Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Kašia

Kašia

Kašia (火車 kasha) – japonų mitologinė būtybė, kuri pažodžiui išvertus reiškia “degantis vežimas”. Ši būtybė priklauso jokajų (妖怪 yōkai) rūšiai. Kai kurie japonai tiki, kad visą gyvenimą buvus nedoru žmogumi, bėdos nesibaigia po mirties. Jie tiki, kad laidotuvių metu, kunigui ir artimiesiems nešant karstą, atsivers dangus ir iš jo pasirodys mitinė būtybė Kašia, kuri nusitemps palaikus su savimi į pragarą arba dar blogiau – juos suės (Hung 2014).

Išvaizda

Nors pavadinimas užsimena tik apie degantį vežimą, ši būtybė iš tiesų turi degančios katės išvaizdą ir priklauso jokajų rūšiai, bakeneko (化け猫) tipui. Dažniausiai ji yra žmogaus dydžio arba net didesnė, moka vaikščioti ant dviejų kojų. Pasirodo prasivėrus dangui, lydint audrai, liepsnoms, griaustiniui ir žaibams. Gasdina žmones šokinėdama ant namų stogų (Davisson 2013).

Katė ir degantis vežimas

Pavadinime kalbama apie degantį vežimą, tačiau šios būtybės nenaudoja jokios transporto priemonės. Manoma, kad šį jokajų pirmas pavaizdavo dailininkas Torijama Sekienas (鳥山 石燕Toriyama Sekien) savo darbe “Iliustruotasis šimto demonų nakties paradas” (画図百鬼夜行, Gazu Hyakki Yagyō), 1776 m. Jis šią mitinę būtybę pavaizdavo kaip liepsnojančią, ant dviejų kojų stovinčią, truputį primenančią žmogų katę. Manoma, kad, kaip ir daugumą savo iliustracijų, Torijama Sekienas sukūrė pasiremdamas savo vaizduote. Pirmuose savo leidiniuose jis nepalikdavo jokių prierašų, kodėl viena ar kita mitinė būtybė yra vaizduojama būtent taip, todėl iki šiol nėra žinoma, kodėl buvo pasirinkta būtent katė, o degantis vežimas išnyko (Davisson 2012).

Kilmė

Kašios kilo iš paprastų naminių kačių. Katėms augant, taip pat auga ir jų uodegos, kuriose manoma, slypi magiškos galios, kurios priklauso nuo katės uodegos ilgumo. Kai kurios katės, kurios turi trumpesnes uodegas tampa bakeneko, o stipresnės, su ilgesnėm uodegom – nekomatomis (猫また nekomata). Japonijoje katės visuomet buvo laikomos magiškų galių turinčiais gyvūnais, todėl žmonės bijojo, kuomet mirus žmogui pasirodydavo katė, taip pat kai kur buvo paplitusi tradicija nupjauti katėms uodegas, kad šios neįgytų magiškų galių. (Meyer 2013)

Žmogaus ir Kašos santykiai

Kašia yra jokajus, priklausantis bakeneko tipui, kuris reiškia, kad šios būtybės gali keisti formą. Dažniausiai kašia tarp žmonių maskuojasi naminės, benamės ar laukinės katės pavidalu. Tačiau savo “tikrąjį veidą” parodo per laidotuvių ceremoniją. Manoma, kad kašia yra iš pragaro pasiųsta tarnaitė, kurios užduotis yra surinkti nedorų žmonių palaikus ir atgabenti į pragarą. Tačiau šios katės palaikus renka ir saviems tikslams – “katiniškiems” žaidimams arba maistui.

Tikima, kad pasirodžius šiai mitinei būtybei išsigelbėjimo nėra. Tačiau yra būdų kaip apsisaugoti nuo šios pabaisos, kuomet ji pasirodo. Kai kurie protingi dvasininkai surengia dvi laidotuves – pirmas netikras, o antras tikras. Pirmoje ceremonijoje karstas pripildomas akmenimis, ir kuomet Kašia pasirodo, pamačiusi, kad karste nėra palaikų – dingsta. Antrosios laidotuvės surengiamos nedelsiant po to, taip sumažinant Kašos pasirodymo riziką. Taip pat esama ir kitų apsisaugojimo būdų, tokių kaip: galvos skutimo peiliuko padėjimas ant karsto, gąsdinimas įvairiais garsais ir instrumentais, taip pat giedamos maldos, viena iš jų būdavo giedama Mijadzakio mieste, kuri skambėdavo taip: “nebūk suvalgytas Baku (獏), nebūk suvalgytas Kašios” (バクには食わせん, 火車には食わせん baku ni wa kuwasen, kasha ni wa kuwasen). (Meyer 2014)

Literatūra

  1. Davisson, Z. 2012. Kasha – The Corpse-Eating Cat Demon. Prieiga per internetą: https://hyakumonogatari.com/2012/05/09/kasha-the-corpse-eating-cat-demon/ [žiūrėta 2017 m. vasario 20 d.].
  2. Hung, L. 2014. Kasha the Corpse-Eating Cat and Friends: Meet the Creepy Kitties of Japan. Prieiga per internetą: http://www.catster.com/lifestyle/kasha-corpse-eating-cat-nekomata-ghost-cat [žiūrėta 2017 m. vasario 20 d.].
  3. Meyer, M. 2013. Kasha. Prieiga per internetą: http://yokai.com/kasha/ [žiūrėta 2017 m. vasario 20 d.].
  4. Meyer, M. 2013. A-Yokai-A-Day: Kasha. Prieiga per internetą: http://matthewmeyer.net/blog/2013/10/15/a-yokai-a-day-kasha/ [žiūrėta 2017 m. vasario 20 d.].
1 vote