kelionės metu prie vieno ežero imperatoriaus sūnūs sutiko minėtąją Guajangsengą. Ši pasiūlė broliams pernakvoti jos namuose. Nugirdžiusi juos labai stipriu vynu, ji nužudė imperatoriaus sūnus, pasisavino jų turėtą turtą, o kūnus sumetė į šalia buvusį ežerą. Vieną dieną Guajangseng ežere pastebėjo tris nematyto grožio žiedus, kuriuos ji ėmė ir sudegino. Pelenų krūvelėje ji pastebėjo tris nuostabius karoliukus, kuriuos ji ėmė ir netyčia prarijo. Po kurio laiko Guajangseng pagimdė tris sūnus, kurie užaugo, tapo labai protingi ir gavo geriausius įvertinimus iš valstybinių egzaminų. Guajangseng sūnums sugrįžus namo, ši surengė jiems puotą, tačiau šie kitą dieną jau buvo mirę.

Guajangseng niekaip nepavyko suprasti kodėl taip atsitiko, todėl ši ėmė rašyti laiškus gubernatoriui prašydama jo paaiškinimo. Pats gubernatorius negalėjo paaiškinti šio įvykio, todėl nusprendė pasiųsti kariuomenės vadą Gangnimą į pomirtinį pasaulį, kad šis parvestų jo valdovą karalių Jamą (kor. 염라, Yeomra) pasiaiškinti. Įbaugintas gubernatoriaus, tačiau padrąsintas žmonos Gangnimas iškeliavo ieškoti pomirtinio pasaulio valdovo. Surasti kelią jam padėjo ugnies deivė ir namų sergėtoja Džiovang (kor. 조왕, Jowang) bei trys šventieji, kurie nusileido į žemę dėl Gangnimo pamaldumo. Susitikęs su Jama Gangnimas pareiškė, kad šis ketina jį suimti, o tai savo ruožtu įsiutino pomirtinio pasaulio valdovą. Nors ir būdamas nepaprastai išsigandęs, Gangnimas metė virvelę į Jamos pusę, šaukdamas, jog visi yra lygūs ir visi turi paklusti žemiškojo pasaulio valdovui. Jama buvo sužavėtas Gangnimo drąsa, todėl pažadėjo keliauti kartu su juo į žemiškąjį pasaulį.

Jiems kartu sugrįžus pas gubernatorių, Jama įsakė išsemti visą ežero vandenį. Kai tai buvo padaryta, Jama su Guajangseng nukeliavo prie jo ir ten aptiko trijų brolių palaikus. Vėliau atkasę jos sūnų kapą, vietoje kūnų surado tik baidykles. Jama paaiškino Guajangseng, jog „šių trijų brolių dvasios atgimė tam, kad tave išgąsdintų“ (Seo 2007). Karalius Jama leido broliams atgimti, o Guajangseng už bausmę įspraudė į medinius rėmus. Jamai labai patiko Gangnimo drąsa ir gudrumas, tad šis pasiėmė jį į pomirtinį pasaulį, kur atėmę jo sielą, pavertė jį savo pasiuntiniu (Seo 2007).

Naudota literatūra

  1. Sin, D., H., 2014. Sal-aissneun hangug sinhwa: heulin yeonghon-eul ssis-eojuneun olaedoen iyagi. Seoul: Hankyoreh Publishing.
  2. Seo, D., 2007. Korėjos mitai. Vilnius: Mintis.
  3. TV Tropes, 2012. Korean Mythology. Tvtropes.org. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 29 d.].

Redagavo Andrius Bimbiras

0 votes