Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Kinų astrologija

Kinų astrologija

Kinų astrologija – astrologinė sistema, sukurta Kinijos civilizacijoje, kuri yra paremta 12 archetipinių temperamentų, atsispindinčių 12 simbolinių gyvūnų ženklų (Wu 2005, p. 11 – 12).

Pagrindai
Savęs pažinimo ir asmeninio identiteto klausimai tūkstantmečius nedavė žmonėms ramybės ir buvo siekiu. Pagrindinės prigimties žinojimas padeda savęs priėmimo ir nušvitimo ėjimo link, teikia ryšį su intymiausiais santykiais. Kinų astrologija yra vienas iš būdų, atsakančių į šiuos klausimus. Ji – kone seniausia žinoma horoskopų sistema pasaulyje datuojama ketvirtu tūkstantmečiu prieš Kristų. Senoviniai raštai rasti gerai išsilaikę Tibeto, Kinijos ir Pietryčių Azijos vienuolynuose. Dvasiniai mokytojai senovės Kinijoje buvo atsakingi už populiacijos gerovę ir išsilavinimą. Po daugelio amžių pradėtos plėtoti teorijos susijusios su žmogaus prigimtimi. Kinų astrologijos šaknys kilusios iš klasikų – Konfucijaus, Laozi – filosofijų.

Charakterio, asmenybės skaitymo menas atsirado išplitus kinų rašto sistemai ir netrukus susiliejo su visa vyraujančia filosofija. Pradžioje ši liaudies išmintis buvo perduodama iš lūpų į lūpas, kol knygoje „Pokyčių knyga“ ji patobulinta ir įamžinta. Išmintis teigia, jog kiekvienas gimdamas atsineša savo likimą, gyvenimo tikslą ir priežastį.

Fizikai teigia, jog kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Gamtos ir fizikiniai dėsniai panašūs į dvasinio pasaulio. Kinų astrologija laikoma „dvasinės kvantinės fizikos“ forma. Kiekvienas veiksmas turi logišką priežastį ir atitinkamą pasėkmę. Kiekvienas savo likimą formuoja laisva valia ir padarytais sprendimais (Wu 2005, p. 13 – 18).

„Kiekviename ženkle ar archetipe subalansuota geros ir blogos savybės arba visiems puikiai žinomas In ir Jang (陰/阴 yīnyáng): pusiausvyra tarp dangaus ir žemės. In reprezentuoja neigiamą, pasyvią nakties energiją, yra moteriškas, vandeningas, priimantis ženklas. Jang – priešingybė – pozityvi, agresyvi dienos energija, vyriškas, ugningas, duodantis. Tai sudaro tobulą harmoniją In ir Jang arba Taiči. Či (气 ) – gyvenimo jėga. Tai dangiškos laimės (Dieviškoji dvasia) ir žmogaus žemėje laimės (asmenybė) kombinacija. Kai Rojuje ir Žemėje randama či, tai vadinama gyvenimu. Norint, kad gyvenimo ratas sklandžiai suktųsi, visoms gyvoms būtybėms reikalingas či. Či būna geras ir blogas. Šengči (生气 shēngqì) – pozityvi energija, pasirodanti kai žmogus laimingas, sveikas, klestintis harmoningoje aplinkoje. Šači (杀气 shāqì) – negatyvi energija, atsirandanti esant ekstremaliems pykčio, ligos, nesėkmių atveju. Siči (死气 sǐqì) – Šengči ir Šači mišinys“ (Wu 2005, p. 17).

Gyvūnai
Kinų zodiakas be kita ko – matematinė ciklo sistema, naudojanti mėnulio kalendoriaus periodų skaičiavimus. Kiekvienas ženklas tęsiasi visus metus, pradžia varijuoja nuo sausio vidurio iki vasario vidurio. Ženklai kartojasi kas 12 metų, tačiau specifinė vieno iš penkių elementų ir gyvūno kombinacija pasikartoja tik kas 60 metų. Kiekvienas gyvūnas reprezentuoja vienerius metus. Taip pat suskirstyti į vidinius gyvūnus – mėnesių, ir slaptus, reprezentuojančius valandas. Taip 12 zodiako ženklų turi 8640 skirtingų kombinacijų.

Sakoma, jog kinų zodiako gyvūnai į Kiniją atgabenti šilko keliu, tuo pačiu keliu iš Indijos atkeliavo ir budizmas. Kiti tyrėjai ginčija šį faktą teigdami, jog šaknys slypi budizme ir turi šaknis kinų astronomijoje, naudojusioje Jupiterį, kuris aplink Saulę apsisuka kas 12 metų, kaip konstantą. Dar kiti teigia, jog gyvūnų naudojimas astrologijoje prasidėjo klajoklių gentims ankstyvojoje Kinijoje išradus kalendorių, paremtą gyvūnais, kuriuos jie gaudydavo ir medžiodavo (White 1996, p. 55).

