Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Abura Akago

Abura Akago

Abura Akago (jap. 油赤子, Abura Akago) vardu yra vadinama viena iš japonų mitologijos antgamtinių būtybių – jokajus (jap. 妖怪, Yōkai). Šios būtybės vardas yra sudarytas iš dviejų žodžių – aliejus (jap. 油, Abura) ir kūdikis (jap. 赤子, Akago). Šis vardas atspindi ne tik jokajaus gebėjimą transformuotis į kūdikį, bet ir jo atliekamą funkciją – lempų aliejaus vogimą. Ši būtybė yra priskiriama ugnies kamuolio jokajų klasei (jap. 火の玉, Hinotama). Pasakojimas apie Abura Akago buvo užrašytas Edo laikotarpiu (jap. 江戸時代, Edo Jidai) (1603-1868 m.). Tuo metu aliejus turėjo aukštą kainą ir buvo naudojamas ne tik maisto ruošimo procese, bet ir siekiant apšviesti patalpas (Foster 2009, p. 69).

Pirmasis Abura Akago paminėjimas

Šią būtybę pirmą kartą pristatė ir aprašė XVIII a. gyvenęs japonų folkloristas, poetas, dailininkas ir mokslininkas Torijama Sekienas (jap. 鳥山 石燕, Toriyama Sekien). Šis žmogus yra geriausiai žinomas dėl savo keturių dalių bestiarijos, pavadintos „Iliustruotasis šimto demonų nakties paradas” (jap. 画図百鬼夜行, Gazu Hyakki Yag) vardu. Šiame darbe autorius, remdamasis tuometine literatūra bei žmonių pasakojimais, ne tik aprašė, bet ir pavaizdavo įvairius japonų mitologijos jokajus. Šioje bestiarijoje buvo aprašytos tokios antgamtinės būtybės kaip Oni, Nuė, Kedžioro, Kašia ir kt.

Kilmė

T. Sekieno darbe šalia Abura Akago iliustracijos esantis komentaras apibūdino šios būtybės išvaizdą bei kilmę:

„Aštuntajame Ocu mieste, Omio žemėje, egzistuoja skraidantis ugnies kamuolys. Vietiniai pasakoja, jog senais laikais Šigos kaime gyveno žmogus, kuris kiekvieną naktį eidavo į Ocu sankryžas ir vogdavo aliejų iš Kšitigarbhos (jap. 地蔵, Jizō) statulų, bet šiam žmogui mirus, jo siela virto ugnimi <…>“ (Yokai Wikia 2017).

Abura Akago kilmės vieta yra laikoma dabartinė Šigos prefektūra (jap. 滋賀県, Shiga-ken), kuri iki Japonijos administracinio teritorijos suskirstymo į prefektūras buvo vadinama Omio žeme (jap. 近江国, Ōmi no kuni). Nors šis pasakojimas yra labiausiai paplitęs Šigos prefektūroje, tačiau panašių istorijų apie aliejų vagančius jokajus galima sutikti ir kitose vietose. Manoma, kad šie pasakojimai galėjo atsirasti realių istorijų apie aliejaus vagis pasekoje. Visas šias istorijas sieja bendri motyvai: jos dažniausiai pasakoja apie vagis, kurie po mirties tampa jokajais gyvųjų pasaulyje vietoje to, kad keliautų į pomirtinį pasaulį (Meyer 2015). Abura Akago yra išskirtinis ne tiek savo kilmės legenda, kiek savo kilmės vieta ir atvaizdavimu T. Sekieno bestiarijoje. Tyrinėtojai mano, jog Abura Akago istorija buvo sukurta paties T. Sekieno. Jis tiesiog ėmė ir sujungė keletą skirtingų, jau anksčiau egzistavusių ir kitose Edo laikotarpio knygose užrašytų, pasakojimų apie aliejų vagiančią ugnį (jap. 油盗みの火, Abura Nusumi no Hi).

Elgesys ir išvaizda

T. Sekienas teigė, kad Abura Akago gali būti sutiktas tankiai žmonių apgyvendintose teritorijose, kuriose yra nesunku gauti lempų aliejaus. Jis dažnai gali būti pastebėtas kaip ugnies kamuolys, sklandantis nakties danguje tol, kol randa tinkamus namus, kuriuose galėtų išgerti lempų aliejų. Patekęs į savo pasirinktą vietą, ugnies kamuolys pavirsta į kūdikį, kuris išlaižo lempų bei tradicinių popierinių žibintų aliejų. Baigęs puotauti Abura Akago vėl pavirsta į ugnies kamuolį ir iškeliauja namo (Yokai Wikia 2017).

Aliejaus tematika japonų mitologijoje

Aliejaus tematika yra dažnai sutinkama Japonijos mitologijoje bei folklore. Brangių resursų švaistymas šalies visuomenės narių tarpe buvo laikomas nepriimtino elgesio forma, todėl pasakojimų, kuriuose šnekama apie aliejų pavogusius žmones ar gyvūnus, pasitaikydavo itin dažnai (Meyer 2015). Panašūs pasakojimo motyvai gali būti sutikti ir kituose pasakojimuose apie jokajus tokius kaip Bakeneko, Rokurokubiai, Ubagabiai, Abura Sumaši bei daugeliu kitų.

Naudota literatūra

  1. Foster, M., D., 2009. Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of Yokai. California: University of California Press.
  2. Meyer, M., 2015. A-Yokai-A-Day: Abura akago. MatthewMeyer.net. [internete] 2015 spalio 6. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 15].
  3. Yokai Wikia, 2017. Abura-Akago. Yokai.fandom.com. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 16].

Redagavo Andrius Bimbiras

1 vote