Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Tomoe Godzen

Tomoe Godzen

Tomoe Godzen (巴 御前 Tomoe Gozen, 1157-1247) – XII a. asmenybė, viena garsiausių Japonijos moterų karių (女武芸者 Onna-bugeisha) pasižymėjusiu išskirtine drąsa, grožiu bei kariniais sugebėjimais. XII a. kartu su Kisu Jošinaka (木曾 義仲 Kiso Yoshinaka) dalyvavo Genpei karuose (源平合戦 Genpei kassen), buvo įamžinta kūrinyje – Heike epas (平家物語 Heike Monogatari) ir iki šių laikų Japonijos teatre matomas personažas.

Kilmė ir ankstyvasis gyvenimas

Tomoe Godzen gimė 1157 m., jos tėvas buvo žymus karys Nakahara Kaneto, motina Kiso Jošinakos žindyvė, kurios vardas šaltiniuose neminimas. Šeima turėjo aukštą socialinį statusą, aukštą išsilavinimą. Tomoe tuometiniame Kiso kalnų regione augo su dviem broliais – Imajumi Kanehira ir Higučiu Kanemicu bei su motinos prižiūrimu Kisu Jošinaka. Spėjama, kad Tomoe Godzen nuo vaikystės buvo mokoma karo meno kaip būsima samurajaus žmona, kas paaiškina jos išsilavinimą bei karinius sugebėjimus. Japonijoje samurajų žmonos nuo vaikystės būdavo mokomos atlikti joms skirtas namų ruošos užduotis, mokėjo rašyti  bei skaityti, ruošdavosi valdyti namų erdvę bei mokydavosi kovos meno. Minima, kad karių žmonos būdavo įgudusios naudotis bent keliais ginklais. Tomoe sugebėjimai karo ir kovos mene yra ypač reti, to meto Japonijoje moterys karės buvo itin retas reiškinys, tikslūs faktai apie Tomoe Gozen vaikystę nėra žinomi, visas aprašytas gyvenimas yra susietas su Kisu Jošinaka, jos būsimu ponu ir meilužiu.

Santykiai su Kisu Jošinaka

Dažniausiai nagrinėjamas ir aprašomas Tomoe Godzen gyvenimo laikotarpis yra tas, kai ji buvo kartu su Kisu Yošinaka, kurio tikrasis vardas buvo Minamotas Jošinaka. Jošinaka buvo Minamotų samurajų klano narys. Jis užaugo teritorijoje, buvusioje centrinėje Japonijoje esančiuose Kiso kalnuose. Jis geriausiai žinomas kaip karvedys, vienas iš Genpei karo dalyvių, vedusių armijas prieš Tairų klaną, kitą varžovą dėl įtakos imperatoriui. Jošinaka iš Japonijos imperatoriaus gavo titulą – Asahi Šiogunas (旭 将軍 Asahi Shogun).

Tomoe Godzen buvo žinoma kaip Kiso Jošinakos sugulovė. Toks titulas buvo visiškai įprastas žinant, kad Kiso Jošinakos žindyvė buvo Tomoe motina, kas tuometinėje Japonijoje buvo dažnas reiškinys, skirtas žindyvės šeimos socialinei padėčiai pakelti. Tomoe Godzen ypač pasižymėjo tuo, kad Genpei karuose kariavo išvien su savo ponu ir meilužiu.  Teigiama, kad Tomoe Godzen buvo viena artimiausių Jošinakos žmonių, kartu jodavo į mūšius iki pat jo mirties Avadzu mūšyje, vykusiame tuometinėje Omi provincijoje. Mūšiuose vadovavo kariams kaip Jošinakos pirmasis kapitonas.

Tomoe Godzen asmeninio gyvenimo detalės yra nežinomos, tačiau jos gyvenimas su Jošinaka ir dabar yra nagrinėjamas, bei prisimenamas Japonijos mene. Nors Tomoe buvo Kiso sugulovė, kartais minima, kaip viena jo žmonų.