12 kinų zodiako gyvūnų/būtybių yra: žiurkė  (鼠 shǔ), karvė (牛 niú), tigras ( 虎 ), triušis/katė (兔 ), drakonas (龙 lóng), gyvatė (巳 ), arklys (午 ), ožka (未 wèi), beždžionė (申 shēn), gaidys (酉 yǒu), šuo (狗 gǒu) ir kiaulė (亥 hài). Kiekvienas ženklas atskleidžia tam tikras psichologines savybes.

Kaip pasakoja legenda, gyvūnai buvo paskirti Budos. Visi karalystės gyvūnai buvo pakviesti į kinų Naujųjų Metų šventę, tačiau tik 12 būtybių joje pasirodė. Pirmoji atvyko intelektuali, kalbi žiurkė, turėjusi drąsos nušokti nuo karvės nugaros taip atvykdama pirma. Antroji – sunkiai dirbanti karvė, po jos aktyvusis tigras, atsiskyrėlis triušis arba katinas, atviras ir nuoširdus drakonas, gudri filosofė gyvatė. Fiziškai aktyvus arklys įrisnojo kartu su gera drauge artistiška ožka. Nenuorama beždžionė ir atviraširdis gaidys taip pat pasirodė. Paskutiniai prisijungė sargusis šuo ir nuolanki kiaulė.

Legenda tęsiasi kiekvienos būtybės atitinkamų metų įgijimu, simbolinės prigimties ir charakteristikų suteikimu gimusiems tais metais. Jau minėtasis či ženkluose pasiskirsto taip: šengči zodiakai – žiurkė, tigras, drakonas, arklys, beždžionė, šuo, o sači zodiakai – karvė, triušis, gyvatė, ožka, gaidys ir kiaulė.

Šio šimtmečio metų ir kinų Zodiako ženklų bei jų elementų atitikmenys:
2000 vasario 5 – 2001 sausio 23 – Drakonas (metalas)
2001 sausio 24 – 2002 vasario 11 – Gyvatė (metalas)
2002 vasario 12 – 2003 sausio 31 – Arklys (vanduo)
2003 vasario 1 – 2004 sausio 21 – Ožka (vanduo)
2004 sausio 22 – 2005 vasario 8 – Beždžionė (medis)
2005 vasario 9 – 2006 sausio 28 – Gaidys (medis)
2006 sausio 28 – 2007 vasario 17 – Šuo (ugnis)
2007 vasario 18 – 2008 vasario 6 – Kiaulė (ugnis)
2008 vasario 7 – 2009 sausio 25 – Žiurkė (žemė)
2009 sausio 26 – 2010 vasario 13 – Karvė (žėmė)
2010 vasario 14 – 2011 vasario 2 – Tigras (metalas)
2011 vasario 3 – 2012 sausio 22 – Triušis (metalas)
2012 sausio 23 – 2013 vasario 9 – Drakonas (vanduo)
2013 vasario 10 – 2014 sausio 30 – Gyvatė (vanduo)
2014 sausio 31 – 2015 vasario 18 – Arklys (medis)
2015 vasario 19 – 2016 vasario 7 – Ožka (medis)  (Wu 2005, p. 18 – 19).

Likimo stulpai
Ties 12 zodiako ženklų charakteristikų Rytų astrologija nesibaigia. Atrasta priklausomybė tarp Penkių elementų bei žmogaus gimimo metų. Kiekvienas mėnuo, diena ir 12 valandų segmentų po dvi valandas turi sau priskirtą gyvūną ir elementą. Kartu jie užbaigia vadinamųjų keturių likimo stulpų, arba Badzi (八字 Bāzì) (aštuonių žodžių) fenomeną, kertinį kinų astrologijos akmenį. Badzi išrado Li Siudžongas (Li Xu Zhong) Tangų dinastijos laikotarpiu. Sistema galutinai ištobulinta Mingų dinastijos laikotarpiu Van Juvu (Wan Yu Wu). Kiekvienas likimo stulpas turi savo energiją – či, apsupančią įkvėpus pirmąjį orą vos gimus. Šių keturių faktorių-stulpų išsidėstymas ir nulemia žmogaus likimą, kuris yra unikalus. Žinant šiuos faktorius, kinų astrologai gali nupiešti gyvenimo ir karmos žemėlapį, patarti priimant sprendimus (Wu 2010, p. 10 – 20).

