Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Tomoe Godzen

Tomoe Godzen

Tomoe Godzen (巴 御前 Tomoe Gozen, 1157-1247) – XII a. asmenybė, viena garsiausių Japonijos moterų karių (女武芸者 Onna-bugeisha) pasižymėjusiu išskirtine drąsa, grožiu bei kariniais sugebėjimais. XII a. kartu su Kiso Jošinaka dalyvavo Genpei karuose (源平合戦 Genpei kassen), buvo įamžinta kūrinyje – Heike Epas (平家物語 Heike Monogatari) ir iki šių laikų Japonijos teatre matomas personažas.

Kilmė ir ankstyvasis gyvenimas

Tomoe Godzen gimė 1157 m., Tomoe tėvas buvo žymus karys Nakahara Kaneto, motina Kiso Jošinakos žindyvė, kurios vardas šaltiniuose neminimas. Šeima turėjo aukštą socialinį statusą, aukštą išsilavinimą. Tomoe, tuometiniame Kiso kalnų regione augo su dviem broliais – Imai kanehira ir Higuchi Kanemitsu bei su motinos prižiūrimu Kiso Jošinaka. Spėjama, kad Tomoe Godzen nuo vaikystės buvo mokoma karo meno kaip būsima samurajaus žmona, kas paaiškina jos išsilavinimą bei karinius sugebėjimus. Japonijoje samurajų žmonos nuo vaikystės būdavo mokomos atlikti joms skirtas namų ruošos užduotis, mokėjo rašyti  bei skaityti, ruošdavosi valdyti namų erdvę bei mokydavosi kovos meno. Minima kad karių žmonos būdavo įgudusios naudotis bent keliais ginklais. Tomoe sugebėjimai karo ir kovos mene yra ypač reti, to meto Japonijoje moterys karės buvo itin retas reiškinys, tikslūs faktai apie Tomoe Gozen vaikystę nėra žinomi, visas aprašytas gyvenimas yra susietas su Kiso Jošinaka, jos būsimu ponu ir meilužiu.

Santykiai su Kiso Jošinaka

Tomoe Godzen gyvenimo laikotarpis, kuris yra aprašytas bei dažniausiai nagrinėjamas, yra jos istorija siejama su laikotarpiu, kai ši buvo kartu su Kiso Yošinaka kurio tikrasis vardas buvo Minamoto Jošinaka. Kiso buvo Minamoto samurajų klano narys. Kiso Jošinaka užaugo teritorijoje buvusioje centrinėje Japonijoje esančiuose Kiso kalnuose. Šis geriausiai žinomas kaip karvedys, vienas iš Genpės karo dalyvių, vedusių armijas prieš Tairą klaną, kitą varžovą dėl įtakos imperatoriui. Kiso iš Japonijos imperatoriaus gavo titulą – Asahi Šiogūnas (旭 将軍Asahi Shogun).

Tomoe Godzen buvo žinoma kaip Kiso Jošinakos sugulovė. Toks titulas buvo visiškai įprastas žinant, Kiso Hošinakos žindyvė buvo Tomoe motina, kas tuometinėje Japonijoje buvo dažnas reiškinys skirtas žindyvės šeimos socialinei padėčiai pakelti. Tomoe Godzen ypač pasižymėjo tuo, kad Genpės karuose kariavo išvien su savo ponu ir meilužiu.  Teigiama, kad Tomoe Godzen buvo viena artimiausių Jošinakos žmonių, kartu jodavo į mūšius iki pat Kiso mirties Avadzu mūšyje vykusiame tos dienos Omi provincijoje. Mūšiuose vadovavo kariams kaip kiso pirmasis kapitonas.

Tomoe Godzen asmeninio gyvenimo detalės yra nežinomos, tačiau šios gyvenimas su Kiso Jošinaka ir dabar yra nagrinėjamas, bei prisimenamas Japonijos mene. Nors Tomoe buvo Kiso sugulovė, kartais minima, kaip viena jo žmonų.

