Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Huanungas

Huanungas

Huanungas (kor. 환웅, Hwanung) arba Šin Ši (kor. 신시, Shin-Shi) – tai Korėjos mitologijos figūra, suvaidinusi svarbų vaidmenį Korėjos įkūrimo legendoje.

Huanungas yra laikomas Dangaus karaliaus Huanino (kor. 환인, Hwanin) sūnumi bei Danguno (kor. 당운, Dangun) – pirmosios Korėjos Godžiosono (kor. 고조선, Gojoseon) karalystės įkūrėjo, tėvu.

Huanungas yra plačiau aprašytas Danguno mite, kuris yra randamas „Trijų karalysčių istorinių įvykių, legendų ir pasakų“ (kor. 삼국유사, Samguk Yusa) knygoje.

Danguno mitas

„Trijų karalysčių istorinių įvykių, legendų ir pasakų“ knygoje rašoma, jog Huanungas buvo janesnysis Dangaus valdovo Huanino sūnus, o tai reiškė, kad jis neturėjo teisės paveldėti savo tėvo sosto.

Vieną kartą Dangaus valdovas pastebėjo, kad jo sūnus Huanungas išreiškė savo susidomėjimą Žemės žmonėmis bei jų gyvenimiškais reikalais.

Dėl šių priežasčių Huaninas nusprendė nusiųsti Huanungą į Žemę, kad šis joje įvestų tvarką bei panaikintų žmonių tarpe vyravusį chaosą.

Teigiama, jog Huaninas surado tam tinkamą vietą Žemėje ir nusprendė apgyvendinti savo sūnų vietovėje aplink Tebeko kalnus (kor. 태백, Taebaek).

Huanungas nusileido į Žemę, aplink Tebeko kalnus įkūrė Šinši miestą ir kartu su trijomis dieviškosiomis vertybėmis bei 3000 išminčių ėmė mokyti žmones žemdirbystės, medicinos, teisingumo, moralės ir kitų žmogiškųjų dorybių.

Huanungas kartu su Vėjo, Lietaus ir Debesų dievais taip pat prižiūrėjo 160 kasdieninio žmogiškojo gyvenimo aspektų: saugojo žmonių grūdus, skirdavo jiems bausmes, rūpinosi jų gyvenimais bei mirtimi ir pan. (Wu, 2016).

Vieną dieną į Huanungą kreipėsi tigras ir meška, maldaudami paversti juos žmonėmis. Huanungas sutiko jiems padėti, jei šie sugebėsią išpildyti jo keliamas sąlygas.

Dievybė įteikė žvėrims 20 česnako skiltelių, saują pelyno augalo lapų ir liepė jiems 100 dienų praleisti tamsiame urve, kuriame jie galėjo maitintis tik Huanungo suteiktu maistu.

Pasak legendos, tigras tamsiame urve neužtruko: jis greitai pasidavė ir amžiams prarado galimybę įgauti žmogiškąjį pavidalą. Vis dėlto, meška Unjo (kor. 웅녀, Ungnyeo) laikėsi Huanungo duotų nurodymų ir po 21 dienos, už savo paklusnumą buvo apdovanota moters pavidalu.

Sekantis Unjo noras buvo susilaukti vaiko. Dėl šios priežasties ji kiekvieną dieną eidavo melstis prie šventojo medžio, prašydama susilaukti palikuonių.

Huanungas, išgirdo jos maldas. Jis pats pasivertė žmogumi ir kartu su Unjo sukūręs šeimą susilaukė Danguno – būsimojo Godžiosono karalystės įkūrėjo (Encyclopedia of Korean Folk Culture, n.d.).

Huanungo reikšmė 

Nors Huangunas pirmasis apgyvendino žemes aplink Tebeko kalnus, Korėjos Godžiosono karalystės mitologiniu įkūrėju yra laikomas ne jis, o jo sūnus Dangunas. Taip yra dėl to, kad Huangunas įkūrė Šinši miestą, o ne pačią pirmąją Korėjos karalystę.

Huangunas yra laikomas svarbia Korėjos šamanizmo  dalimi. Jo tėvas Huaninas – Dangaus karalius, o jo paties atvykimas į Žemę – dieviškųjų jėgų veikimo Žemėje įrodymas. Huangunas mokė žmoniją dorovės, todėl taip pat yra laikomas teisingumo ir moralės simboliu.

Naudota literatūra

  1.  Seo, D., n. d. Myth of Dangun (檀君神话). Encyclopedia of Korean Folk Culture. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. balandžio 5 d.].
  2. Wu, M., 2016. The Legendary Founder of Korea, Dangun Wanggeom. Ancient Origins. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. balandžio 5 d.].
  3. Yoon M., 1997. Hwanung. Encyclopedia of Korean Culture. Prieiga per internetą: Čia [žiūrėta 2020 m. balandžio 5 d.].

Redagavo Aurelijus Zykas, Andrius Bimbiras

2 votes