Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Kiškis (mitologija)

Kiškis (mitologija)

Kiškis, arba Mėnulio kiškis, Mėnulio triušis, pasak Rytų Azijos folkloro, gyvena mėnulyje. Manoma, kad ši Mėnulio kiškio mitologinė interpretacija atsirado dėl pareidolijos efekto, kai žmonės mato tamsias dėmes ant mėnulio ir jas suvokia kaip gyvūną su grūstuvu. Grūstuvo paskirtis skirtingai interpretuojama Kinijoje, Korėjoje bei Japonijoje. Kinijos folklore šis kiškis vaizduojamas kaip mėnulio deivės Čangės palydovas ir grūstuvą naudoja nemirtingumo gėrimui gaminti. Japonijos bei Korėjos folklore kiškis grūstuvu trina produktus savo ryžių paplotėliams gaminti.

Kinijos folkloras
Anksčiausi šaltiniai, kuriuose užfiksuotas Mėnulio kiškio interpretavimas, yra „Ču dainose“ (楚辭 Chu Ci). „Ču Dainos“ yra Hanų dinastijos poemos iš kariaujančių valstybių laikotarpio (475-221 pr. Kr.). Vienoje iš poemų pasakojama, kad mėnulyje šalia varlės yra kiškis, kuris visą laiką trina žoleles Nemirtingiesiems. Ši istorija yra patvirtinama ir vėlesniuose šaltiniuose tokiuose, kaip Taiping Julano enciklopedija, priklausanti Song dinastijai (960-1279 m.). Hanų dinastijos poetai kiškį, gyvenantį mėnulyje, vadino „Nefrito kiškiu“ (玉兔) arba „Aukso kiškiu“ (金兔). Šiuos pavadinimus dažnai naudodavo vietoje žodžio „mėnulis“.

Pagal populiariąją ir seniausia kinų legendą (iš „Ču dainų“), kiškis mėnulyje gyvena kartu su rupūže. Ten jis naudodamas savo trintuvą, gamina Čangei nemirtingumo gėrimą. Mėnulio kiškį galima išvysti kiekvienais metais per Rudens vidurio šventę arba rugpjūčio 15 dieną.

Kitoje legendoje, kuri pasakojama Pekine ir jo apylinkėse, sakoma, jog buvo baisus maras, kuris užgriuvo šias apylinkes prieš 500 metų. Vienintelis, kuris galėjo išgelbėti miestą, buvo Mėnulio kiškis. Todėl deivė Čangė pasiuntė kiškį į Žemę gelbėti žmonių. Jis turėjo aplankyti kiekvieną šeimą, kad galėtų išgydytų juos nuo maro. Kiškis tai darė neprašydamas jokio brangaus atlygio, tik rūbų. Mėnulio kiškis pasirodydavo moters ar vyro pavidalu. Po to, kai išgydė visus miesto gyventojus, jis grįžo atgal į mėnulį.

Šių legendų dėka, net iki šių dienų išlieka populiarios statulėlės vaizduojančios šarvais apsirengusį kiškį, jojantį ant tigro, liūto, dramblio ar elnio. Tokios statulėlės yra labai populiarios per Rudens Vidurio šventę, Kiniškus Naujuosius metus ar Naujuosius Kiškio zodiako metus.

Japonijos folkloras
Mėnulio kiškis taip pat yra populiarus ir Japonijoje. Kitaip negu Kinijoje, japonų folklore kiškis gamina moči (餅) arba kitaip vadinamus ryžių paplotėlius. Čia kiškis yra žinomas kaip „Tsuki no Usagi“ (月の兎). Japonijoje yra labai populiari pasaka, kaip kiškis atsidūrė mėnulyje. Ištrauka iš pasakos: „…Senasis Vyras nusinešė ant rankų kiškį atgal į mėnulį, jis vis dar ten, iki pat šių dienų, kur jį ir paliko Senasis Vyras. Tik pažiūrėk į mėnulį naktį ir kiškis bus ten“ (Totoya Hokkei, 1780-1850 m.). Manoma, kad ši istorija atsirado iš budistų džatakos Śaśajâtaka, kur Šakras (Indra) yra Mėnulio Senasis Vyras. Šioje pasakoje Senasis Vyras, beždžionė, ūdra, šakalas yra triušio kompanionai.

Taip pat Japonijoje yra rudens-vidurio, kitaip vadinamo Džiūgoja, festivalis. Kaip Kinijoje ir Korėjoje, taip ir Japonijoje šio festivalio metu žmonės susirenka stebėti mėnulio, vaikai dažniausiai dainuoja dainas apie kiškį („usagi“).

Korėjos ir Vietnamo folkloras
Mėnulio kiškis, dar kitaip Korėjoje vadinamas Daltokki (달토끼), yra labai populiarus tarp korėjiečių vaikų. Kaip ir japonų, taip ir korėjiečių folklore Mėnulio kiškis savo grūstuvėlio pagalba gamina ryžių paplotėlius.

Dar viena valstybė, kurioje galima rasti Mėnulio kiškio mitą yra Vietnamas. Vietnamiečiai turi panašų mitą į Japonų ir budistų legendą apie baltąjį kiškį, vardu Tho Trangas. Šią legendą yra populiaru pasakoti per Rudens Vidurio šventę.

 

Naudota literatūra:
Moon Rabbit, [internete] rasta: <http://en.wikipedia.org/wiki/Moon_rabbit> [žiūrėta 2015.04.27].

Pareidolija, arba kodėl įžiūrime tai, ko nėra, [internete] rasta: <http://1psl.lt/mokslasit/2014/05/pareidolija-arba-kodel-iziurime-tai-ko-nera> [žiūrėta 2015.04.27].

Tikkanen, A., 2007. Enciclopedia Britanica: Taiping Yulan, [internete] rasta:  <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1688530/Taiping-yulan> [žiūrėta 2015.04.27].

Truefaith7, 2015. Folklore and Mythology. The Moon Rabbit in Legend and Culture, [internete] rasta:  <http://truefaith7.hubpages.com/hub/moon-rabbit> [žiūrėta 2015.04.27]

2 votes