Genpės karas ir Kiso Jošinakos mirtis

Genpės karas buvo karas tarp Taira ir Minamoto klanų, pasibaigęs Minamoto klano pergale ir samurajų luomo iškilimu. Kiso Jošinaka, buvo vienas iš dviejų pagrindinių Minamoto klano karvedžių Kiso Jošinakos ir šio pusbrolio Minamoto Jošicunės. Tomoe kartu su Jošinaka joja į karus prieš Tairos klaną ir pasižymi kaip neįtikėtina karė ir graži moteris kas yra aprašoma Heikės epe – Tomoe turėjo itin šviesią odą ir ilgus plaukus. Jos veidas buvo gražus. Jos įgūdžiai su lanku buvo tiesiog neįtikėtini, ji buvo karė kuri viena galėjo atsilaikyti prieš tūkstantį, kurios įgūdžiai su kardu prilygo dievams ir demonams. Ji palauždavo laukinius arklius kurių nepalauždavo kiti ir su tuo pačiu arkliu visu greičiu joti per grubiausius šlaitus ar nuokalnes. Į kovą ši jodavo su žvilgančiais šarvais ir didžiu lanku bei ilgu kardu rankoje, vadovaudama armijoms karių. Ji buvo žinoma kaip niekas kitas, pergalės kare jos tokios didžios, kad niekas neprilygo jai. (Heikės Epas – 平家物語 Heike Monogatari).

Tomoe turint itin didelius karo nuopelnus išskiriama:

  • 1881 metų Birželio mėnesį Jokotagavaros mūšyje Tomoe kaip trofėjus surenka septynių nukautų priešų kavalerijos karių galvas.
  • 1183 metų Gegužės mėnesį Tonamijamos mūšyje tūkstantinei Kiso Jošinakos kavalerijai ir triumfuoja pergalėje.
  • 1184 metų Sausio mėnesį Učidė no Hamos mūšyje 300 Kiso karių veda į mūšį prieš šešiatūkstantinę Tairos klano kavaleriją ir lieka viena iš penkių Minamoto klano karių išgyvenusių mūšį be galimybės pergalei.

1184 metais Minamoto klanas įgauna neginčijamą pranašumą prieš Tairos klaną ir atsiduria galios pozicijoje. Tai metas kai klanas tampa galingiausia to meto Japonijos jėga su didžiausia įtaka imperatoriui, tad faktiškai ruošiasi valdyti visą Japoniją. Vienas iš pagrindinių kandidatų į Minamoto klano vadovo poziciją, dėl itin didelių pasiekimų ir kompetencijos tampa Kiso Jošinaka. Į Minamoto klano vadžias atsisėda pagrindinis Jošinakos oponentas, jo pusbrolis Minamoto Jorimoto kuris ir tampa Minamoto klano vadu. Jošinaka nepatenkintas Genpės karą nuveda į pabaigą užpuldamas Kioto miestą ir pagrobdamas imperatorių Go-Širakava. Tačiau šis planas atsiskirti nuo Minamoto klano ir šiauriau Kioto įkurti savą valdžią nepavyksta nesulaukus pagalbos iš Minamoto Jukie. Kiso Jošinakos ir Tomoe Gozen istorija Genpės kare baigiasi kai šie bėgdami iš Kioto, Avadzu mūšyje akis į akį stoja su besivejančia pusbrolio Minamoto Jošicunės armija.

Kiso Jošinaka Avadzu mūšį pralaimi. Pagal Heikės epą Avadzu mūšio metu, iš Jošinakos armijos likus paskutiniams penkiems kariams Kiso Jošinaka įsako Tomoe Godzen bėgti iš mūšio ir išsigelbėti. Tomoe nenoriai sutinka su Jošinakos komanda. Prieš pabėgant iš mūšio ši atperka savo negarbę ir pademonstruoja ištikimybę savo valdovui. Tomoe joja į trisdešimties Tairos karių būrį ir galvą nukerta galia pagarsėjusiam Onodai Hačiro. Tomoe Godzen Sėkmingai pabėga iš Avadzu mūšio, kuriame miršta jos meilė Kiso Jošinaka.

Tolimesnis gyvenimas ir mirtis

Tomoe Godzen gyvenimas mirus Kiso Jošinakai yra diskutuotinas ir skirstomas į tris pagrindines versijas.

