Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Trys senelės Jongdung sūnūs

Trys senelės Jongdung sūnūs

Trys senelės Jongdung sūnūs – Goulna (kor. 고을나, Goeulna), Bulna (kor. 부을나, Bueulna) ir Rjangulna (kor. 량을나, Ryangeulna) – trijų Džedžiu (kor. 제주, Jeju) salos klanų pusdieviai, gerai žinomi šioje saloje. Jie – senelės Jongdung (kor. 영등할망, Yeongdeung-halmang), Džedžiu salos vėjo ir jūros deivės, sūnūs (Wozniak, 2011). Sakoma, jog Senelė Jongdung iš viso turėjo „penkis šimtus vaikų, bet tik Goulna, Bulna ir Rjangulna pasižymėjo savo veikla“ (Byung, 2009).

Atsiradimo versijos

Pirmąją pateikia Samsongo (kor. 삼성, Samseong) mitologija (kilusi iš Tamna karalystės Džedžiu saloje). Sakoma, jog trys broliai iškilo iš žemės ir tapo pirmaisiais Džedžiu salos gyventojais. Atsiradę jie gyveno saloje ir užsiėmė medžiokle, o drabužius pasidarydavo iš sumedžiotų žvėrių kailio. Vieną dieną jie salos rytinėje pakrantėje pastebėjo skrynią, kurioje buvo pasiuntinys, dėvintis violetinį apdarą su raudonu diržu, ir akmeninė dėžutė. Dėžutėje lindėjo trys mėlynais drabužiais apsirengusios merginos, veršiukas, kumeliukas ir penki grūdai: miežio, ryžio, sojos pupelės, italinės šerytės ir soros. Šie penki grūdai Korėjos liaudies kultūroje simbolizuoja žemdirbystę. Pasiuntinys paskelbė, jog visa tai buvo atsiųsta iš gretimos karalystės (manoma Japonijos) su pasiūlymu sudaryti sąjungą. Trys broliai vedė tris merginas ir įsikūrė skirtingose salos vietose – taip atsirado miestai. Šiais laikais trys pirmieji miestai varžosi tarpusavyje – kiekvienas jų teigia, jog jų pusdievis gimė pirmasis (La Shure, 2010).

Antrąja versiją pateikia Samsonghjolo (kor. 삼성혈, Samseong-hyeol) mitologija, kuri kildina sūnus iš trijų ertmių, esančių Džedžiu saloje. Legenda pasakoja, jog trys sūnūs buvo dievai, o jų gyvenimo būdas buvo toks, kokį vaizduoja ir Samsongo mitologija – maitinosi sumedžiotais gyvūnais ir iš jų kailių siuvosi drabužius. Vieną dieną jie aptiko jūroje plūduriuojančią medinę dėžę, uždarytą ir užantspauduotą violetinės spalvos moliu. Broliams atidarius dėžę, iš jos iššoko pasiuntinys, vilkintis violetiniais drabužiais ir apsijuosęs raudonu diržu. Jis teigė, jog dėžę į vandenį paleido Bjokrango karalystės karalius su įsakymu, jog senelės Jongdung sūnūs vestų jo dukras ir salos rytinėje pusėje įkurtų naujas valstybes. Tai pasakęs pasiuntinys, atsisėdęs ant debesies, išskrido. Dėžėje dar buvo akmeninė dėžutė, iš kurios, ją atidarius, išlipo trys mėlynais apdarais apsivilkusios Bjokrango karaliaus dukterys, veršiukas ir ponis. Taip pat toje dėžutėje buvo penki grūdai. Sūnūs vedė merginas ir įkūrė Tamno karalystę su trimis miestais (Life in Asia, 2000).

Naudota literatūra:

  1. Byung, M. M. 2009. Grandmother Seolmundae. Prieiga per internetą: <https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/5362>. [žiūrėta 2021 m. lapkričio 6 d.]
  2. La Shure, C. 2010. Samseong, Samseonghyeol myth. Version 1: Samseong myth. Prieiga per internetą: <https://www.bookofthrees.com/samseong-myth/>. [žiūrėta 2021 m. lapkričio 6 d.]
  3. Life in Asia. Samseonghyeol. Prieiga per internetą: <https://web.archive.org/web/20150910000351/http://www.lifeinkorea.com/travel2/199>. [žiūrėta 2021 m. lapkričio 6 d.]
  4. Wozniak, E. 2011. THE TOP 11 DEITIES IN KOREAN MYTHOLOGY. Prieiga per internetą: <https://glitternight.com/2011/03/24/the-top-11-deities-in-korean-mythology/ >. [žiūrėta 2021 m. lapkričio 6 d.]
0 votes