Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Mjongvol

Mjongvol

Mjongvol (명월각시 Myeongwol-gaksi, liet. „Mergelė Mjongvol“) – Korėjos šamanizmo mėnulio deivė. Mjongvol yra išminčiaus Gungsano (궁산 Gungsan) žmona. Ji pasižymi gudrumu, viską daro apgalvotai, yra be galo graži.

Mitas apie mėnulio deivės ir saulės dievo kilmę buvo apdainuotas šamano Džion Mjongsu ritualuose (Seo 2007, p. 71-76). Saulės ir mėnulio dainoje papasakojamas šeimos susikūrimas, šeimos patiriami sunkumai ir šeimos suartėjimas įveikus tuos sunkumus. Ši daina kilusi iš Hamhungo provincijos, Gangje miesto (dabartinės Šiaurės Korėjos teritorija) (Seo 2007, p. 71-76).

Mjongvol vaizdavimas

Nėra daug išlikusių Mjongvol paveikslų ar iliustracijų, tačiau iš to, kas yra išlikę, galima matyti kad ir ji, ir jos vyras vaizduojami panašiai. Mjongvol kūnas – drakono. Rytų Azijos mitologijoje drakonas paprastai yra geras ženklas. Korėjos mitologijoje drakonai dažnai atneša lietų ir debesis, taip pat tie drakonai, kurie gali kalbėti moka parodyti tokias emocijas kaip atsidavimą, gerumą ir dėkingumą (Rosen 2009, p. 64). Vietoj rankų turi sparnus, veidas – žmogaus. Ir Mjongvol, ir Gungsanas virš galvos turi didelius rutulius. Virš Mjongvol galvos esantis rutulys – baltas, reprezentuoja mėnulį. Pasak paties mito, Mjongvol buvo labai graži.

Mitas

Pasak mito, Mjongvol ištekėjo už išminčiaus Gungsano trečiaisiais metais po jų pirmojo susitikimo. Gungsanas taip pamilo savo naująją žmoną, kad nebegalėjo jos nė minutei palikti, todėl nustojo dirbti ir šeimoje pristygo maisto. Mjongvol nupiešė savo portretą, įteikė vyrui ir liepė eiti pririnkti malkų. Bekertant medžius pakilo striprus vėjas ir nupūtė žmonos portretą pas turtingą mokslininką Bė. Jis susitarė su Gungsanu, kad jei pralaimės prieš jį žaisdamas šachmatais, duos jam valtį pilną aukso, o jei laimės, pasiims jo žmoną.

Tris kartus pralaimėjęs Gungsanas turėjo atiduoti žmoną mokslininkui Bė, tačiau Mjongvol savo gudrumu sugebėjo išgelbėti savo šeimą. Nors iš pradžių ji ir turėjo išvykti pas Bė, prieš išvažiuodama paslėpė savo vyrui maisto ir šilko, iš kurio vėliau pasidarė tinklą. Vėliau paprašius Bė surengti puotą elgetoms, jiedu vėl susitiko, ir Mjongvol liepė užsivilktį švarką iš plunksnų. Kam švarkas tiks, ir kas mokės jį nusivilkti, bus jos vyras. Gungsanui švarkas tiko, ir jie vėl susituokė. Vėliau jiems mirus pora tapo saulės ir mėnulio dievais (Encyclopedia of Korean Folk Literature 2014, 83-84 p.).

Mito simbolizmas

Manoma, kad šiame mite atskleidžiama in ir jang sąsaja, kur in – tai mėnulis Mjongvol, o jang – saulė Gungsanas. Paprastai Korėjos mitologijoje vyras būna gudresnis, protingesnis o moteris būna kvailesnė ir naivesnė. Tačiau Saulės ir Mėnulio mitas yra šamanistinis: čia vaidmenys apsikeičia, ir Mjongvol savo gudrumu susigrąžina savo vyrą. Kadangi Korėjos šamanizme moteris užima svarbesnį vaidmenį ir paprastai atlieka šamanistinius ritualus, šamanistiniuose mituose moteris taip pat yra dominuojanti ir mituose apie šeimas, rodoma žmonos ir vyro, o ne vyro ir sūnaus valdžia (Encyclopedia of Korean Folk Literature 2014, 83-84 p.).

Naudota literatūra

  1. Encyclopedia of Korean Folk Literature, 2014, vol. 3, The National Folk Museum of Korea, Seoul.
  2. Rosen, B. 2009, The Mythical Creatures Bible: The Definitive Guide to Legendary Beings, Sterling Publishing Company, New York, London.
  3. Seo, D. 2007, Korėjos mitai, Mintis, Vilnius.
0 votes