Pirmasis likimo stulpas – metų. Kiekvienų metų pavadinimai sudaryti iš dviejų kiniškų simbolių, nusakančius kosminį či, priklausančio nuo gimimo metų. Metų stulpas skaičiuojamas naudojant ne kinų mėnulio, bet saulės kalendorių, dėl beveik nekintančios metų pradžios. Ličun (lichun), t.y. pirmąja pavasario diena, kurią Vakarų kalendoriuje atitinka vasario 4 arba 5 diena, prasideda nauja Badzi žemiškoji atšaka. Metų likimo stulpas keičiasi būtent tuo momentu (Wu 2010, p. 23).

2000 vasario 5 – 2001 vasario 5: Metalinis, kantrybės drakonas
2001 vasario 5 – 2002 vasario 4: Metalinė, išlietos bronzos gyvatė
2002 vasario 4 – 2003 vasario 4: Vandens, debesų arklys
2003 vasario 5 – 2004 vasario 4: Vandens, susikaupusios audros ožka
2004 vasario 5 – 2005 vasario 4: Medinė, miško medžių beždžionė
2005 vasario 4 – 2006 vasario 3: Medinis, giedantis per aušrą gaidys
2006 vasario 4 – 2007 vasario 4: Ugnies, sapnų, miego šuo
2007 vasario 5 – 2008 vasario 4: Ugnies, paiekusi viršūnę kiaulė
2008 vasario 5 – 2009 vasario 4: Žemės, klėties žiurkė
2009 vasario 4 – 2010 vasario 5: Žemės, stogo karvė
2010 vasario 4 – 2011 vasario 2: Metalinis, kalnų viršūnių tigras
2011 vasario 5 – 2012 vasario 4: Metalinis, olos triušis
2012 vasario 4 – 2013 vasario 4: Vandens, lietaus drakonas
2013 vasario 4 – 2014 vasario 4: Vandens, pelkių gyvatė
2014 vasario 4 – 2015 vasario 4: Medinis, arklidžių arklys
2015 vasario 4 – 2016 vasario 4: Medinė, pasišventimo ožka (Wu 2010, p. 23 – 71).

Antrasis likimo stulpas – mėnesio. Kaip ir metų, sudarytas iš dviejų simbolių, taip pat nusako universalųjį či priklausantį gimimo mėnesiui (Wu 2010, p. 72).

Dienos likimo stulpas arba Dienos valdovas – turbūt pats svarbiausias iš visų atskleidžiant likimą ir gyvenimo kelią, jis svarbesnis ir už metų, mėnesio ir valandos stulpą. Dienos valdovo elementas reprezentuoja specifinę energiją. Iš viso elementų čia 10, penki elementai, besikartojantys dukart, vieną pozityvia Jang forma, kitą – negatyvia In forma. Dienos likimo stulpas keičiasi vidurnaktį, vietos laiku (Wu 2010, p. 92).

Ketvirtasis, valandos, stulpas skirtas laiko či energijai atskirti. Para čia suskirstyta į trumpus, dviejų valandų periodus, kuriems priskirti atitinkami zodiako ženklai. Šis stulpas ne tik modifikuoja ir nugludina asmenybę, bet ir reprezentuoja kūrybines idėjas ir karjerą.

23:00-01:00 – Žiurkė
01:00-03:00 – Karvė
03:00-05:00 – Tigras
05:00-07:00 – Triušis
07:00-09:00 – Drakonas
09:00-11:00 – Gyvatė
11:00-13:00 – Arklys
13:00-15:00 – Ožka
15:00-17:00 – Beždžionė
17:00-19:00 – Gaidys
19:00-1:00 – Šuo
21:00-23:00 – Kiaulė (Wu 2010, p. 161 – 162).

Laozi yra pasakęs: „Tas, kuris pažįsta kitus ir save, yra išmintingas“. Taigi, astrologija kinų ir bendrai rytų kultūroje yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis, kuomet, remiantis ja, priimami tiek svarbūs šalies valdymo, tiek kiekvieno kaip individo atskirai, sprendimai. Net ir dabar, technologijų eroje, prietaringieiji kinai pasikliauja astrologija, praėjus daugiau kaip 2000 metų. Sudėtinga tiklsaus horoskopo sudarymo sistema leido plėtoti astrologiją kaip mokslą, prilyginamą biologiniams ir fiziniams mkslams, rastis vienam už kitą geresniems astrologams.

 

Naudota literatūra:

White, S., 1996. The New Chinese Astrology.[e-knyga]. New York: St. Martin’s Press. Rasta: Google Books <http://books.google.com> [žiūrėta 2015 balandžio 25].

Wu, S., 2005. Chinese Astrology: Exploring the Eastern Zodiac. [e-knyga]. New Jersey: The Career Press. Rasta: Google Books <http://books.google.com> [žiūrėta 2015 balandžio 25].

Wu, S., 2010. The definitive book of chinese astrology.[e-knyga]. New Jersey: The Career Press. Rasta: Google Books <http://books.google.com> [žiūrėta 2015 balandžio 25].

3 votes