Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Pricesė Bari

Pricesė Bari

Princesė Bari (바리공주 Bari-gongju), dar žinoma kaip „Išmestoji princesė“, yra vienas svarbiausių ir populiariausių Korėjos šamanistinių mitų, kuriame pasakojama apie pirmąją mudang, arba šamanę. Princesė Bari vaizduojama kaip galinga dievybė, kuri padeda mirusiųjų dvasioms keliauti į pomirtinį gyvenimą. Mitinė giesmė, giedama laidotuvių metu arba per mirties metines, kai šamanas Princesę Bari pasikviečia kaip pagalbininkę, tradicinio gut ritualo metu, kad ši padėtų dvasiai pomirtinėje kelionėje. Korėjoje yra užrašyta daugiau nei 40 šio teksto versijų.

Siužetas
Mitas pasakoja, kad gyvenęs karalius, kuris turėjo 15 metų sūnų. Sūnui būnant vieninteliu įpėdiniu visoje karalystėje, karalius kreipėsi į šamanus su klausimu, kada sūnui vesti. Šamanai išpranašavo, kad karaliaus sūnui vedus kitais metais, gims 7 dukterys ir nei vieno sūnaus, bet jeigu jis vestų dar kitais metais, gimsią trys princai.

„Jie išmetė ryžių ir perlų ant nefrito stalelio:
Pirmasis ženklas pranašavo šamanų likimą,
Antrasis ženklas pranašavo karaliaus rūmų ateitį,
Tik trečiasis ženklas pranašavo karaliaus ir karalienės likimą.
-Man labai apmaudu pranešti, bet negaliu ir meluoti:
Kiti metai – nepalankūs vedyboms.
Jeigu jis ves kitais metais, gims tik septynios princesės.
O dar po metų – vedyboms laikas palankus.
Tuomet vedus, gims tik trys princai.“ (Seo 2007, p. 151)

Bet karalius nepaklausė šamanų patarimo ir iškėlė vestuves dar tais metais, tuoj po to sūnus paveldėjo karaliaus sostą. Po metų, kaip buvo ir išpranašauta, gimė pirmoji duktė. Dar po metų – antroji, ir taip kas metai karalienė vis susilaukdavo po dukrą, kurią karalius vis liepdavo prabangiai auginti. Bet gimus septintajai, karalius ją liepė paaukoti Vakarų jūros dievui ir ištrėmė kūdikį iš rūmų. Bet ji buvo išgelbėta labdarystės senelių Biri, kurie augino princesę kaip savo dukterį.

Kartą karalius ir karalienė susirgo, šamanai jiems pranašavo, kad jie mirsią tą pačią dieną ir, kad vienintelis vaistas yra Samšino kalne augančios gėlės ir aukščiausios dvasios pašventintas vanduo. Karalius liepė šešioms princesėms eiti ieškoti stebuklingų vaistų, bet visos rado būdų kaip atsisakyti. Šamanai vėl metė burtus, kurie sakė surasti septintąją dukterį. Išsiuntė karalius savo vasalus ieškoti mergaitė ir rado ją labdarystės Bari senelių namuose. Mergaitė sužinojusi apie tėvų ligą, pati sutiko keliauti ieškoti vaistų. Princesė Bari persirengė vyru ir iškeliavo. Ji keliavo po pomirtinį pasaulį, burtais išgelbėjo pragare kenčiančius. Galiausiai sutiko Aukščiausią dvasią Mudžiangsungą (Mujangseung), kuris princesei liepė tarnauti jam, jeigu ši norinti gauti tėvams vaistus. Po devynerių metų Mudžiangsungas pasipiršo Bari, ir princesė sutiko, kad tik galėtų išgelbėti savo tėvus. Pagimdžiusi septynis sūnus, nebenorėdami skirtis, kartu iškeliavo į gyvųjų pasaulį – Bari su Mudžiangsungu ir vaikais. Atkeliavusi į rūmus ji pamato jau mirusius tėvus, bet įlašinus į tėvų burnas stebuklingo vandens, šie prisikėlė iš mirusių.

Karalius atsidėkodamas už šį princesės žygdarbį suteikė Bari šventą titulą. Jos septynis sūnus paskyrė tarnauti kaip septynias žvaigždes (Chilseong), Mudžiangsungas paskirtas pomirtinio pasaulio karaliaus sargybiniu (Siwanggunung), o pati princesė Bari tapo apsėdančia dievybe (nomju), kurią garbino šamanai (Myung-sub 2014, p. 24).

Reikšmė
Mitas pasakoja apie pirmąją šamanę, tik gimusios tėvų paliktos princesės narsą ir pasiryžimą išgelbėti sergančius tėvus, ir kelionę į pomirtinį pasaulį. Toks sugebėjimas, keliauti tarp dviejų pasaulių, kurios metu patirtų sunkumų ir pavojų dėka princesė Bari įveikia savo žmogiškąją prigimtį, suteikia jai šamanės titulą ir yra unikalios šamanizmo istorijos pradžia.

Šiame mite juntama ne tik budizmo, bet ir konfucionizmo įtaka bei senoji Korėjos etika, pabrėžianti atsidavimą tėvams. Mite galima aiškiai įžvelgti – pagarbos vyresniesiems idėją, kai Bari aukojasi tėvų labui bei Konfucianizmo įtakos ženklų: pabrėžiama motiniška moters prigimtis, žmonos atsidavimas vieninteliam vyrui. Bet, šaminizmas čia aiškiai piešia ir kitokios, Konfucianizmui svetimos – stiprios, įveikiančios sunkumus į vyrus orientuotame pasaulyje, savarankiškos moters vaizdą (The National Folk Museum of Korea 2013, p. 143).

Naudota literatūra ir šaltiniai:

del Río, A. J. D. Princess Bari (Bari Gongju): From being the abandoned to being a heroin. Straipsnis internete <http://www.uba.ar/ceca/newsletters/abril_11/nl-nota1-english.php> [žiūrėta 2015 05 11]

The National Folk Museum of Korea., 2014, Encyclopedia of Korean Folk Literature: Encyclopedia of Korean Folklore and Traditional Culture Volume III. [e-knyga] The National Folk Museum of Korea. Rasta Google Books : [žiurėta 2015 04 27]

Seo, J., 2007. Korėjos Mitai. Vilnius: Mintis.

The National Folk Museum of Korea, 2013. Encyclopedia of Korean Folk Beliefs (Divinities and Sacred Entities). [pdf] The National Folk Museum of Korea. Rasta: <http://www.nfm.go.kr/_Upload/BALGANBOOK/4202/03.pdf> [žiūrėta 2015 04 27]

The 9th Seoul Performing Arts Festival, 2009. Straipsnis internete: <http://www.spaf.or.kr/english/program/prgm_view.php?art_no=59> [žiūrėta 2015 05 11]

3 votes