Genpei karas ir Kiso Jošinakos mirtis

Genpei karas buvo karinis konfliktas tarp Tairų ir Minamotų klanų, pasibaigęs Minamotų klano pergale ir samurajų luomo iškilimu. Jošinaka buvo vienas iš dviejų pagrindinių Minamotų klano karvedžių, antrasis buvo Minamotas Jošicunė. Tomoe kartu su Jošinaka jodavo į karus prieš Tairų klaną ir pasižymėjo kaip neįtikėtina karė bei graži moteris, kaip aprašoma Heikės epe – Tomoe turėjo itin šviesią odą ir ilgus plaukus. Jos veidas buvo gražus. Jos įgūdžiai su lanku buvo tiesiog neįtikėtini, ji buvo karė, kuri viena galėjo atsilaikyti prieš tūkstantį, kurios įgūdžiai su kardu prilygo dievams ir demonams. Ji palauždavo laukinius arklius, kurių nepalauždavo kiti ir tuo pačiu arkliu visu greičiu jodavo per grubiausius šlaitus ar nuokalnes. Į kovą jodavo su žvilgančiais šarvais ir didžiuoju lanku bei ilgu kardu rankoje, vadovaudama karių armijoms. Ji buvo žinoma kaip niekas kitas, jos pergalės kare buvo tokios didžios, kad niekas jai neprilygo (Heikės epas – 平家物語 Heike Monogatari).

Išskiriami Tomoe karo nuopelnai:

  • 1881 metų birželio mėnesį Jokotagavaros mūšyje Tomoe kaip trofėjus surinko septynių nukautų priešų kavalerijos karių galvas.
  • 1183 metų gegužės mėnesį Tonamijamos mūšyje vadovavo tūkstantinei Kiso Jošinakos kavalerijai ir triumfavo pergalėje.
  • 1184 metų sausio mėnesį Učidė-no Hamos mūšyje 300 Kiso karių vedė į mūšį prieš šešiatūkstantinę Tairų klano kavaleriją ir liko viena iš penkių Minamotų klano karių, išgyvenusių mūšį be galimybės pergalei.

1184 metais Minamotų klanas įgavo neginčijamą pranašumą prieš Tairų klaną ir atsidūrė galios pozicijoje. Tai metas, kai klanas tampa galingiausia to meto Japonijos jėga su didžiausia įtaka imperatoriui, tad faktiškai ruošiasi valdyti visą Japoniją. Vienas iš pagrindinių kandidatų į Minamotų klano vadovo poziciją, dėl itin didelių pasiekimų ir kompetencijos, tampa Kisas Jošinaka. Į Minamotų klano vadžias atsisėda pagrindinis Jošinakos oponentas, jo pusbrolis Minamotas Joritomas, kuris ir tampa Minamotų klano vadu. Nepatenkintas Jošinaka Genpei karą nuveda į pabaigą, užpuldamas Kioto miestą ir pagrobdamas imperatorių Go-Širakava. Tačiau šis planas atsiskirti nuo Minamoto klano ir šiauriau Kioto įkurti savą valdžią nepavyksta nesulaukus pagalbos iš Minamoto Jukie. Kiso Jošinakos ir Tomoe Gozen istorija Genpės kare baigiasi kai šie bėgdami iš Kioto, Avadzu mūšyje akis į akį stoja su besivejančia pusbrolio Minamoto Jošicunės armija.

Jošinaka pralaimi Avadzu mūšį. Pagal Heikės epą, Avadzu mūšio metu iš Jošinakos armijos likus paskutiniams penkiems kariams jis įsako Tomoe Godzen bėgti iš mūšio ir išsigelbėti. Tomoe nenoriai sutinka su šiuo įsakymu. Prieš pabėgant iš mūšio ji atperka savo negarbę ir pademonstruoja ištikimybę savo valdovui. Tomoe joja į trisdešimties Tairų karių būrį ir nukerta galvą galia pagarsėjusiam Onodai Hačiro. Tomoe Godzen sėkmingai pabėga iš Avadzu mūšio, kuriame miršta jos meilė Kisas Jošinaka.

Tolimesnis gyvenimas ir mirtis

Tomoe Godzen gyvenimas mirus Jošinakai yra diskutuotinas ir skirstomas į tris pagrindines versijas.

