Pages Navigation Menu

Azijos enciklopedija internete

Jakša

Jakša

Jakša – tai yra budistinė dievybė, Japonijoje žinoma kaip yasha (jap. 夜叉). Moteriškosios lyties jakšos buvo vadinimos jakši (jap. ヤクシニー yakushinī). Jakšos gyvendavo miškuose, upėse bei kalnuose.

Kilmė

Jakša yra kilęs iš indų mitologijos. Iš pradžių jie buvo geranoriškos gamtos dvasios ir medžių bei žemės prižiūrėtojai. Budizme jie buvo suprantami kaip piktosios, į vaiduoklius panašios dvasios, kurios grobdavo keliautojus, bet vėliau, išgirdusios Budos pamokslus, atsisakė savo nedorybių. Budistinė jakšos versija yra labai panaši į kitą induistų dvasių klasę: rakšasus (jap. 羅刹, rasetsu) – demonus, mintančius žmonėmis.

Kai budizmas buvo atvežtas į Kiniją, jis susimaišė su kinų liaudies religija ir astrologija, o jakša dar labiau nutolo nuo savo induizmo kilmės.

Kai budizmas buvo atgabentas į Japoniją iš Kinijos, kartu su juo buvo atnešta ir kiniška jakšos interpretacija. Japonijoje jakša dažnai buvo laikoma budistine vietinių piktųjų dvasių, tokių kaip amanodžiaku (jap. 天邪鬼 amanojaku) ir velniai (jap. 鬼 oni), apraiška. Jakša perėmė kai kurias oni savybes, nes indų mitologijoje jakša būtybė taip pat turėjo plačią reikšmę „kartais aukščiausia prasme, o kartais žemesne prasme, kaip goblino ar vaiduoklio“ (Noriko, T. Reider 2012).

Išvaizda

Jakšos yra charakterizuojamos kaip galingos, aukšo rango gamtos dievybės, kurios kilusios iš budizmo mitologijos. Japonijoje jie yra priskiriami kidžinų (jap.きじん kijin) tipui – kartais garbinami kaip geranoriški dievai, o kartais jų bijoma kaip piktų demonų. Dažniausiai vaizduojami žmogaus formos, jie turi ryškias odos spalvas: raudonas, geltonas, spygliuotais plaukais, aštriais dantimis. Paprastai vaizduojami apsiginklavę bei dėvintys puošnius šarvus.

Elgesys

Jakšos yra nariai iš aštuonių legionų (jap. 八部衆 hachi bushū) – aštuonių antgamtinių rasių narių, kurie sekė Budos Šakjamunio pamokslus ir atsivertė į budizmą. Kiti legionai yra kinarai (jap. kinnara), devai (jap. 天 ten), asurai (jap. 阿修羅 ashura), nagos (jap. ryū), gandharvai (jap. kendatsuba), garudos (jap. karura), ir mahoragai (jap. magoraka), jie tarnauja kaip budizmo mokymų sergėtojai.

Jakšos tarnauja budizmui ir kitokiais būdais. Stipriausi jakšos, Dvylika Dangaus generolų (jap. 十二神将, Jūni Shinshō), tarnauja kaip medicinos budos Bhaišadžjaguru (Yakushi Nyōrai) asmens sargybiniai. Rašoma, kad jie kariauja su ligomis bei kovoja su budizmo priešais. Dvylika Dangaus generolų taip yra žymūs astrologijoje. Kadangi jų yra dvylika, jie taip pat yra siejami su dvylika kinų zodiako gyvūnais, paros valandomis, mėnesiais. Jų lyderis, generolas Kubira (jap. 宮毘羅大将 Kubira Taishō), taip pat yra svarbus kami (jap. )  šintoizmo tikėjime. Manoma, kad jis Konpiros (jap. こんぴら Konpira), žvejybos, jūrininkystės ir ūkininkavimo dievo, apraiška.

Jakšos, kartu su kitais demonais rakšasais, taip pat tarnauja kaip kareiviais dievui Vaišravanai (jap. 毘沙門天 Bishamon-ten), kuris yra vienas iš Keturių dangiškųjų karalių.

Naudota literatūra:

0 votes