Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Gjongboko rūmai

Gjongboko rūmai

Gjongboko rūmai (kor. 경복궁, Gyeongbokgung) yra viena iš žinomiausių istorinių vietų Seule. Pavadinimas išsiverčia į „rūmai, kuriuos palaimino dangus“. Šie rūmai buvo pastatyti 1395 m., Džiosono (kor. 조선, Joseon) dinastijos (1392–1910) pradžioje, valdant pirmajam karaliui Taedžo (kor. 태조, Taejo). Gjongboko rūmai yra didžiausias iš penkių didžiųjų rūmų, kuriuos sudaro: Čangdoko rūmai (kor. 창덕궁 Changdeokgung), Čangjongo rūmai (kor. 창경, Changgyeonggung), Doksu rūmai (kor. 덕수궁, Deoksugung) bei Gjonghui rūmai (kor. 경희궁, Gyeonghuigung); tai buvo Džiosono dinastijos karalių namai bei Džiosono vyriausybės būstinė.

Šias patalpas sunaikino gaisras per Japonijos invaziją dar žinomos kaip Imdžino karas (kor. 임진왜란, Imjinwaeran), kuris vyko 1592-1598 m. Tačiau visi rūmų pastatai vėliau buvo atkurti valdant karaliui Godžongui (kor. 고종, Gojong) 1852-1919 m. (Visit Korea, 2020).

Istorija

1394 m., ankstyvaisiais Džiosono dinastijos laikais, Korėjos sostinė buvo perkelta iš Kėsongo (kor. 개성시, Kaesongshi), šiuolaikinės Šiaurės Korėjos teritorijos, į Seulą, tada vadinamą Hanjangą (kor. 한양, Hanyang). Perkėlus sostinę, pastatė naujus rūmus vyriausybei – Gjongboko rūmus. Laikui bėgant išsiplėtę Gjongboko rūmai buvo valdžios centras Džiosono dinastijos metu iki Japonijos invazijos 1592-1598 metais, kai rūmai buvo sunaikinti gaisro. Buvo nuspręsta, kad Čangdoko rūmai, kurie buvo taip pat buvo sudeginti per Japonijos invaziją, bet atstatyti 1609 m., greičiau nei Gjongboko rūmai, taps naująją karališko teismo bei vyriausybės būstinė. Gjongboko rūmų griuvėsiai buvo apleisti ateinančius 270 metų.

Gjongboko rūmai buvo atstatyti 1868 m. padedant Hungsonui Dėvongunui (kor. 흥선대원군, Heungseon Daewongun) dar žinomam kaip princas Regentas.

Japonijos okupacijos metu (1910-1945) Gjongboko rūmai buvo sunaikinti. Visi pastatai, išskyrus dešimt, buvo nugriauti. 1916 m. japonai pastatė savo vyriausybės pastatą į šiaurę nuo vienų iš Gjongboko vartų – Gvanghvamuno (kor. 광화문, Gwanghwamun) vartų. Šis pastatas, japoniško imperializmo ženklas, stovėjo iki kol buvo nugriautas 1995 m. (The Seoul Guide, 2020).

Rūmų dalys

Rūmus sudaro keturi išoriniai vartai: Gvanghvamuno, Šinmumuno (신무문, Sinmumun), Gončunmuno (건춘문, Geonchunmun), Jongčumuno (영추문, Yeongchumun), bei du vidiniai vartai: Hungndžemuno (kor. 흥례문, Heungnyemun) ir Hungnjemuno (kor. 흥례문, Heungnyemun). Rūmų salės: Gundžongdžonas (kor. 근정전, Geunjeongjeon), Sudžongdžonas (kor. 수정전, Sujeongjeon); bei ofisas – Sadžongdžonas (kor. 사정전, Sajeongjeon). Šiuose rūmuose kilmingieji ne tik dirbo, bet ir gyveno, todėl rūmų teritorijoje yra privatūs gyvenamieji pastatai: Gangnjongdžonas (kor. 강녕전, Gangnyeongjeon) – pagrindinė karaliaus gyvenamoji vieta, Gjotėdžonas (kor. 교태전, Gyotaejeon) – karalienės rezidencija, Giončiongungas (kor. 건청궁, Geoncheonggung) ir Džibokdžė (kor. 집옥재, Jibokjae) – privati karaliaus Godžongo rezidencija bei biblioteka; Dongungas (kor. 동궁, Donggung) – karūnuotų princų ir jų šeimos rezidencija. Taip pat rūmų teritorijoje yra paviljonai: Gjonghoru (kor. 경회루, Gyeonghoeru) ir Hjangvondžiongas (kor. 향원정, Hyangwonjeong). Ir galiausiai sodas – Amisanas (kor. 아미산, Amisan) ir karaliaus Taedžo šventykla Tėvondžion (kor. 태원전, Taewonjeon).