  • Tomoe Godzen dar per Kioto mūšį yra pagrobiama Minamoto Jorimoto pavaldinio Vados Jošimorio. Vėliau tampa šio meiluže ir jam mirus pagimdo Jošimoriui sūnų – Saburo Jošihidė.
  • Tomoe Godzen po mūšio pavagia Kiso Jošinakos nukirstą galvą, kad niekas šios neišniekintų, ir su Jošinakos galva rankose brenda gilyn į jūrą nusiskandinti.
  • Po Avadzu mūšio Tomoe Godzen pasitraukia į budistų vienuolyną, kur tampa budistų vienuole, ir miršta sulaukusi devyniasdešimt vienerių.

Labiausiai pripažįstamas Tomoe Godznen gyvenimo po Kiso Jošinakos mirties variantas yra šios tapimas budistų vienuole, daugumą kitų galimų tolimesnio gyvenimo ir mirties variantų priskiriant grožinėms legendoms.

Tomoe Godzen mene

Pirmasis Tomoe Godzen pasirodymas meno kūriniuose yra Heikės epe, kurį būtų galima  prilyginti Japonijos Iliadai. Šis epas yra vienas pagrindinių šaltinių, iš kurio atkuriamas Tomoe Godzen gyvenimas, dėl šios priežasties Tomoe istorija yra itin kontraversiška. Heikės epe ryškiausias Tomoe pasirodymas yra ketvirtame skyriuje „Kiso mirtis“ (eng. The Death of Lord Kiso), šis skyrius iki šių laikų yra vienas labiausiai nagrinėjamų epo dalių.

Tomoe Godzen iki šių laikų pasirodo Japonijos teatre kaip moteris herojė. Vienas pirmųjų pasirodymų buvo XV amžiaus No teatre, kur pasakojama istorija apie prie Kiso Jošinakos kapo besivaidenančią nepatenkintą Tomoe Godzen dvasią ir budistų vienuolį, kuris bando jai padėti. Kitas žymesnis Tomoe Gozen pasirodymas teatre yra No teatro pasirodymo „Shibaraku“ parodijoje „Onna Shibaraku“, kuriame Tomoe Gozen tampa komiška veikėja. Čia perdėtu aktoriaus moteriškumu pašiepiamos istorijos, kuriuose moteris nugalėjo daugybę priešų ir buvo didi karė.

Tomoe Gozen vaidmuo iki šių dienų Japonijos mene yra aktualus ir rodo tai, kad moteris gali būti stipri ir daug pasiekti. Tomoe personažai būna patys įvairiausi – nuo liūdnų vaidinimų iki komedijų, pradedant No teatru baigiant animė ar manga. Tomoe Gozen vaizdavimas mene iki šiandienos jos vardą įtvirtino kaip moters karės bei moters nepriklausomybės bei pasiekimų simbolis.

Tomoe Godzen pėdsakai šiandieną

Šios dienos Japonijoje Tomoe Godzen yra istorinė figūra, neatsiejamai susieta su Kisu Jošinaka. Gičiudži šventykloje, esančioje Japonijos Šigos perfektūroje yra Kiso Jošinakos kapas, prie kurio yra akmuo su Tomoe Godzen vardu. Svarbu paminėti, kad Kioto Amžių festivalio (時代祭 Jidai Matsuri) eisenoje Tomoe joja kartu su kitomis žymiomis Genpei karo asmenybėmis. Matant Kiso Jošinakos statulas, prie kai kurių su šarvais ir ginklu sergi ir Tomoe.

 

 

Naudota literatūra:

  1. Bernard, Ch., 2014.  Tomoe Gozen. Tofugu. [internete] Prieiga per internetą: Čia [Žiūrėta 2017 04 28].
  2. Kabuki21, n.d. Onna Shibaraku. Kabuki21. [internete] Prieiga per internetą: Čia [Žiūrėta 2017 04 28].
  3. McCullough, H. C., 1988. The Tale of Heike. California: Stanford University Press.
  4. Mulhern, C. I.,  1991. HEROIC WITH GRACE – Legendary Women of Japan [E-knyga] Routledge. Prieiga per internetą: Google Books Čia [Žiūrėta 2017 04 28].

 

0 votes