  • Tomoe Godzen dar per Kioto mūšį yra pagrobiama Minamoto Jorimoto pavaldinio Vados Jošimorio. Vėliau tampa šio meiluže ir jam mirus pagimdo Jošimoriui sūnų – Saburo Jošihidė.
  • Tomoe Godzen Po mūšio pavagia Kiso Jošinakos nukirstą galvą kad niekas šios neišniekintų ir su Jošinakos galva rankose brenda gilyn į jūrą, nuskęsti.
  • Po Avadzu mūšio Tomoe Godzen pasitraukia į budistų vienuolyną kur tampa budistų vienuole ir miršta sulaukusi devyniasdešimt vienerių.

Labiausiai pripažįstamas Tomoe Godznen gyvenimo po Kiso Jošinakos mirties variantas yra šios tapimas budistų vienuole, daugumą kitų galimų tolimesnio gyvenimo ir mirties variantų priskiriant grožinėms legendoms.

Tomoe Godzen mene

Pirmasis Tomoe Godzen pasirodymas mano kūriniuose yra Heikės Epe, kurį būtų galima  prilyginti Japonijos Iliadai. Šis epas yra vienas pagrindinių šaltinių iš kurio atkuriamas Tomoe Godzen gyvenimas, dėl šios priežasties Tomoe istorija yra itin kontraversiška. Heikės epe ryškiausias Tomoe pasirodymas yra ketvirtame skyriuje „Kiso mirtis“(eng. the Death of Lord Kiso), šis skyrius iki šių laikų yra vienas labiausiai nagrinėjamų epo dalių.

Tomoe Godzen iki šių laikų kaip moteris herojė pasirodo Japonijos teatre. Vienas pirmųjų pasirodymų buvo 15-o amžiaus No teatre kur pasakojama istorija apie prie Kiso Jošinakos kapo besivaidenančią nepatenkintą Tomoe Godzen dvasią ir budistų vienuolį kuris bando jai padėti. Kitas žymesnis Tomoe Gozen pasirodymas teatre yra No teatro pasirodymo „Shibaraku“ parodijoje „Onna Shibaraku“ kuriame Tomoe Gozen tampa komiška veikėja, čia perdėtu aktoriaus moteriškumu pašiepiamos istorijos kuriuose moteris nugalėjo daugybės priešų ir buvo didi karė.

Tomoe Gozen vaidmuo iki šių dienų pasirodo Japonijos mene aktualus ir rodo tai kad moteris gali būti stipri ir daug pasiekti. Tomoe vaidmenys būna patys įvairiausi – nuo liūdnų vaidinimų iki komedijų, pradedant No teatru baigiant animė ar mangoje. Tomoe Gozen pasirodymai mene iki šiandienos Japonijos Tomoe Godzen vardą įtvirtino kaip moters karės bei moters nepriklausomybės bei pasiekimų simbolis.

Tomoe Godzen pėdsakai šiandieną

Šios dienos Japonijoje Tomoe Godzen yra istorinė figūra neatsiejamai susieta su Kiso Jošinaka. Gičiudži šventykloje esančioje Japonijos Šigos perfektūroje yra Kiso Jošinakos kapas prie kurio yra akmuo su Tomoe Godzen vardu. Svarbu paminėti, kad Kioto Amžių festivalis (時代祭 Jidai Matsuri) eisenoje Tomoe joja kartu su kitomis žymiomis Genpės karo asmenybėmis. Matant Kiso Jošinakos statulas, prie kai kurių su šarvais ir ginklu sergi ir Tomoe.

 

 

Naudota literatūra:

Bernard, Ch., 2014.  Tomoe Gozen. Tofugu. [internete] rasta:<https://www.tofugu.com/japan/tomoe-gozen/> [Žiūrėta 2017 04 28].

Kabuki21, n.d. Onna Shibaraku. Kabuki21. [internete] rasta: <https://www.kabuki21.com/onna_shibaraku.php> [Žiūrėta 2017 04 28].

 

McCullough, H. C., 1988. The Tale of Heike. California: Stanford University Press.

Mulhern, C. I.,  1991. HEROIC WITH GRACE – Legendary Women of Japan [E-knyga] Routledge. Rasta Google Books <https://books.google.lt/books?id=Jm-mBgAAQBAJ&pg=PA138&lpg=PA138&dq=nakahara+kaneto&source=bl&ots=lRP8oF0uzn&sig=pITi9qbdRYj7mj-kTsBfZ9Ht_As&hl=lt&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=nakahara%20kaneto&f=false> [Žiūrėta 2017 04 28].

 

 

0 votes