Gjongboko rūmų dalys

 • Gvanghvamunas – pagrindiniai/Pietų vartai, šie vartai buvo vieni iš svarbiausių Džiosono dinastijos vartų, nes jie saugojo pagrindinius rūmus. Gvanghvamuno vartai per daugelį metų buvo perstatyti daug kartų, tačiau jie išliko Seulo ikona (The Seoul Guide, 2020). Paskutiniai didelio masto restauravimo darbai buvo atlikti 2010 m., nuo tada jie buvo atverti publikai (Korea Times, 2010)
 • Šinmumunas – šiauriniai vartai, apsaugojo Gjongboko rūmus nuo išpuolių iš šiaurės. Čia yra vienas įėjimas ir vieno aukšto paviljonas. Akmeniniai vartai buvo pradėti statyti 1433 m., Valdant karaliui Sedžongui Didžiajam (kor. 세종대왕, Sejong Daewang). 1475 m. karalius Songdžongas (kor. 성종, Seongjong) suteikė vartams Šinmumuno pavadinimą.
 • Teritorija buvo uždaryta publikai nuo 1961 m. iki 2006 m., nes iškilo saugumo problemos dėl netoli esančių Mėlynųjų rūmų – Korėjos prezidento rezidencijos ir biuro (The Seoul Guide, 2020).
 • Gončunmunas – rytiniai Gjongboko rūmų vartai. Pavadinimas pažodžiui reiškia „skatinantis pavasarį“, tai kilo iš senovės įsitikinimo, kad rytai atitinka pavasarį (Cultural Heritage Administration).
 • Jongčumunas – vakariniai rūmų vartai, pavadinimo reikšmė – „pasitinkančio rudens vartai“. Anksčiau už šių vartų bėgo upelis, tačiau dabar jis yra uždengtas (Cultural Heritage Administration).
 • Hungndžemunas – pirmieji vidiniai vartai, atstatyti 2001 metais (Naver).
 • Gundžongdžonas – pagrindinė Gjongboko rūmų salė. Karaliai joje vykdė valstybės reikalus, vykdė oficialias funkcijas ir priėmė užsienio pasiuntinius. Šiame teisme susirinko aukšto rango pareigūnai, įskaitant karininkus, karalių pagerbimui. 1399-1546 m. ​​čia buvo iškelti į sostą septyni karaliai: Džiongdžongas (kor. 정종, Jeongjong), Sedžongas, Dandžongas (kor. 단종, Danjong), Sedžo (kor. 세조, Sejo), Songdžiongas, Džungdžongas (kor. 중종, Jungjong) ir Miongdžongas (kor. 명종, Myeongjong) (Cultural Heritage Administration).
 • Sadžongdžonas – oficialus karaliaus ofisas (Art and Archaelogy, 2016).
 • Sudžongdžonas  – salė, pastatyta 1867 m., ja naudojosi Džiosono dinastijos ministrų kabinetas (Cultural Heritage Administration).
 • Gangnjongdžonas – pagrindinė karaliaus gyvenamoji vieta. Pastatytas 1395 m., po karo sunaikintas, tačiau buvo atstatytas 1994 m. (Inspitrip, 2018).
 • Gjotėdžonas – pagrindinė karalienės rezidencija. Karalienės pastatas buvo pastatytas už karaliaus gyventojo pastato. Apie 1440 m. karalius Sedžongas pastatė šią salę savo karalienei. Dėl blogos karaliaus Sedžongo sveikatos jam reikėjo dirbti ir susitikti su pareigūnais jo rezidencijoje – Gangnjongdžone vietoj Sadžongdžono, todėl jis nusprendė pastatyti atskirą pastatą karalienei (Inspitrip, 2018).
 • Amisanas – tai sodas, dekoruotas gėlėmis, tarp jų yra keturi šešiakampiai kaminai, pagaminti iš oranžinių plytų. Šie kaminai niekada neturėjo praktinės panaudos, tik puošė sodą (Inspitrip, 2018).
 • Džagjongdžionas (kor. 자경전, Jagyeongjeon) – karaliaus Hiondžong (kor. 헌종, Heonjong) motinos, karalienės Šindžiong (kor. 신정왕후, Shinjeong wanghu), pastatas. Karalius Hiondžongas šį pastatą pastatė 1865 m. (Inspitrip, 2018).
 • Dongungas – plotas, kuriame karūnuotieji princai su šeima gyveno bei dirbo (Korea, Near and Far, 2018).
 • Gjonghoru paviljonas yra svarbiausių valstybinių banketų vieta Džiosono dinastijoje. Ši vieta taip pat buvo naudojama norint priimti svarbius užsienio lankytojus iš kitų šalių (Inspitrip, 2018).
 • Hjangvondžiongas – dviejų aukštų šešiakampis paviljonas, pastatytas dirbtinėje saloje ežero viduryje šiaurinėje Gjongboko rūmų dalyje (Inspitrip, 2018).
 • Giončiongungas – privati karaliaus Godžongo rezidencija, kurią karalius Godžongas pastatė rūmų teritorijoje 1873 m. (Life to Reset, 2014).
 • Džibokdžė buvo privati karaliaus Godžongo biblioteka. Šis pastatas yra išskirtinis dėl akivaizdžios kinų architektūros stiliaus įtakos. Kairėje pastato pusėje yra paviljonas, pavadintas Purudžiongu (kor. 팔우정, Parujeong) – tai yra vieta knygoms laikyti. Dešinėje pastato pusėje yra Hiopgildangas (kor. 협길당, Hyeopgildang), naudojamas kaip pagrindinio Džibokdžė pastato dalis. Abu pastatai yra vidumi sujungti su Džibokdže (Inspitrip, 2018).
 • Tėvondžionas yra šventovė, pastatyta 1868 m. Joje yra laikomas Džiosono dinastijos įkūrėjo karaliaus Taedžo portretas. Salė taip pat buvo naudojama laidojimo apeigoms, susijusioms su karališkąja šeima (Art and Archaelogy, 2016).

