Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Abura Akago

Abura Akago

Abura Akago (jap. 油赤子, Abura Akago) – tai Tekančios Saulės šalies antgamtinė būtybė, kuri yra priskiriama jokajų (jap. 妖怪, Yōkai) grupės hinotama (jap. 火の玉, Hinotama) arba ugnies kamuolio klasei.

Šio jokajaus vardas yra sudarytas iš dviejų žodžių – aliejus (jap. 油, Abura) ir kūdikis (jap. 赤子, Akago). Žodžiai nėra atsitiktiniai, nes atspindi šios būtybės gebėjimą transformuotis į kūdikį bei taip pat apibūdina jo elgseną – tradicinių japoniškų žibintų viduje esančio aliejaus vogimą.

Aliejus buvo laikomas vertingu produktu senovės Japonijoje ir buvo naudojamas ne tik kaip priemonė maisto ruošimui, bet ir buvo pritaikomas kituose procesuose (Foster, 2009).

Pirmasis Abura Akago paminėjimas

Šią būtybę pirmą kartą pristatė ir aprašė Edo laikotarpio (jap. 江戸時代, Edo Jidai) japonų folkloristas, poetas, dailininkas ir mokslininkas Torijama Sekienas (jap. 鳥山 石燕, Toriyama Sekien).

Šis žmogus yra geriausiai žinomas dėl savo keturių dalių bestiarijos – „Iliustruotasis šimto demonų nakties paradas” (jap. 画図百鬼夜行, Gazu Hyakki Yag).

Šiame darbe autorius, remdamasis tuometine literatūra bei žmonių pasakojimais, ne tik aprašė, bet ir pavaizdavo įvairius jokajus bei jų tipus. Bestiarijoje buvo aprašytos tokios antgamtinės būtybės kaip Oni (jap. 鬼, Oni), Nue (jap. 鵺, 鵼, 恠鳥, 夜鳥, 奴延鳥, NueKedžioro (jap. 毛倡妓, Kejōrō), Kašia (jap. 火車, Kasha) ir kt.

Kilmė

T. Sekieno darbe šalia Abura Akago iliustracijos esantis komentaras apibūdino šios būtybės išvaizdą bei kilmę:

„Aštuntajame Ocu mieste, Omi žemėje, egzistuoja skraidantis ugnies kamuolys. Vietiniai pasakoja, jog senais laikais Šigos kaime gyveno žmogus, kuris kiekvieną naktį eidavo į Ocu sankryžas ir vogdavo aliejų iš Kšitigarbhos (jap. 地蔵, Jizō) statulų, bet šiam žmogui mirus, jo siela virto ugnimi <…>“ (Yokai Wikia 2017).

Abura Akago kilmės vieta yra laikoma dabartinė Šigos prefektūra (jap. 滋賀県, Shiga-ken), kuri iki Japonijos administracinio teritorijos suskirstymo į prefektūras buvo vadinama Omi žeme (jap. 近江国, Ōmi no kuni).

Nors šis pasakojimas yra labiausiai paplitęs Šigos prefektūroje, tačiau panašių istorijų apie aliejų vagančius jokajus galima sutikti ir kitose Japonijos vietovėse.

Manoma, kad šie pasakojimai galėjo atsirasti realių istorijų apie aliejaus vagis pasekoje.

Visas šias istorijas sieja bendri motyvai: jos dažniausiai pasakoja apie vagis, kurie po mirties tampa jokajais gyvųjų pasaulyje vietoje to, kad keliautų į pomirtinį pasaulį (Meyer, 2015).

Vis dėlto, tyrinėtojai mano, kad Abura Akago istorija buvo sukurta paties T. Sekieno. Jis tiesiog ėmė ir sujungė keletą skirtingų, jau anksčiau egzistavusių ir kitose Edo laikotarpio knygose užrašytų, pasakojimų apie aliejų vagiančią ugnį (jap. 油盗みの火, Abura Nusumi no Hi).

Išvaizda bei elgsena

T. Sekienas teigė, kad Abura Akago gali būti sutiktas tankiai žmonių apgyvendintose teritorijose, kuriose yra nesunku gauti lempų aliejaus.

Jis dažnai gali būti pastebėtas kaip ugnies kamuolys, sklandantis nakties danguje tol, kol randa tinkamus namus, kuriuose galėtų išgerti lempų aliejaus.

Patekęs į savo pasirinktą vietą, ugnies kamuolys pavirsta į kūdikį, kuris išlaižo lempų bei tradicinių popierinių žibintų aliejų. Baigęs puotauti Abura Akago vėl pavirsta į ugnies kamuolį ir iškeliauja (Yokai Wikia, 2017).

Aliejaus tematika japonų mitologijoje

Aliejaus tematika yra dažnai sutinkama Japonijos mitologijoje bei folklore.

Brangių resursų švaistymas šalies visuomenės narių tarpe buvo laikomas nepriimtino elgesio forma, todėl pasakojimų, kuriuose šnekama apie aliejų pavogusius žmones ar gyvūnus, pasitaikydavo itin dažnai (Meyer, 2015).

Panašūs pasakojimo motyvai gali būti sutikti ir kituose pasakojimuose apie jokajus tokius kaip Bakeneko (jap. 化け猫, Bakeneko), Rokurokubi (jap. ろくろ首 / 轆轤首, Rokuro-kubi), Ubagabi (jap. 姥ヶ火, Ubagabi), Abura Sumaši (jap. 油すまし, Abura Sumashi) bei daugeliu kitų.

Naudota literatūra

  1. Foster, M., D., 2009. Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of Yokai. California: University of California Press.
  2. Meyer, M., 2015. A-Yokai-A-Day: Abura akago. MatthewMeyer.net. [internete] 2015 spalio 6. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 15].
  3. Yokai Wikia, 2017. Abura-Akago. Yokai.fandom.com. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2018 m. balandžio 16].

Redagavo Andrius Bimbiras

4 votes