Nacionaliniai muziejai

Korėjos nacionalinių rūmų muziejuje, įsikūrusiame Gjongboko rūmuose, atidarytuose 1992 m., eksponuojami Džiosono dinastijos (1392-1910) reliktai. Eksponuojama per 20 000 karališkų relikvijų iš Gjongboko rūmų, Čangdokgungo rūmų, Čangjongungo (kor. 창경궁, Changgyeonggung) rūmų ir Džongmio (kor. 종묘, Jongmyo) šventovės. Gjongbokgungo rūmuose taip pat įsikūręs ir Korėjos nacionalinis liaudies buities muziejus, atidarytas 1993 metais. Čia eksponuojami istoriniai artefaktai, kurie anksčiau buvo naudojami kasdieniame korėjiečių gyvenime. Per ekspozicijas lankytojai gali sužinoti apie namų ir žemės ūkio gyvenimo būdą, taip pat apie Korėjos kultūrinius įsitikinimus. (Visit Korea)

Dauguma šių rūmų dalių buvo sugriauta ir atstatytą daugelį kartų. Laikui bėgant jie keitė savo išvaizdą, bet  dar ir šiais laikais Gjongboko rūmai išlieka vienu iš svarbiausių Seulo miesto istorinių vietų.

Naudota literatūra

 1. Blog Naver. 경복궁, 흥례문. m.blog.naver.com. Prieiga per internetą: https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=hanmun2014&logNo=220865743482&proxy=undefined
 2. Culium, 2019. Gyeongbokgung Palace (경복궁) Part 2. koreanearandfar.com. Prieiga per internetą: https://koreanearandfar.com/gyeongbokgung-palace-seoul-south-korea-part2/
 3. Cultural Heritage Administration. Gyeongbokgung Palace. english.cha.go.kr. Prieiga per internetą: https://english.cha.go.kr/html/HtmlPage.do?pg=/royal/RoyalPalaces_4.jsp&mn=EN_02_03_01
 4. Lam Hieu Hanh, 2018. Gyeongbokgung palace map and detailed guide to visit the largest palace in Korea. inspitrip.com. Prieiga per internetą: https://inspitrip.com/blog/9593/gyeongbokgung-palace-map-and-detailed-guide-to-visit-the-largest-palace-in-korea/#Gyeongbokgung_palace_map
 5. Luna Tan, 2014. Pavilions and ponds of Gyeongbokgung palace, Seoul, South Korea. wordpress.com. Prieiga per internetą: https://lifetoreset.wordpress.com/2014/06/03/gyeongbokgung-palace/
 6. Michael D. Gunther., 2016. Sajeong-jeon. art-and-archaeology.com. Prieiga per internetą: http://www.art-and-archaeology.com/korea/seoul/gp06.html
 7. Michael D. Gunther., 2016. Taewonjeon Shrine. art-and-archaeology.com. Prieiga per internetą: http://www.art-and-archaeology.com/korea/seoul/gp14.html
 8. The Korea Times, 2010. Restored royal gate Gwanghwamun unveiled. koreatimes.co.kr. Prieiga per internetą: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/08/113_71432.html
 9. The Seoul Guide, 2020. Gyeongbokgung Palace. Theseoulguide.com. Prieiga per internetą: https://www.theseoulguide.com/gyeongbokgung-palace/
 10. Visit Korea. Gyeongbokgung Palace (경복궁). english.visitkorea.or.kr. Prieiga per internetą: https://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264337
 11. Visit Korea. National Folk Museum of Korea (국립민속박물관). english.visitkorea.or.kr. Prieiga per internetą: https://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=268178
 12. Visit Korea. National Palace Museum of Korea (국립고궁박물관). english.visitkorea.or.kr. Prieiga per internetą: https://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=268178
1 vote